Scheiding van afval tussen kerk en staat

Een bestuurslid van GroenLinks in Haarlem is in juli op non-actief gesteld. De man heeft bekend dat hij een 13-jarige jongen seksueel heeft misbruikt. Hij zit op dit moment in voorarrest.

Het misbruik is al in juni voorgevallen, maar is stilgehouden. De partij wilde wachten met het naar buiten brengen van het verhaal, om na het zomerreces iedereen in één keer te kunnen informeren. (einde quote)

Hebben ze nou allemaal een eigen agenda en route om zaken naar buiten te brengen. Ze willen iedereen na het zomerreces in één keer informeren. Klinkt oprecht maar is niet geloofwaardig en onecht.

Van Groen Links hadden we ook iets meer steun verwacht tijdens onthullingen RK misbruik, maar misbruik is geen echt links onderwerp en Femke Halsema vertelde mij tijdens de Moraalridders (EO) van de fantastische scheiding tussen kerk en staat. Ik reageerde, ‘dus ze kunnen hun gang gaan’. Nu hopen voor groen links dat er niet teveel stemmers afhaken of in de kerkbanken vol ongeloof een schiet gebedje gaan doen.

De commissie-Samson gaat onderzoek doen naar seksueel misbruik van kinderen met een verstandelijke beperking.

Een woordvoerder van de commissie heeft vrijdag een bericht van de NOS hierover bevestigd. ”Het is heel moeilijk om onderzoek te doen naar deze groep. Het is moeilijk om deze kinderen te bevragen”, aldus de woordvoerder. Een team onderzoekers van de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam zal het onderzoek uitvoeren.

Ze richten zich daarbij vooral op de mensen om de kinderen heen, zoals ouders en hulpverleners. ”Als kinderen bijvoorbeeld plots seksueel getinte houdingen aannemen, is de vraag waar dat vandaan komt’’, aldus de woordvoerder. ”Het risico bestaat ook dat kinderen die ooit slachtoffer waren, dat gedrag gaan kopiëren en zo zelf dader worden.’ (einde quote)

De Cie Samson is volslagen de weg kwijt. Ook verstandelijk gehandicapten vertonen seksueel gedrag ook als zij niet misbruikt zijn. Wij hebben onlangs bij de Heel St Joseph / St Anna verstandelijk gehandicapten die eerder bij God mochten komen, de Cie Samson de tip gegeven deze groep erin te betrekken omdat er sprake is van nalatigheid bij de KINDERBESCHERMING. Deze staatsorganisatie kreeg het klaar om kinderen ongecontroleerd in tehuizen te plaatsen waar vervolgens de poort dicht ging. Dikke muren erom heen, en opgeruimd. Zou het niet van wijsheid getuigen om enig zelfreinigend vermogen te etaleren daar kinderen in een instituut werden geplaatst die hun eigen regels en wetten hanteerden. De staat maakte plaats voor de stompzinnige, kromme canonieke wetten van de kerk. De biecht, de zelfverloochening, de weesgegroetjes, de straffe blik van God, het afwijzen van het lichamelijke, de vader, de zoon en de heilige geest als top entiteiten / supermodellen. De moeder, de dochter alleen als ze maagdelijk bleven. De scheiding tussen kerk en staat kwam wel in een heel apart containertje terecht tenminste als je wees, of een gebrekje vertoonde. Zelf dader worden? Meldt je aan bij de kinderbescherming.