Schoothondje Deetman en de geheime deals

schoothondjeIn een poging de geheime deals (mediation met finale kwijting) te ontdoen van schadeclaims heeft de heer Deetman zich andermaal opgeworpen als redder van Gods hemelrijk hier op aarde. Ergo hij biedt zich aan (??) als een schoothondje bang om een kwaad woord te moeten zeggen over zijn baasje. Deetman neemt de geheime deals onder de loep en brengt ze uit in een paragraaf in zijn afsluitende monitor reportage met als doel….dat ze worden vernietigd.

Mooie deal voor de kerk maar minder voor de mensen die al jaren wachten op steunbewijs. Nu wordt dit al een beetje weggemasseerd door de slotactie, net zoals dat ging met ‘het geweld’ (HEG commissie) maar het gehussel met de steunbewijzen is al vanaf het begin een crime, chaos, volstrekt onduidelijk wie de regie voert. Het is ook nooit de bedoeling geweest dat de kerk / meldpunt een actieve rol zou vervullen in de steunbewijzen. De steunbewijzen is als de Panama papers, ze gaan iedere transparantie tegen. Wij, MCU, hebben in het begin aangedrongen om de juridische adviseurs met elkaar in contact te treden, het meeste werk…. hebben wij zelf gedaan.

Bij mensen waar steunbewijs ontbreekt, door deze gesloten constructie, doofpot in Nederlandkunnen uiteindelijk de kerk aanklagen. Als de slachtofferorganisaties uit hun bestand ‘steunbewijs zoekenden’, bij elkaar brengen zie je dat de kerk doelbewust de steunbewijzen manipuleert dan wel tegenhoud. Deetman gooit deze deur naar onderzoek geheime deals definitief dicht door ermee in te stemmen dat ze uiteindelijk worden vernietigd.

oom dagobertRecentelijk zijn er twee steunbewijzen niet meegenomen omdat het niet bij de ‘opdracht‘ hoort. Opdracht? Dan is er ook een opdrachtgever. Mogen wij weten wie? Bij de vertrouwenspersonen zijn geen aantekeningen gemaakt (ruim 200 gesprekken) de meldingen, anders dan een klacht, zijn namen niet bekend allemaal onderdeel van gehussel, getrek aan de nep juridische hechtdraden, ze hangen, de steunbewijzen in het land van Ooit.

Uiteraard zullen de ordes / congregaties, KNR, BC beweren dat de mediation deal steunbewijzen niet in de weg staan maar een open deur, laat staan een kier, is niet te vinden in deze gesloten constructie.

Dus….hebben wij een zaak.