Seksueel misbruik tussen kerk en staat

kerk en staat mcu pleinOne more time…..Al in september deden oud-directeuren aangifte tegen Opstelten…let op…Opstelten!!! Zes oud-directeuren van justitiële inrichtingen willen dat de Tweede Kamer bij de procureur-generaal van de Hoge Raad aanstuurt op de vervolging van minister Ivo Opstelten. Zij verwijten Opstelten dat hij een strafrechtelijk onderzoek naar Joris Demmink belemmert, de van seksueel misbruik verdachte voormalig topambtenaar van Justitie.

Waarom de minister? Hij heeft een strafrechtelijk onderzoek naar zijn voormalige secretaris generaal belemmert dan wel vertraagt. In deze hoedanigheid vroegen ze toen aan de Tweede Kamer om serieuze aandacht aan de aangifte te besteden.

,,Maar dat is tot dusver niet gebeurd”, aldus Jos Poelmann, een van de zes oud-rechter befjedirecteuren zondag. ,,Daarom hebben we de voorzitter van de Tweede Kamer opnieuw een brief over de kwestie gestuurd.”Is de kamer doof geworden voor deze ernstige beschuldiging, net zoals er veel gedraal voorkwam bij het afgeschoten parlementair onderzoek naar seksueel misbruik RKK. Twee fracties hebben laten weten dat ze eerst de uitslag van een lopend strafrechtelijk onderzoek naar Demmink willen afwachten.De oud-directeuren vinden dat vreemd. Ze wijzen erop dat hun aangifte geen betrekking heeft op het gedrag van Demmink, maar op dat van Opstelten. ,,Een van onze grieven is het feit dat deze minister een strafrechtelijk onderzoek naar zijn voormalige secretaris-generaal Demmink belemmert dan wel vertraagt.”