Stem Mea Culpa

Het zuiden van Nederland is definitief, vergaand geseculariseerd. De kerkklokken zullen als nostalgisch klankbord eenmaal in het jaar (met kerstmis) de harten beroeren om zich af te vragen hoe het toch kon gebeuren dat 10.000 tot 20.000 kinderen slachtoffer werden van seksueel misbruik en nog meer kinderen gewelddadig gedrag meemaakten door ‘christelijke’ opvoedingsmethodes als het breken van de wil. Macht! Het CDA zal anders moeten gaan denken, niet meer in machtstermen maar in werkelijke toenadering van mensen! Net zoals de kerk die nog steeds probeert met macht hun zaakjes te klaren (meldpunt RKK), die tijd lijkt voorbij.

De tijd is voorbij dat zonder een diepgaand onderzoek naar de afstandsbaby’s waar duizenden vrouwen hun kinderen gedwongen afstonden je zomaar negeert, daar lag een geweldige uitdaging voor christelijke politiek. Mea Culpa kreeg mevrouw Toorenburg van het CDA zover om er vragen over te stellen aan minister Opstelten. Nooit een antwoord…weg de doofpot in en daarmee verklaart het christelijk denken zichzelf failliet.

De christelijke boodschap kan zijn winkelwagentje vullen met issues of tissues. Er wordt aan de kassa afgerekend en met sommige tranen heeft niemand medelijden.

2 gedachten over “Stem Mea Culpa”

  1. Helemaal met je eens Jean!! Nog steeds zijn ze er binnen de RKK niet voldoende van doordrongen wat voor catastrofale gevolgen de onder hun verantwoordelijkheid vallende geeestelijken hebben aangericht bij de kinderen van weleer. Ook het CDA heeft zich onvoldoende ingezet voor de slachtoffers. En dat (of juist dat!!) voor een christelijke partij.

    Zowel kerk als staat schieten nog steeds te kort naar de slachtoffers toe!!

    En wat betreft dat tekort van het bisdom Roermond. De sponsers van de pastoor uit de Koepelkerk hadden hun geld beter aan het bisdom kunnen geven dan aan een pastoor die zijn vuile straatje probeert schoon te vegen!!

  2. Het is mijn vaste overtuiging dat het grote verlies van het CDA ook samenhangt met de teloorgang van het katholieke geloof.
    Daarenboven hebben de vele, door de kerk samen met de overheid,onder het tapijt geveegde verschrikkelijkheden , naar ik meen, eveneens zijn sporen in het stemhokje nagelaten.
    Daar komt nog bij dat het antwoord van de kerk nog steeds zwaar onder de maat blijft van wat van een moraalpredikende club verwacht mag en moet worden.

Reacties zijn gesloten.