TOPIC KINDERMISHANDELING EN PROTESTEREN IN DE KERK AS ZONDAG

Hetgeen ik eigenlijk niet zo goed begrijp is waarom ook MEA CULPA niet gevraagd wordt om mee te betogen daar deze stiching naar mijn inzicht ook STRIJDBAAR op de barricaden staat inzake sexueel misbruik en onoirbaar en verwijtbaar gedrag inzake misbruik binnen de RKK.

Dat zou een goede zaak zijn, daar MEACULPA door de tijd ook een betrouwbare en betrokken aangever is gebleken inzake misstanden in het algemeen belang van slachtoffers ten lande en specifiek betreffende de kostschool Blijerheide, in het bijzonder, rigoureus aan de kaak te stellen!

Het verbaast mij dan ook dat ik op KLOKK helemaal niets gelezen heb dat MEACULPA een KORT GEDING heeft aangespannen op 6 december 2011 bij de Rechtbank Maaastricht om ook MISHANDELING naast het sexuele misbruik op de agenda te krijgen voor betrokkenen (slachtoffers) die daarmee te maken hebben gehad en hun leven daardoor ook goed de mist is ingegaan.

De uitspraak van dit KORT GEDING valt op dezelfde dag als de bijeenkomst voor slachtoffers in Utrecht teneinde het resultaat van de eindrapportage van de CIE Deetman te bespreken!

Dit beklemtoon ik in die mate, daar slachtoffers van MISHANDELING, die niet sexueel misbruikt zijn, geen poot hebben om op te staan daar mishandeling niet meegenomen wordt, nog gezien door zowel de Cie Lindenbergh, Deetman  en het Meldpunt.

Een GOTSPE !!

Een wanvertoning van jewelste en de kop in het zand steken bovendien!

De gevolgen van mishandeling zijn net zo desastreus te noemen in het latere leven en in dezelfde mate beschadigend als het sexuele ondervonden misbruik op kostscholen want het waren vuile, zieke en gestoorde mishandelingen die ook bezien kunnen worden in het licht van Sadomasochisme (SM), met of zonder sexueel (gedwongen) verkeer en dus niet zo subtiel als de corrigerende tik van Deetman, die zulks veronderstelde en dat de reden was deze categorie niet mee te nemen!

Een regelrechte schande deze slachtoffers buiten te sluiten van deze regeling en van onderzoek.

Typisch dat de Commissie Samson dit wel meeneemt in haar onderzoek en zeer terecht, er wordt dus duidelijk met 2 maten gemeten in deze, laten we voor het gemak het onafhankelijk onderzoek van de RKK stellen het onderzoek met de Regering als opdrachtgever.

Dit gegeven zou iedereen rechtstreeks en zonder omwegen in de BEK moeten kunnen kijken om te zien dat het buiten alle proporties en arrogantie is van de RKK dit niet mee te nemen en ook niet in de compensatieregeling.

Het meest HYPOCRIETE van dit alles is nog wel dat zowel de Cie Lindenbergh, als de Cie Deetman er zeer goed van op de hoogte is en was maar er desalniettemin spoorslags aan voorbij gegaan wordt, daar het niet in hun MANDAAT van het onderzoek, met de RKK, besloten lag.

En bij het Meldpunt en/of het oude Hulp en Recht, werd ik IJZIG -koud en empathieloos afgeserveerd, dit werd zonder omwegen en tact,  RECHT IN MIJN SMOEL gezegd dat ze er kennis van hebben genomen maar het jammer maar helaas niet meegenomen wordt, anders dan dat ondervonden MISHANDELING door religieuzen wel aan de betroffen Congregaties wordt door gegeven (zonder ook maar een consequentie) en het in de STATISTIEKEN verwerkt zal worden.

Vieze doortrapte Huichelaars en Hypocrieten ten voeten uit , zeer lafhartig bovendien!!!

Bovendien heb ik meerdere malen dit gespreksonderwerp bij ALLE COMMISSIES onder de aandacht gebracht met wetenschappelijke onderzoeken inzake de gevolgen van ook mishandeling in het latere leven maar ze hebben allemaal het een en het zelfde standpunt:

WE WETEN ERVAN, WE KENNEN DE IMPACT ERVAN MAAR HELAAS KUNNEN WE ER NIETS MEE VOOR DIEGENEN DIE HET ONDERVONDEN HEBBEN, DUS………………………….WORDT ER SNOEIHARD DE ANDERE KANT OPGEKEKEN EN WORDEN SLACHTOFFERS VAN ZIEKE MISHANDELING (DAT OOK EEN MISDRIJF IS IN HET WETBOEK VAN STRAFRECHT EN ZEKER TEN OPZICHTE VAN KINDEREN DOOR VOLWASSENEN) IN DE VRIESKOU GEZET EN KOUD AFGESERVEERD, ZONDER ENIG RECHT MAAR MET EEN VERKLOOT LEVEN WAARVOOR NIEMAND AANSPRAKELIJK GESTELD WENST TE WORDEN!!

Auteur: L. Vermeulen

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9e5cqe_JE0QInsert video URL or ID here[/youtube]