RKK en andere, stilstaande ontwikkelingen

RKK / ChangeLab en andere ontwikkelingen.

Afgelopen Vrijdag 28 sept was een mooie, vermoeiende dag zeker wanneer je niet goed slaapt op een luchtbed dat zeezieker dan een waterbed, je geen enkele houvast biedt want mijn rug blijkt niet meer van elastiek.

Toch erkentelijk voor mijn zoon Ramon en spouse Jody om me een nacht onderdak te bieden.

In de ochtend had ik eerst een gesprek met ChangeLab / Matchpoint in Amersfoort die vanuit allerlei disciplines / ooghoeken een samenhang zoekt om met een breed team van professionals, ervaringsdeskundigen maatschappelijke problemen aan willekeurige mensen voorlegt om relevante vraagstukken te bediscussiëren. Dit onder de bezielde leiding van Lex Mellink en zijn vrouw Carin Kampman.

klokkenluider

Ik was uitgenodigd als voorzitter Mea Culpa (MCU) slachtoffer-organisatie seksueel geweld RKK waarmee wij als klokkenluider organisatie in 2010 de noodklokken luiden over Nederland en alles wat de afgelopen decennia in de doofpot verdween.

Het vraagstuk van misbruik is een ongemakkelijke, zeker wanneer het kinderen betreft dan is al snel een woede voelbaar. Echter mij ging het om het aspect van grooming (manipulatie seksuele intimidatie) te vertellen gekoppeld aan eigen ervaringen op het internaat te Bleijerheide. Ik had daarvoor broeder Jacobus uitgekozen omdat de man maandenlang iedere avond de ruim zestig jongens op de bovenste verdieping van de slaapzaal, betaste langs het randje van misbruik. Het uiteindelijke doel was duidelijk maar niet voor ons kinderen. Ik was tien jaar, doch zeven maanden later ging Jacobus over de scheef en werd overgeplaatst wegens misbruik jongetje waarmee ik nota bene van bedje geruild had in het hoekje van een donkere, jongens slaapzaal. Jacobus werkte al jaren op het Franciscaanse jongenspensionaat en kon ongestoord zijn gang gaan. Jacobus, een gevaar voor alle kinderen die in zijn omgeving vertoefden. Nota bene een pedofiel als slaapzaal toezichthouder hoe gekker wil je het hebben. Jacobus werd tijdens mijn verblijf overgeplaatst naar Meerssenhoven.

Mijn verhaal moest de aanwezigen duidelijk maken dat het ‘genezen’ of verbeteren van een pedofiel een hardnekkig virus is en dat er geen anti-kwaal  ontwikkeld kan worden vanuit het laboratorium, dan wel beter het had beter voorkomen kunnen worden. Castratie misschien?? Ik ben er duidelijk geen voorstander van. Deze brute, middeleeuwse aanpak om dit soort misdaden te bestrijden is heilloos en onmenselijk.

’s Middags had ik een gesprek met kardinaal Eijk, broeder Bernardus (KNR) en Dhr. Westra, verliep in een prettige, open sfeer. De discussies waren zakelijk en uiteraard zijn emoties geen luxe in katholieke kringen, er wordt zo nu en dan hartelijk gelachen ondanks dat alle aanwezigen bewust zijn van het probleem. Alle problemen heb ik in volledige openheid kunnen bespreken met kardinaal Eijk en de heren aan tafel.

Volgens Pennsylvania Procureur-generaal Josh Shapiro, die onlangs de resultaten van zijn onderzoek presenteerde en van duizend slachtoffers uitgaat, legde Shapiro een verband tussen homoseksualiteit en pedofilie en statistisch gezien is dat een feit, aan de hand van mijn verhaal over Jacobus, die na zijn overplaatsing weer in de fout ging door kinderen te misbruiken. (commissie meldpunt RKK, erkende het slachtoffer betreffende Meerssenhoven / Bleijerheide). Hoe gaat de kerk dit probleem tackelen, is mij compleet onduidelijke ze daar willen uitkomen?? ??? ??????

Kardinaal Eijk memoreerde dat het niet door de Cie. Deetman is benoemd of beter onderzocht maar dat kan Deetman wel verweten worden, dat zijn onderzoek op tal van punten onvolledig was. Shapiro haalde een Amerikaans onderzoek aan onder zedendelinquenten in de Verenigde Staten rapport zedendelinquenten USA “Pedophilia More Common Among Gays” (ref.38),

Shapiro uit Pennsylvania denkt dat veel slachtoffers zich nog niet hebben gemeld. Shapiro zei dat hooggeplaatste kerkleiders in Pennsylvania en het Vaticaan het misbruik tientallen jaren hebben stilgehouden.

Br Servatius sluit het raam