Reactie van één achtergelaten kind

Het aantal meldingen over kinderen die door hun ouders in het buitenland worden achtergelaten, neemt de laatste jaren toe. De meeste slachtoffers worden in de zomer onder valse voorwendselen meegenomen naar het land van herkomst.

De kinderen worden vaak zonder paspoort achtergelaten, meldt het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) donderdag.

Getver….houdt dit dan nooit op buiten het feit dat in de zomer veel dieren (honden, katten) worden achtergelaten in bossen zijn dit soort onwaardige, stiekeme praktijken deel van onze ‘Europese’ identiteit? Wij werden vroeger zonder pardon in internaten gedropt. Ooit berichtte ons een ‘engelen’ Bleijerheide jongen ons hoe de moeder haar kind had achtergelaten. Ze kwamen via de hoofd ingang binnen terwijl de broeder het kind naar zijn slaapplek bracht, later zou ze afscheid nemen. Na een uur ging de jongen naar de broeder om te vragen waar zijn moeder was, die was via de achterdeur zonder afscheid te nemen vertrokken. Lees nu het pedagogisch werkstuk ‘de verwaarloosde jeugd’, van broeder Pancratius….ook een arme Bleijerheide broeder.

Alles voor het verwaarloosde kind
.
Overste Pancratius Koenen grote spin in het web Heel / Meersenhoven / Roermond / Bleijerheide kon met medeweten van de kinderbescherming honderden kinderen  in verschillende tehuizen plaatsen. In 1959 werd broeder Johannes veroordeelt (Meerssenhoven), later werd bekend dat hij tenminste 1 jongen seksueel had misbruikt in St. Joseph, Heel (bekend van het dodelijk luminal gebruik zwakzinnigen). In 1960 werd broeder Paulus veroordeelt voor misbruik ( ruim twee jaar in het gevang) dit in Pancratius directe omgeving St. Joseph, Roermond. Van 1932 tot 1946 werden in St. Joseph meer dan 1000 kinderen uit ontwrichte gezinnen verpleegd. Pancratius had belangrijke posities waar in ieder geval deze drie broeders een opmerkelijke rol speelden, hij , Pancratius, zorgde voor nieuwe, frisse aanvoer van kinderen in tal van internaten, ook bij de Franciscanessen in Overbunde waar ik zelf ook nog verwaarloosd achter bleef. Pancratius had vrij spel door zijn ‘wetenschappelijke’ visie op de verwaarloosde psyche van het kind. Het maakte toen grote indruk er bestaan 120 uitgetikte kenmerken van de persoonlijkheid van het kind door broeder Pancratius opgesteld. Het maakte van hem een deskundige en genoot steeds meer aanzien in en rond overheidsinstellingen/ geld stromen.
Pancratius schreef richtlijnen voor de jeugdleiders, hij zette de padvinderij in Roermond op, regelde de evacuatie van de jongens naar Friesland, werkzaam bij politiek (?) delinquente jeugd Gemminich, directeur de Bosbeek, Heemstede, lieten verstandelijk gehandicapten voor een reep chocola op Meersenhoven werken, en er bestond een dierbare briefwisseling met een oudleerling van St. Joseph, Pater Piet Penning de Vries.
Ook van het jongensinternaat Maria ter Engelen te Bleijerheide hebben zij kennis van zaken en zijn er div. dossiers in Roermond. Op 3 mei 1939 eerwaarde broeder Pancratius Koenen plechtig tot Provinciaal Overste geinstalleerd DOOR: Z.H. Exc. Mgr. Lemmens (BISSCHOP VAN ROERMOND!!!!!)
.
Broeder Pancratius voelde zich, volgens een melding in het LD uit 1954, steeds meer tot de jeugd aangetrokken!!??
28041939
.
Hij was voordien overste van het gesticht St. Joseph in Roermond en stichting Landkolonie Koningslust voor jeugdige politieke delinquenten.
Samen met pater Ananias Beunen OFM verzorgde hij sport, toneel en jeugdverenigingen en bracht, volgens dezelfde krantenmelding, Bleijerheide tot grote culturele bloei! Dat hij wist van broeder Jacobus, Johannes en Paulus staat buiten kijf, toch konden de kinderen naar hun blijven komen. Allen postuum verwaarloosd.kinderbescherming-in-limburg-232x300