Synode…nodig

Bertje staat er netjes op! (met kuif, wit hemd rechts, foto links boven)

Wekenlang durende vergaderingen van bisschoppen over ‘pikante’ onderwerpen, is aanstaande. Het Vaticaan begint een speciale synode over het Amazonegebied, waar bijna 200 bisschoppen aan meedoen uit de negen landen die dat enorme gebied bestrijkt. Dat zijn Brazilië, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Frans-Guyana en Suriname.

Het zou deze keer geen applausmachine worden, de vraag is of een eeuwenoude hiërarchie doorbroken kan worden met een paar weken discussiëren over thema’s waar de rest van de wereld al niet meer over nadenkt. Ik noem het ongehuwd samenwonen en homoseksueel ouderschap.

De kerk gaat voor haar doen nog snel ook want fase 1 in de homo integratie is het erkennen van gelijke rechten van en voor mannen en vrouwen met dezelfde geaardheid, die de kerk ter zijde schuift. Volgens onze discriminatie wetten verboden, en toch kan de kerk haar gang gaan. Het ongehuwd samenwonen geldt alleen voor man-vrouw verhoudingen of mogen priesters nou gewoon elkaars partner zijn? Naast God, een echte vriend / vriendin?

internaten altijd samen/ collectief

Welke lustgevoelens zijn voor RKK priesters acceptabel? Had in de tijd, dat ik begin zestiger jaren op internaat zat, veel uitgemaakt wanneer mijn familie had geweten, wat zich er afspeelde. Een deel van mijn familie zou behoorlijk in opstand zijn gekomen, wanneer en waarom achttien pedofielen op het Franciscaanse internaat bleven, om al die lieve jongetjes op te vangen. Mijn vader zou mij nooit naar internaat hebben gestuurd maar stierf toen ik zes jaar was.

Bovendien was het veel eerlijker geweest inplaats dat wij (MCU mea culpa united) veertig, vijftig jaar later zelf moesten uitzoeken, achterhalen, zonder hulp van media of OM, hoe de pedo vork in de steel zat. Oude tentakels reiken nog in alle Limburgse uithoeken, ze woekeren voort en willen niet weten van scheiding kerk en staat. De zuidelijke media is schandalig partijdig en laf.

Het Vaticaan heeft weer de headlines gehaald, good will getoond (???) en lijkt het of er schot in zit. Al eeuwen zit er geen beweging in Vaticaanse rigide dogma’s, wanneer geestelijke en wereldse thema’s open en vrij (in negen landen van het Amazone gebied) op tafel liggen, echter niets zal gebeuren. Het komt allemaal uit dezelfde propaganda machine want praten alleen helpt niet.

Toch gaan de bisschoppen nu praten over de mogelijkheid om oudere, keurig getrouwde katholieke mannen uit de lokale gemeenschappen tot priester te wijden. Dat zou de deur naar het gehuwd priesterschap op een kier zetten. Dat is een noble gedachte en lijkt het kiertje perspectief te bieden maar juist het Roomsche geloof, zal aan nooit toegeven aan de grillen van seksuele behoeftes. De kier geldt al helemaal niet voor priester mannen, die met mannen willen trouwen of vrouwen met vrouwen. Later deze eeuw.