Schaap verhalen (deel 2)

sheepOver de waarheid en niets dan de waarheid. Jos Schmidt heeft mij verteld dat pastoor Jan Schafraad in zijn jonge jaren misbruikt is door broeder Mansuetis. Broeder Eimard, alias Dino kreeg bijles van Mansuetis, ook leraar ‘Sjoeke’ stonden Jan bij. In de vijftiger jaren zat de jonge Jan Schafraad met een probleem, hij had namelijk een leerstoornis. Dit kwam ter sprake op de pastorie waar Jos Schmidt aanwezig was bij het gesprek dat Jan Schafraad had met rechtspsycholoog Peter van Koppen, en die niet doorvroeg over het misbruik van Mansuetis.

Jos Schmidt vertelde mij in grote harmonie dat hij daar zeer verbaasd over was. Prof. v Koppen zat daar om alles aan te tekenen wat belangrijk was voor de VERDEDIGING van Schafraad toen hij door drie klagers beschuldigd werd van vermeend seksueel misbruik. Los van het feit dat Peter van Koppen de drie klagers toen niet ondervraagd heeft wat in strijd is met de wetenschappelijke ethiek en medisch tuchtcollege voor hem dreigde (want er is immers in 1997 een uitspraak geweest door het hof in s’ ‘s-Hertogenbosch over het gebruik van een psychiatrisch rapport in de kerkelijke rechtbank over mevr S. waarbij de psychiater nooit de betrokken dame heeft gesproken).  http://www.vrouwenrecht.nl/jurisprudentie/databank/59/item/182

Hieruit volgde een klacht bij het medisch tuchtcollege over de betrokken psychiater mevr. Bausch uit Venlo, die veroordeeld is omdat zij de betrokkene nooit had gesproken, maar wel een rapport had opgesteld. Zie volgende krantenartikel
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2655313/1998/02/25/Hof-pakt-psychiater-van-bisdom-hard-aan.dhtml
Hoogleraar Peter van Koppen had ook nooit zo’n rapport op mogen stellen, tenzij hij geen psychiater of arts is en niet onder het medisch tuchtcollege valt. Maar dan is de vraag wat doceert hij zijn studenten wat juist is. Nu, hij niet doorvraagt over het misbruik door overste Mansuetis blijkt van Koppens rol helemaal dubieus.
MCU heeft nog een klacht van man uit periode 1947-1948 die misbruikt is door overste Mansuetis (is ook bekend bij een van de juridische adviseurs).

Geachte Heer Smeets,

Hierbij zend ik U een verklaring, betreffende mijn ervaringen op het internaat Bleijerheide. Ik verbleef daar in de periode 1945 tot en met 1948, en behaalde op 23 Julie 1948 het Mulo diploma. Het hoofd van de Mulo was Broeder Mansuetes. In de jaren 1947 en 1948 ( 2e en 3e Mulo ) vond broeder Mansuetes het noodzakelijk om mij te moeten masseren, daar ik zogenaamd erg zenuwachtig was. Hij zou mij door deze massages weer geheel rustig krijgen. Tijdens deze sessies zijn vele ongeoorloofde seksuele handelingen verricht. Als ’s avonds alle leerlingen naar bed waren , moest ik naar zijn kantoor komen, dat bevond zich aan het eind van de gang tegenover de klaslokalen.

Mijn privileges waren:

1)     Ik mocht zijn post naar het postkantoor in het dorp brengen.

2)    Ik voerde het beheer over de leerboeken van alle 3 de klassen.

Ik werd daarvoor 2 dagen voor het nieuwe seizoen begon, door broeder Mansuetes persoonlijk thuis opgehaald met chauffeur. Ik moest dan in 2 dagen alle leerboeken sorteren voor het nieuwe leerjaar

3)     Bij een jubileum b.v. van broeder overste moest ik in de aula namens alle leerlingen een voordracht houden. ( Een gedicht of een felicitatie speech) De tekst werd mij een week van te voren aangereikt, en moest ik dat uit het hoofd leren.

Ik ben er nu van overtuigd geraakt dat e.a. niet in de doofpot mag verdwijnen.

Met vriendelijke groeten,

6dcd0f13adc0

Pastoor Schafraad heeft zijn jonger alter-ego Eimard in de ban gedaan tijdens gesprek dat ik met hem had in 2008 toen ik hem vroeg wat hij zich kon herinneren:  “broeder Eimard bestaat voor mij niet meer”!!?? (variatie, ik was mijn handen in onschuld)?

Aan alle ‘engelen jongens’ laten jullie je niets wijsmaken, het internaat te Bleijerheide wordt sinds wij actief bezig zijn door OM, politie Heerlen / Kerkrade (en zijn openhartige burgemeester Som),  de ärme brüder Franciscus totaal weggehouden uit de publiciteit. Er mag hoe dan ook geen onderzoek gedaan worden naar dit internaat, een voorlopig getuigenverhoren werd afgewezen, het Rutten onderzoek bevat wezenlijke informatie die door de meldpunt commissie wordt genegeerd. Alles en iedereen zwijgt wanneer het Franciscaner internaat te Bleijerheide ter sprake komt. Het is al bevuild sinds de veertiger jaren, kinderen werden er verdoofd en nu wilt Schmidt een MISBRUIK OMVANGLIJST samenstellen, en of ik even de privacy, alla NSA, aan de kant wil gooien. De waarheid die door de arme broeders met voeten is getreden door op grote schaal archieven door hunzelf zijn vernietigd (Deetman blz 643). Deze hypocrieten in bruine rokken wisten van de transacties van 25111975  Bleijerheide Meersenhoven  Adelbertus en Martinus S Adelbertus die geen ‘nee’ kon zeggen tegen de boekhouder. Tegen het zwarte potje werd ook geen ‘nee’ gezegd. In de kerk geldt al decennia de crimen sollicitationis. Dan diegene die half broeder, half mens, zich hebben vergrepen aan de keukenhulp en inmiddels zijn uitgetreden, zijn allang bewerkt door Hulp & Recht of de congregatie waar ze ooit een gelofte hebben afgelegd. Heeft iemand buiten MCU ooit opgeroepen om zich te melden. Ja, Deetman..héél overtuigend DADERS MELD U….is er iets gebeurd? Zijn de herders uit hun povere schaapsweiden gerend? Waarom is er dan die angst voor de eigen positie en levert het persoonlijk nadeel op? Omdat de kerk (en staat) deze mensen de mond snoert, het zwijgen oplegt. Zij worden door de kerk uitgekotst zoals wij aan hun lusten en grollen waren uitgeleverd als je je niet schikte in hun narcistische machtspatronen. Jos Schmidt trekt al jaren met het duo Werner / Schafraad op, uiteraard onafhankelijk, zo kennen we meer landgenoten. Houdt zijn onafhankelijk hoofd wanneer rechtspsycholoog van Koppen niet doorvraagt over het misbruik dat pastoor Schafraad zelf heeft meegemaakt met OVERSTE Mansuetis. Lekker tweespalt zaaien in het activistische MCU dat zonder te lobbyen, niks voor mekaar krijgt. Lachen dit soort schijnheilig gestook van iemand die vind dat wij geen zelfrespect hebben omdat wij een klacht, een probleem durven aan te kaarten, en naar recht en rechtvaardigheid streven. Een beetje persoonlijkheid ontbreekt Jos Schmidt en Jan Schafraad om daadwerkelijk op te noemen wat zij weten…oh ja..het is alleen maar in hun nadeel.