Seksueel misbruik tussen kerk en staat

kerk en staat mcu pleinOne more time…..Al in september deden oud-directeuren aangifte tegen Opstelten…let op…Opstelten!!! Zes oud-directeuren van justitiële inrichtingen willen dat de Tweede Kamer bij de procureur-generaal van de Hoge Raad aanstuurt op de vervolging van minister Ivo Opstelten. Zij verwijten Opstelten dat hij een strafrechtelijk onderzoek naar Joris Demmink belemmert, de van seksueel misbruik verdachte voormalig topambtenaar van Justitie.

Waarom de minister? Hij heeft een strafrechtelijk onderzoek naar zijn voormalige secretaris generaal belemmert dan wel vertraagt. In deze hoedanigheid vroegen ze toen aan de Tweede Kamer om serieuze aandacht aan de aangifte te besteden.

,,Maar dat is tot dusver niet gebeurd”, aldus Jos Poelmann, een van de zes oud-rechter befjedirecteuren zondag. ,,Daarom hebben we de voorzitter van de Tweede Kamer opnieuw een brief over de kwestie gestuurd.”Is de kamer doof geworden voor deze ernstige beschuldiging, net zoals er veel gedraal voorkwam bij het afgeschoten parlementair onderzoek naar seksueel misbruik RKK. Twee fracties hebben laten weten dat ze eerst de uitslag van een lopend strafrechtelijk onderzoek naar Demmink willen afwachten.De oud-directeuren vinden dat vreemd. Ze wijzen erop dat hun aangifte geen betrekking heeft op het gedrag van Demmink, maar op dat van Opstelten. ,,Een van onze grieven is het feit dat deze minister een strafrechtelijk onderzoek naar zijn voormalige secretaris-generaal Demmink belemmert dan wel vertraagt.”

14 gedachten over “Seksueel misbruik tussen kerk en staat”

 1. Er orden vandaag een meerder reactie en opmerking geplaatst over de zaak Demmink.

  Volgens mij heb ik een eenvoudige vraag: Waarom is het Openbaar Ministerie nooit naar Turkije afgereisd voor onderzoek in deze zaak????

  Wie kan mij hierover antwoord geven.

  1. Ga eens googelen naar Demmink….. Trek er maar een aantal uurtjes voor uit, dan merk je dat het alleen maar ingewikkelder wordt. Jammer maar helaas, tot nu toe althans. Stel je vraag eens aan het OM… je vraag lijkt eenvoudig, het antwoord niet. Ze moeten er belang bij hebben het antwoord niet te geven.

 2. Die 5 moet toch niet zo moeilijk zijn. Het lijkt mij toch zaak dat de Kamerleden de onderste steen boven willen krijgen. Het gaat immers om een beschuldiging van seksueel misbruik. Of leven we in een democratie waar men geen transparantie betracht???

 3. Een uurtje geleden kwam er dit bericht in het KN te staan: Kamerlid Louis Bontes van de fractie Bontes/Van Klaveren heeft een debat aangevraagd in de Tweede Kamer. Hij doet dit in reactie op de “ultieme poging” van de zes oud-gevangenisdirecteuren om hun aangifte tegen minister Opstelten in de affaire Demmink op de agenda te krijgen. Over de aanvraag wordt dinsdagmiddag gestemd.

  De zes voormalige directeuren vinden dat Opstelten door de Hoge Raad vervolgd zou moeten worden wegens een ambtsmisdrijf. Daarvoor is een opdracht uit de Tweede Kamer nodig. De minister lijkt er op uit te zijn de positie van zijn voormalige secretaris-generaal af te dekken, die al jaren achtervolgd wordt door beschuldigingen van kindermisbruik. Ondanks de onderbouwing van die beschuldigingen zei Opstelten, terwijl de zaak op dat moment al onder de rechter was: de zaak Demmink “was niks, is niks en wordt niks.” Het leverde Opstelten kritiek op van de scheidende president van de Hoge Raad.
  “Het doorgaan van dit debat is van het grootste belang”, zegt een ingewijde, die anoniem wil blijven. “Juist als je overtuigd bent van de onschuld van Demmink, moet je wel voor dit Kamerdebat zijn. De kwestie breidt zich anders steeds verder uit. De integriteit van Opstelten is nu in het geding, maar als het debat niet doorgaat, staat de integriteit van de hele Tweede Kamer op de tocht. Het zal bijzonder interessant zijn, welke positie de VVD (de partij van Demmink, -red. KN) in dit debat gaat kiezen.” Bontes was vandaag niet voor commentaar bereikbaar, maar hij twitterde onlangs nog: “Voor een opdracht aan de Hoge Raad om #Opstelten aan te pakken zijn 5 Kamerleden vereist, die zich achter de aangifte stellen.”

