Bleijerheide klanken

Het begon met macht en het eindigt met macht.

De kinderen die aan de zorg van de broeders werden toevertrouwd kregen te maken met machtsmisbruik. De kinderen werden blootgesteld aan psychische en lichamelijke mishandeling vaak gevolgd door seksueel misbruik. De broeders hadden de kinderen in hun macht. Die kinderen waren compleet afhankelijk van de broeders en werden door ouders en instanties niet geloofd toen ze het misbruik meldden. Vaak gingen ze letterlijk van hand tot hand. Niet voor niets heeft een Duitse gerenommeerde psychiater over Bleijerheide opgemerkt: “Die haben sich da gefunden”. Wat er op neer komt dat de broeders elkaar het balletje c.q. het kind/kinderen toespeelden.

Je zou denken dat er na meer dan 40 jaar heel wat is veranderd. In de praktijk blijkt dat toch niet zo te zijn. Nog steeds heeft de kerk de macht. De kinderen van toen zijn afhankelijk van de goodwill van die kerk (kerkinstanties) voor het beschikbaar stellen van documenten/archieven. Neem nou dat rapport Charles Rutten. Om daar inzage in te krijgen heb je de medewerking van de kerkinstanties nodig. De heer Schafraad heeft volgens zijn volgeling psycholoog Appels tot nu toe weinig moeite genomen het betreffende rapport ter verdediging aan te leveren!! Of was er meer aan de hand?? Volgens een ontvangen brief uit de hoek van Schafraad ging het om chantage van broeders onder elkaar en over masturberende jongens. En daar is ook al van ex leerlingen meer informatie over ontvangen. Ook wordt Bulletje expliciet genoemd in het rapport. Voor alle duidelijkheid expliciet betekent ‘nadrukkelijk, uitdrukkelijk vermeld, zeker!! Er was dus al aandacht voor seksueel misbruik in die tijd. Dat laatste wordt door iedereen (ook door het bisdom) nog steeds ontkent. Ze hebben er nooit iets van geweten.

Schafraad zelf zegt via volgeling Appels dat hij nog veel meer weet over een aantal dode broeders. Maar die informatie wil hij slechts delen als alle klachten ongegrond worden verklaard.

Ter geruststelling: wij weten inmiddels ook veel over de dode broeders maar…….. we komen ook steeds meer aan de weet over de nog levende broeders.

Een smeekbede aan bisschop Wiertz om zijn macht te gebruiken of moet ik schrijven te misbruiken confronteert slachtoffers met hun verleden. Immers toen werd macht misbruikt en nu wordt er weer een poging ondernomen of is het meer een kwestie van ons kent ons??? Of wat weet jij van mij en ik van jou!!

Voorbeeld: door de heer Schafraad is de naam van broeder Valentinus (nog in leven) nog steeds niet genoemd. Terwijl hij donders goed weet dat broeder Valentinus niet vrij uit gaat. In ons bezit is een door de heer Schafraad ondertekende brief waarin hij met een slachtoffer correspondeert over het seksueel misbruik van broeder Valentinus. Een hand geschreven brief waarin Valentinus het erkent en zijn spijt betuigt aan het slachtoffer zat bij de betreffende brief.