Stop the shooting….now!

De roep van Amerikaanse scholieren om strengere wapenwetten in de VS wordt steeds luider. Ook wij,  mea culpa foundation, roept op tot wereldwijde steun aan deze scholieren en hun ‘mars voor het leven’.
.
.
Het zal van deze jongeren moeten komen om de ‘shooting’, de massa afslachtingen op Amerikaanse scholen te voorkomen. De wapenhandel blijkt nog altijd effectief en je kunt met geld, gun money, de AR 15 een vol automatisch wapen waarmee deze laatste massacre is gepleegd makkelijk kopen in the USA. De overlevenden van de schietpartij in Parkland, de dodelijkste highschoolshooting in de Amerikaanse geschiedenis, roepen op tot een ‘mars voor ons leven‘ in Washington op 24 maart.
.
Wij roepen op tot wereldwijde steun aan deze jongeren wiens leven al lang niet meer veilig is op hun scholen. Deel dit bericht…!
.
The call of American students for stricter weapon laws in the US is getting louder. We too, mea culpa foundation’ calls for global support for students’ ‘march for life’. These young people are no longer safe in schools, university’s / neighbourhoods to prevent the ‘shooting’, the mass slaughtering at American schools. The arms trade still appears to be effective and with money, gun money, the AR 15 an automatic weapon, one with which this last massacre was committed. The survivors of the shooting in Parkland, the deadliest high school shooting in American history, call for a ‘march for our lives‘ in Washington on 24 March.
We call for worldwide support for these young people whose lives are no longer safe in their schools. Share this message …
VPJ, de Vietnam oorlog in Waubach (Landgraaf).

Een voorbeeld zijn de jongeren in 1969-1970 met hun succesvolle actie tegen een Amerikaans-Deense wapenfabriek die granaat onderdelen maakte voor de oorlog in Vietnam. Het is weer tijd dat jongeren opstaan om hun verzet tegen geweld, oorlog, opnieuw onder de aandacht te brengen.

One example is the youth in the Netherlands 1969-1970 with their actions against an American-Danish arms factory, which made grenades (safety adapters) for the Vietnam War. It is time for young people to get up, to go out on the streets to protest against this blood killing gun money. That we / they / us may oppose to violence, war, and bring it to the attention again.