 4. Zijn naam zegt het als hij loopt “Op stelten”. Dus kan niet naar het VOLK kijken daar is hij te HOOG voor. Als je zijn stem alleen al hoort dan weet je dat de “BAAS” spreekt.

  1. Maar het is een taaie, en hij is van plan vol te houden, tenzij de tegenkrachten sterker zijn, en dat valt nog te bezien. Angst verlamt…. en Opstelten is niet bang uitgevallen.

 5. De kamer heeft het te druk gehad met de discussie rondom “Zwarte” Piet.
  Nu Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten terug zijn naar Spanje ben ik er zeker van dat deze zaak wordt opgepakt!!

 6. Laatste keer voor vandaag: Laatste bericht – Even gegoogled – uit Metro-nieuws (19 uur geleden) komt het volgende bericht: ‘In september deden de oud-directeuren al aangifte tegen Opstelten. Ook toen vroegen ze aan de Tweede Kamer om serieuze aandacht aan de aangifte te besteden. “Maar dat is tot dusver niet gebeurd,” meldt Jos Poelmann, een van de zes oud-directeuren zondag. ‘Daarom hebben we de voorzitter van de Tweede Kamer opnieuw een brief over de kwestie gestuurd.’
  ‘Een van onze grieven is het feit dat deze minister een strafrechtelijk onderzoek naar zijn voormalige secretaris-generaal belemmert dan wel vertraagt,’ aldus Jos Poelmann. 7.12.14 bron ANP.
  Ook het Katholiek Nieuwsblad publiceert altijd over deze zaak. Zo ook nu. Ik pak er een stukje uit:

  Collectieve zwijgplicht
  Sinds 18 september heeft nog geen enkel Kamerlid een inhoudelijk oordeel gegeven over hun aangifte tegen de minister van Veiligheid en Justitie, een opmerkelijke “radiostilte”. Daar waar de Kamer doorgaans op vele zaken (zowel groot als klein) reageert, lijkt zich thans een collectieve zwijgplicht van de Kamer meester gemaakt te hebben. Dat stellen de zes in een persbericht. Een eerder persbericht van de zes hierover werd overigens ook door de Nederlandse media vrijwel genegeerd. De procureur-generaal bij de Hoge Raad, de hoogste toezichthouder op de rechtsstaat, zou weer wachten op actie vanuit de Kamer.’ Kijk aub ook zelf. De zaak sti……..

 7. Misschien ben ik iets te snel geweest met mijn reactie. Het moet een bescherming over en weer zijn, waarin men over en weer weet van de hoed en de rand, wat koste wat kost niet naar buiten zal komen. Maar het kan niet anders dat ergens bewijzen moeten zijn te vinden. En al zijn ze fysiek misschien vernietigd, een respectabel aantal personen moet ervan weten. Het punt van intimidatie blijft, zonder dat speel je het niet klaar dat men blijft zwijgen. Steekpenningen? Andere soorten van dreigementen?
  Hoe staat het met integriteit? Als je maar ‘hooggeplaatst’ genoeg bent, dan valt er wel een en ander te regelen. Dan zijn er heel wat meer dan twee mensen afhankelijk van elkaar; anders gezegd: dan hebben veel meer dan twee mensen elkaar in de tang. Er moeten mensen zijn die nachtmerries hebben, en dat niet bepaald om een winkeldiefstal. Hoeveel miljoenen zou de zaak Demmink al hebben gekost?

 8. De vraag is waarom weigert Opstelten mee te werken aan een strafrechtelijk onderzoek?? Zou het kunnen zijn dat Demmink wordt beschermd omdat hij meer weet van anderen??

  1. Nee, Opstelten en anderen worden beschermd. En omdat die belangen groter zijn wordt ook Demmink uit de wind gehouden. Dat kan alleen maar door degenen die meer weten te intimideren; dreigen met verlies van baan b.v.

