The Pennsylvania files

The Pennsylvania files zullen moeten aantonen dat het Vaticaan heeft meegewerkt aan deze misdaad om een absoluut moreel verwerpelijke ‘ondergrondse pedo beweging’, in de kerk te beschermen. Volgens procureur-generaal Josh Shapiro, die dinsdag de resultaten van het onderzoek presenteerde, heeft het Vaticaan eraan bijgedragen om het misbruik tientallen jaren stil te houden. Op die beschuldiging is de kerkelijke staat nog niet ingegaan.

Nu de kerk zal haar mea culpa in woord en daad moeten omzetten dan wel bekennen. Woorden alleen is niet meer genoeg. Het Vaticaan zal dit crimineel stilzwijgen (omerta) moeten afwerpen, om een nieuwe Spotlight met ware Christelijke openheid, en goudeerlijke bekentenissen (mea culpa), tegemoet te treden.

Er is geen uitweg meer…slechts volledige openheid (ook de door ons gewenste artikel 12 procedure in het zwijgzame zuiden) want het is weer stil, ‘nu ook lijken de muren van internaat weer op me af te komen, stemmen roepen naar de andere kant om hulp maar er was niemand’! 

Amerikaanse bisschoppen hebben het Vaticaan donderdag opgeroepen tot een onderzoek naar een geruchtmakende misbruikaffaire binnen de katholieke kerk. Kardinaal Daniel DiNardo, het hoofd van de Amerikaanse bisschoppenconferentie, schrijft dat in een verklaring. Falen van de kerkleiding is een “hoofdoorzaak” van het misbruik, aldus de kardinaal. Dit is wederom een een-tweetje onder rooms gelovigen, die we niet meer geloven. Ook in Nederland hebben ze een netwerk- controle machine opgezet, hebben ze de Deetmannen op ons afgestuurd maar de kerk zelf geeft geen openheid over haar archieven en daders want die waren er uiteindelijk niet. Dan kan er nooit sprake zijn van een evenwichtig, onafhankelijk proces waar feiten op tafel komen. Steeds die Vaticaanse stoelendans waar men tijd probeert te rekken en dan mag de ‘onschuldige’ smoel van Bodar de smerige randjes weglachen. Nederlandse TV en haar dwangneurose van de bekende Nederlander om deze criminele feiten te ontlopen.

Het onderzoek dat de bisschoppen voor ogen hebben, richt zich hoofdzakelijk op de zaak rond de kardinaal Theodore McCarrick. Deze vooraanstaande geestelijke moest vorige maand van paus Franciscus zowel zijn titel als zijn plek in het College van Kardinalen inleveren. Aanleiding voor de maatregel was het verhaal van een man die in de jaren zeventig, op 16-jarige leeftijd, door McCarrick zou zijn misbruikt. Daar kwamen later nog andere beschuldigingen bij.

Leken (katholiek?) moeten volgens de bisschoppen een grote rol krijgen bij het onderzoek naar de inmiddels 88-jarige McCarrick, die aartsbisschop van Washington DC was. Dat moet de garantie opleveren dat het onderzoek onafhankelijk is, aldus kardinaal DiNardo (lachen hoor garantie voor onafhankelijk onderzoek..daar zijn we niet zeker van deze ‘garantie’). “We moeten ervoor zorgen dat bisschoppen het onderzoek naar klachten over misbruik niet kunnen verstoren.” Wow, er klinkt een echo in de zaal, laat het aan de kerk over”!!

Nee, niet nogmaals deze trage, dubieuze rol van katholiek leken onderzoek naar kindermisbruik. Mag ik even vloeken god…niet weer!

Wat het onderzoek naar McCarricks misbruik ook zal uitwijzen, hooggeplaatste geestelijken hebben er volgens DiNardo een grote rol in gespeeld. Hij doelt op hoge figuren binnen de kerk die niets zouden hebben gedaan met meldingen over McCarricks misdragingen. “Het gevolg was dat ‘vele geliefde kinderen van God’ in de steek werden gelaten, zodat ze in hun eentje geconfronteerd werden met dit machtsmisbruik.”

Wijdverspreid probleem

Seksueel misbruik is een wijdverspreid probleem in de katholieke kerk, ook in de Verenigde Staten. Hoe ernstig de kwestie is, bleek pas echt in 2002 uit onderzoek door de krant The Boston Globe. Die toonde aan dat talloze pedoseksuele priesters decennialang hun gang hadden kunnen gaan, terwijl meerderen hen een hand boven het hoofd hielden. Sindsdien doken overal ter wereld misbruikschandalen op, ook in Nederland.

Buikpijn, misselijk, woede en ongeloof..aan deze kant van het spectrum…zie de slachtoffers in een hoek wachten op het laatste oordeel want ze zijn nog niet klaar met dit oneindige dossier onderzoek seksueel misbruik.