Radicaal niet vergeven

Kreeg een boek te leen (Radicaal vergeven) en heb mijn ‘Saturday night’, aangegrepen om dit nep-wetenschappelijk boek ter hand te nemen daar wij met Mea Culpa ‘de weg naar verzoening’, al jaren geleden waren ingeslagen.

de weg naar verzoening

De weg naar verzoening’, is een kunstwerk van Pierre Habets en staat in een Roermonds park eenzaam te wachten op een geestelijk leven na de inhuldiging 21 April 2017.  Ze hebben de tijd, de eeuwigheid, de beminde gelovigen, en al hebben ze ons tot de laatste dag getraineerd want om mee te werken aan deze weg naar verzoening zijn altijd twee partijen nodig. It takes two babe. Blijkbaar vond de kerk dat ze niet zoveel fout hebben gedaan en konden met de nodige hoogmoed deze weg uiteindelijk ter zijde schuiven.

Nu dan, het boek ‘radicaal vergeven’, is nogal manipulatief, een tendentieus pamflet daar Jezus al in de inleiding op een pretentieuze, ongebruikelijke wijze wordt geïntroduceerd:

‘Jezus gaf een indrukwekkende demonstratie van het transformeren van het slachtofferarchetype’!!

Jezus is zelf het ultieme slachtoffer, want hij hangt nog altijd gebrandmerkt aan het kruis. Het lijden blijft uiteraard een menselijk gegeven. Doch het slachtoffer archetype (oerbeeld / grondvorm) wordt door het Christendom juist getransformeerd door de erfzonde. Je hebt iets gedaan of beter je erft het van je voorouders terwijl je geen schuld of blaam treft zo heb ik niet meegeholpen aan de bouw van concentratie kampen. Laat staan dat ik mensen de gaskamers heb ingestuurd. De erfzonde is, volgens de christelijke leer, de zondigheid die ieder mens door zijn geboorte aankleeft als gevolg van de zondeval van het eerste mensenpaar. Vrijwel alle christelijke kerken onderschrijven dit leerstuk.

Slachtoffer archetype? Jezus heeft werkelijk niks traumatisch meegemaakt, al zou het de kindermoord in Bethlehem zijn geweest maar we kunnen ervan uitgaan dat Maria en het voorbehoedmiddel Josef, ervoor zorgden dat kindje Jezus veilig in een grot school en dit niet bewust heeft meegemaakt. Weten we verder nog iets van Jezus? Zijn kinderjaren, zijn puberteit, zijn eerst seksueel gevoelens? Heeft Jezus zich afgetrokken tussen zijn pakweg 14 levensjaar en begin volwassenheid 22-24-25 jaar jong?

Heeft Jezus ooit seks gehad? Wij weten het niet maar alleen de schrijver van dit radicaal vergevings-boek Colin C. Tipping weet van een indrukwekkende demonstratie van het transformeren van het slachtofferarchetype door Jezus? Hoe en wat legt Tipping niet uit, hij leid ons zelfgenoegzaam rond naar de volgende fase / sprong in onze spirituele evolutie. Hoera! Zo schiet het tenminste een beetje op, met onvoorwaardelijke liefde en vrede hoeft je de dader(s) niet aan te klagen, veroorzaker van het geweld of trauma niet ter verantwoording te roepen. Ik noem dit het het vermijden van het conflict model en wat te denken van het dader-archetype is het niet uitgerust met een vreselijk negatieve, gewelddadige oer-vorm / visie op de mens? Welk type heeft zich meer laten zien in de geschiedenis: het slachtoffer-type of het dader-type of is het een eenheid, twee kanten van dezelfde medaille?

U bepaalt!