Stop the shooting….no(w)

Ja, hoor een nep-maatregel van Trump om een wetsvoorstel te tekenen waardoor omgebouwde geweren illegaal worden, is een slappe hervorming van wetten ten behoeve voor immorele lobbyisten in het Amerikaanse shooting-paradise.

Eerst waren apparaten die van semi-automatische wapens automatische wapens maken nog wel legaal. Zo’n apparaat werd ook gebruikt bij de schietpartij in Las Vegas vorig jaar.

Na de schietpartij op een school in Parkland, Florida werd de roep om strengere wapenwetten steeds luider. Vooral scholieren lieten van zich horen.

Stop niet met protesteren want een signaal dat jongeren afgeven kan een historische betekenis hebben zoals onze VPJ actie tegen de granaat-fabruik in 1969, succesvol omdat wij de komst van deze Vietnam wapen leverancier wisten te voorkomen…met veel vreedzame protest acties.

protestacties Vrije progressieve Jongeren in Landgraaf tegen komst granaat-fabriek

Ook wij gaan uit solidariteit met de slachtoffers van deze gewelddadige ‘shooting’, massacre, dit zichzelf herhalende bloedbad, deze lynchpartijen die ook met de nieuwe maatregelen niet voorkomen zal worden, de straat op 24 Maart. We zijn nog druk bezig welke stad we hiermee verblijden….iemand een voorstel, sluit u allen aan!  (op de foto tweede van links BS Bert Smeets)

 

 

 

 

 

 

 

This is a fake-news measure by Trump to sign a bill that makes converted guns illegal, a feeble reform of laws in favor of immoral lobbyists in the American shooting paradise.

Initially, devices that make automatic weapons from semi-automatic weapons are still legal. Such a device was also used during the shooting in Las Vegas last year.
After the shooting at a school in Parkland, Florida, the call for tougher weapons laws became increasingly louder. Especially students showed themselves.

BACK IN THE SIXTIES

Do not stop protesting because a signal that young people give may have a historical significance such as our VPJ action against the grenade in 1969, successful because we managed to prevent the arrival of this Vietnam weapon supplier … with many peaceful protest actions.

We also go out of solidarity with the victims of this violent ‘shooting’, massacre, this self-repeating massacre, these lynch parties that will not be prevented with the new measures, MOVE the streets on 24 March. LET’S DO THIS TOGETHER