TOPIC KINDERMISHANDELING EN PROTESTEREN IN DE KERK AS ZONDAG

Hetgeen ik eigenlijk niet zo goed begrijp is waarom ook MEA CULPA niet gevraagd wordt om mee te betogen daar deze stiching naar mijn inzicht ook STRIJDBAAR op de barricaden staat inzake sexueel misbruik en onoirbaar en verwijtbaar gedrag inzake misbruik binnen de RKK.

Dat zou een goede zaak zijn, daar MEACULPA door de tijd ook een betrouwbare en betrokken aangever is gebleken inzake misstanden in het algemeen belang van slachtoffers ten lande en specifiek betreffende de kostschool Blijerheide, in het bijzonder, rigoureus aan de kaak te stellen!

Het verbaast mij dan ook dat ik op KLOKK helemaal niets gelezen heb dat MEACULPA een KORT GEDING heeft aangespannen op 6 december 2011 bij de Rechtbank Maaastricht om ook MISHANDELING naast het sexuele misbruik op de agenda te krijgen voor betrokkenen (slachtoffers) die daarmee te maken hebben gehad en hun leven daardoor ook goed de mist is ingegaan.

De uitspraak van dit KORT GEDING valt op dezelfde dag als de bijeenkomst voor slachtoffers in Utrecht teneinde het resultaat van de eindrapportage van de CIE Deetman te bespreken!

Dit beklemtoon ik in die mate, daar slachtoffers van MISHANDELING, die niet sexueel misbruikt zijn, geen poot hebben om op te staan daar mishandeling niet meegenomen wordt, nog gezien door zowel de Cie Lindenbergh, Deetman  en het Meldpunt.

Een GOTSPE !!

Een wanvertoning van jewelste en de kop in het zand steken bovendien!

De gevolgen van mishandeling zijn net zo desastreus te noemen in het latere leven en in dezelfde mate beschadigend als het sexuele ondervonden misbruik op kostscholen want het waren vuile, zieke en gestoorde mishandelingen die ook bezien kunnen worden in het licht van Sadomasochisme (SM), met of zonder sexueel (gedwongen) verkeer en dus niet zo subtiel als de corrigerende tik van Deetman, die zulks veronderstelde en dat de reden was deze categorie niet mee te nemen!

Een regelrechte schande deze slachtoffers buiten te sluiten van deze regeling en van onderzoek.

Typisch dat de Commissie Samson dit wel meeneemt in haar onderzoek en zeer terecht, er wordt dus duidelijk met 2 maten gemeten in deze, laten we voor het gemak het onafhankelijk onderzoek van de RKK stellen het onderzoek met de Regering als opdrachtgever.

Dit gegeven zou iedereen rechtstreeks en zonder omwegen in de BEK moeten kunnen kijken om te zien dat het buiten alle proporties en arrogantie is van de RKK dit niet mee te nemen en ook niet in de compensatieregeling.

Het meest HYPOCRIETE van dit alles is nog wel dat zowel de Cie Lindenbergh, als de Cie Deetman er zeer goed van op de hoogte is en was maar er desalniettemin spoorslags aan voorbij gegaan wordt, daar het niet in hun MANDAAT van het onderzoek, met de RKK, besloten lag.

En bij het Meldpunt en/of het oude Hulp en Recht, werd ik IJZIG -koud en empathieloos afgeserveerd, dit werd zonder omwegen en tact,  RECHT IN MIJN SMOEL gezegd dat ze er kennis van hebben genomen maar het jammer maar helaas niet meegenomen wordt, anders dan dat ondervonden MISHANDELING door religieuzen wel aan de betroffen Congregaties wordt door gegeven (zonder ook maar een consequentie) en het in de STATISTIEKEN verwerkt zal worden.

Vieze doortrapte Huichelaars en Hypocrieten ten voeten uit , zeer lafhartig bovendien!!!

Bovendien heb ik meerdere malen dit gespreksonderwerp bij ALLE COMMISSIES onder de aandacht gebracht met wetenschappelijke onderzoeken inzake de gevolgen van ook mishandeling in het latere leven maar ze hebben allemaal het een en het zelfde standpunt:

WE WETEN ERVAN, WE KENNEN DE IMPACT ERVAN MAAR HELAAS KUNNEN WE ER NIETS MEE VOOR DIEGENEN DIE HET ONDERVONDEN HEBBEN, DUS………………………….WORDT ER SNOEIHARD DE ANDERE KANT OPGEKEKEN EN WORDEN SLACHTOFFERS VAN ZIEKE MISHANDELING (DAT OOK EEN MISDRIJF IS IN HET WETBOEK VAN STRAFRECHT EN ZEKER TEN OPZICHTE VAN KINDEREN DOOR VOLWASSENEN) IN DE VRIESKOU GEZET EN KOUD AFGESERVEERD, ZONDER ENIG RECHT MAAR MET EEN VERKLOOT LEVEN WAARVOOR NIEMAND AANSPRAKELIJK GESTELD WENST TE WORDEN!!