 9. Een gedeelte uit een tekst die ik vorige week schreef:
  Het is kort voor kerstmis – advent – hier in Twente klonken vandaag weer de midwinterhoorns – bijna de kort-ste dag – het licht gaat het winnen van het duister – nieuw leven – en daarmee is het leven uiteindelijk sterker dan de dood. Een concreet ‘hoe’ wordt er niet bijgegeven, kan ook niet. Veel teksten zijn meerdimensionaal; worden uitgetild boven het alledaagse en zetten aan tot nadenken.
  Soms kom je een heel concrete tekst tegen, zoals in een lied van Oosterhuis ‘Wat ook gebeurt’: ‘Dat wij vindingrijk de kleinste kansen leren benutten om vrede te stichten en recht te doen.‘ Dat lijkt aan duidelijkheid niets te wensen over te laten (cd ‘Kom jij, Beloofde’. Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen). Op een dichterlijke manier uitgedrukt dat wat niet goed is benoemd en aangepakt moet worden.
  Ik moest hier aan denken toen van de week op tv het volgende bericht te zien was: ‘Het ministerie van Financiën zou getuigen hebben beïnvloed in een rechtszaak tegen de Belastingdienst. De president van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft daarom aangifte gedaan.
  Het gerechtshof verdenkt het ministerie ervan dat ze de getuigen opdracht hebben gegeven om zich stil te houden in deze kwestie. Een woordvoerder van het ministerie zegt in een reactie dat de Belastingdienst de naam niet hoeft vrij te geven.‘ (Bron: ‘Nu.nl’) Argument: ‘….. andere belangen en er heeft op hoog niveau afstemming plaats gevonden.‘ Zo…….. dan moet er sprake zijn van intimidatie.
  Wat zou de medewerkers te wachten hebben gestaan wanneer zij wel gesproken zouden hebben?
  Kennelijk is er nu een grens overschreden. Of hoop ik alleen maar dat er een grens is overschreden?
  Er speelt nog een zaak – al jaren…. Die van Joris Demmink. Daar is al zo vaak over bericht dat er nauwelijks iemand kan zijn die er niet op zijn minst de naam ‘Demmink’ gehoord heeft. Als je alle berichten die alleen al op internet zijn verschenen achter elkaar zet heb je zo een boek vol. Wat is er al dan niet waar? Als het zo lang duurt pak je die zaak toch een keer grondig en voor eens en voor altijd aan? Want als een zaak zich zo lang voortsleept moet er iets heel erg mis zijn. Dan moet er op zijn minst sprake zijn van intimidatie. Is dit het falen van de rechtsstaat?
  Zou het goed zijn een meldpunt voor intimidatie te organiseren? Ik wil het wel, maar ik weet niet hoe dat in technisch opzicht gaat.
  Intimidatie is een vorm van pesten. En ook daar hebben we vaker van gehoord – zeker over pesten op school. Pesten mag niet, natuurlijk niet. Je moet laten weten dat pesten niet geaccepteerd wordt. Dus gaat er gewerkt worden met anti-pestprogramma’s.
  Tegelijk was er een bericht dat een flink aantal leerkrachten zelf gepest wordt….. Zijn daar ook anti-pestprogramma’s voor???
  Als je bovenstaande voorbeelden afzet tegen het pesten op school lijkt het erop dat je met pesten moet wach-ten tot je groot bent. Dan heb je genoeg geleerd hoe je iemand onder druk kunt zetten zodat die persoon doet wat jij wilt. Want als je een voldoende hooggeplaatste functie hebt bezit je wel zoveel macht dat je niet met een anti-pestprogramma geconfronteerd wordt. Er zijn bovendien altijd wel mensen die hun mond wel houden. Je zegt b.v. gewoon dat wanneer in de zaak X persoon Y de mond wel opendoet hij/zij kan rekenen op b.v. ontslag. Een reden daarvoor valt er altijd wel te bedenken.
  Dergelijke gezags- en machtsverhoudingen bestaan nog altijd. En als zij die ze hanteren maar ‘belangrijk’ genoeg bent, op welk gebied dan ook, komen ze er mee weg. Hoe lang nog? Wie durft? De angst voorbij?

Reacties zijn gesloten.