Onderzoekkosten

Het bisdom Roermond heeft vorig jaar een tekort gehad van ruim 1,8 miljoen euro. Dat is ongeveer drie keer zo veel als in 2010.

Dat blijkt uit de jaarrekening die naar alle parochies is gestuurd.

Naast een structureel tekort aan inkomsten is het gat volgens het bisdom ook te verklaren door onder meer de onderzoekskosten rond het dossier ‘seksueel misbruik’.

Verder zijn er kosten voor de reorganisatie van het bisdom. Ook brengen de beleggingen van het bisdom steeds minder op. (aldus L1 nieuws)

Duidelijk, de bijdrage van de parochianen uit de koepelkerk gaan naar de onderzoekkosten Schafraad en aanverwante broeders Bleijerheide. Kan het bisdom aangeven hoeveel geld aan kosten seksueel misbruik is uitgegeven en op welke dossiers? Transparantie is een zeer te prijzen goed in het mea culpa steunbewijs naar recht en rechtvaardigheid.