Stem Mea Culpa

Het zuiden van Nederland is definitief, vergaand geseculariseerd. De kerkklokken zullen als nostalgisch klankbord eenmaal in het jaar (met kerstmis) de harten beroeren om zich af te vragen hoe het toch kon gebeuren dat 10.000 tot 20.000 kinderen slachtoffer werden van seksueel misbruik en nog meer kinderen gewelddadig gedrag meemaakten door ‘christelijke’ opvoedingsmethodes als het breken van de wil. Macht! Het CDA zal anders moeten gaan denken, niet meer in machtstermen maar in werkelijke toenadering van mensen! Net zoals de kerk die nog steeds probeert met macht hun zaakjes te klaren (meldpunt RKK), die tijd lijkt voorbij.

De tijd is voorbij dat zonder een diepgaand onderzoek naar de afstandsbaby’s waar duizenden vrouwen hun kinderen gedwongen afstonden je zomaar negeert, daar lag een geweldige uitdaging voor christelijke politiek. Mea Culpa kreeg mevrouw Toorenburg van het CDA zover om er vragen over te stellen aan minister Opstelten. Nooit een antwoord…weg de doofpot in en daarmee verklaart het christelijk denken zichzelf failliet.

De christelijke boodschap kan zijn winkelwagentje vullen met issues of tissues. Er wordt aan de kassa afgerekend en met sommige tranen heeft niemand medelijden.