Effectieve gevangenisstraf

Kan mij iemand vertellen wat een effectieve gevangenisstraf is voor priester, aalmoezenier Bernard Preynat wegens misbruik zeventigtal jongens? Volgens La Croix had het misbruik ieder weekend plaatsgevonden door minimaal twee tot drie kinderen te misbruiken.

Waar waren de volwassenen, de begeleiders, de staf, waar is en was de kerk?

Effectieve straf van vijf jaar terwijl achtjaar geeist was dus die komt eerder vrij…