Auteur: L. Vermeulen

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9e5cqe_JE0QInsert video URL or ID here[/youtube]

3 gedachten over “TOPIC KINDERMISHANDELING EN PROTESTEREN IN DE KERK AS ZONDAG”

 1. Je bent zo gek als een loden deur Crispina dus hou je LARIELEUTERKNEUTERVERHAAALTJES maar voor jezelf want je doet er niemand een plezier mee, niemand die het snapt en meer nog jijzelf al helemaal niet………. en je zet je eigen bovendien nog voor schut ook!

  NIET DOEN DUS!!!

  Misschien kan je veeeeeeeeeeeel beter met je rondodendronetc., in het Babylonische bos gaan spelen op de Ronslodoronse berg met de…..

  En toedeledokie hooorrr|!1

 2. Het lijkt mij dat je een buitengewoon belangrijke gedachtefout maakt!
  ….EN ZEKER TEN OPZICHTE VAN KINDEREN DOOR VOLWASSENEN) IN DE VRIESKOU GEZET EN KOUD AFGESERVEERD, ZONDER ENIG RECHT MAAR MET EEN VERKLOOT LEVEN WAARVOOR NIEMAND AANSPRAKELIJK GESTELD WENST TE WORDEN!!

  Ik ben rodondereronderodonderon tot in het rollend kwadraat vandaag “aangesproken”, of liever gezegd iemand probeerde me de haren van mijn hoofd te laten waaien door zijn orkaan omdat ik terug komend uit Hilversum, die ontmoetingsmogelijkheid voor “slachtoffers” waar het nodige bij mis liep in de St Vitus terecht kwam en daar een boekje meenam, dat mee terug nam en daaruit zat te lezen.

  Er had kennelijk iemand een verkloot leven waarvoor niemand aansprakelijk gesteld wenst te worden!
  Aan me neus!

  Wil je je even realiseren wat dat betekent wat (ook hier) nu van je staat?

  Voor het op die manier ontwikkelde geweld is niet alleen maar Deetman cs. of die kerk journalisten en al helemaal niet een zooitje overwegend dooie botten van jaren her verantwoordelijk!

  En zou je je dan even willen realiseren dat je nog een gedachtefout maakt, al in de kop van wat je schrijft en schreef? Twee zelfs.

  Hoezo demonstreren in de Kerk? a.s. Zondag???? Hoezo Mea Culpa niet uitgenodigd?

  Er is in die kerk niet gedemonstreerd. Althans niet door jeugdslachtoffers. Of de kerk er een PR stunt heeft uitgehaald en de media voor heeft gebruikt voor die demonstratie daar kan iedereen het zijne of het hare van denken. Of- intelligenter nog- in alle openheid over praten.
  Maar er is in die kerk niet gedomstreerd, niet anders dan wat al dan geen gelovigen in een kerk normaal demonstreren en vieren wordt genoemd.

  (Ik vrees zelfs dat ik, dankzij het bekende blaadje op een NS wissel, de enige ben die heeft gedemonstreerd door mijn zoeken naar anderen, wat tot onwaarschijnlijk komische situaties heeft geleid en mij in ieder geval rollend van het lachen van het een naar het andere bracht)

  Iedereen had daar kunnen komen. Daar heeft Mea Culpa helemaal geen uitnodiging voor nodig. Van wie dan wel? Van Klokk?
  Dat was de oproep van Hannes ook niet.
  Er was de mogelijkheid om in een vrij land elkaar te treffen. Voor, in en rondom die St. Vitus. En dat is dan ook precies wat er wél is gebeurd.

  En daar zijn dan ook harstikke goede dingen gebeurd, die passen in een open democratische samenleving gebaseerd op Mensenrechten!

  A.s. Zondag? Welnee man, zo werd mij tenminste verteld, er is gewoon een vergadering in Vught van Klokk (en weet ik veel welke paraplu daar nog meer bij komen) . Dát is alleen niet open…
  Maar hoort bij het manipulerend geweld over rond en met jeugdslachtoffers, bedreven door volwassen kerels die zichzelf en hun vermeende belangen opblazen. En denken te kunnen bepalen, in besloten achterkamertjes, hoe er met – jazeker, meer dan realistisch bestaande belangen!! – van jeugdslachtoffers van geweld en machtsmisbruik moet worden omgegaan en tegen wie er dan gezegd wordt kom jij maar even mee.
  Dát is wat Deetman cs. heeft georganiseerd maar daar stond iedereen bij en kon haar of zijn eigen keuzes maken.
  Want dát is al zo oud als de weg naar Rome!

Reacties zijn gesloten.