Topje van de ijsberg

Er is veel meer gebeurdIn hoeverre is het jongenspensionaat te Bleijerheide onderzocht door de heren Koster en van Boven die vormen van klassenjustitie vonden in de vele gevallen misbruik door geestelijken vanaf 1945. Het  ‘goed overleg’ tussen OM en de kerk zorgden voor vele (voorlopige) sepots. In het geval van de financiële malversaties rond het bruine internaat te Bleijerheide die in 1973-1975 aan het licht kwamen citeren wij OvJ mr. Ek:

er is veel meer gebeurt dan in de dagvaarding staat’!!!

Wij hebben naar deze quote al menigmaal verwezen. We hebben dit artikel te berde gebracht, doch is nergens iets van terug te vinden in onderzoek OM van Boven en Koster die gezamenlijk de Tweede kamer verlieten toen wij aan het woord kwamen. Ik vroeg hun ‘blijven jullie niet nu wij aan het woord komen’? Zouden ze ons horen? Toen en nu?

De debiele jongeren (zo stond het in de Telegraaf; het ging ook over Meersenhoven) de debiele jongeren in hun tehuis hadden het uiterst sober, op het armoedige af, terwijl deze verdachten zelf flink profiteerden. De arme broeder Adelbertus trok zich terug in het Mutterhaus te Aken, veilig weg van media en justitie om erger te voorkomen. Ik heb Adelbertus handtekening nog onder rapporten staan. Bertje moet leren zich direkt te onderwerpen! Okay, de rol van de media, hoe kan het dat met name de Limburgse media decennia heeft kunnen zwijgen?rapport Bleijerheide

 

9 gedachten over “Topje van de ijsberg”

 1. Maar één probleempje bij: de bloemetjes en de bijtjes.
  Maar aangezien die binnenkort ook voor iedereen met centen (en een internet aansluiting) niet meer nodig zijn, kunnen die dus ook best afsterven

  Je bestelt een kind in India, rukt je af op de Filipijnen Zie Terre des Hommes

  en als je nog wat op je lever hebt kun je die laten vervangen met Mexicaanse import

  En mocht je dan nog lekker op de bank willen griezelen kijk je = heel klassiek = een aflevering Flikken Maasticht,
  gebaseert op een werkelijk gebeurt verhaal.

  Voordat de verfilming van Dan Brown er is moet je voor de couleur locaal immers de deur uit en kan je niet even langs rennen?

  Ach, hoe zal ik zeggen hoe zwaar het was
  wat was dit woud woest en ruw en ongastvrij
  de gedachte eraan vervult me weer met angst

  Voor de Heibloem en het Zand erover, zie Cyriel le Coq, Google, net als ik deed, toch Bert ?

  Voor het rijmschema van de Goddelijke Komedie zie Wikipedia

 2. Waarmee dus, zo effe tussen neus en lippen door, met het typende Fingerspitzengefuhl het belang van dit MCU blog is aangetoond voor iedereen die haar/zijn hersens gebruikt én in staat is te begrijpen dat een mens meerdere talen tot zijn/haar beschikking heeft.

  En bereid is te ontdekken wat hij/zij/het nu eigenlijk zélf gelooft, ipv. …
  (vul maar in)
  Credo betekent IK geloof, niet Wiertz of Deetman of een compensatiecommissie gelooft….

  Welke geweldige simpele en nogal voor de hand liggende waarheid samengevat werd door de Heer Desmond Tutu in zijn uitleg over wat waarheidscommissie’s zijn en waarom dat het enige is wat oplossingen biedt, met het woord Ubuntu.

  En iedereen met een half ons hersens hier dus vooral om lacht c.q. dat slachtoffers leert. Zie Tutu, zie Thomas Doyle, zie “Ik heb het Recht om te lachen”
  Al was het maar om puur fysiologische redenen. (Potloodje tussen je kaken klemmen heeft hetzelfde effect)

  Zie de regels van de Anonieme Alcoholici.

  zie de oude RKK: ik verdom het om jou te geloven.

  Dank je Gooswout!

 3. Goed beschreven Jos,
  De doctrine van de kerk is zo sterk geworteld in onze maatschappij dat de “hogere heren” zich ook daadwerkelijk verheven en boven de wet vonden staan.
  Twee beelden staan mij in dit verband duidelijk voor ogen.
  Bisschop Wierz destijds, niet eens zo zwaar, ondervraagd op de televisie over de affaire Hafmans schudde zwaar gepikeerd met zijn hoofd zodat zijn wangen heen en weer zwabberden daarmee blijk gevend van de ongepastheid van de vragen van de interviewer. Hoe durfde hij deze vragen te stellen aan mijnheer de bisschop!
  Bij een tweede affaire vertelt Pastoor mgr.dr. A.M.W.J. Kurris van de O.L. Vouwe baseliek op L1 tv, met een buiten de werkelijkheid staande verontwaardiging, het volgende dat hem was overkomen. Hij wilde de kerk gaan sluiten en een dronken zwerver hield zich op achter in de kerk en toen hij de pastoor zag schreeuwde hij: “Oh, jij bent ook een van die!”
  Wat de man ook bedoelt moge hebben….hij had in ieder geval gelijk!
  Het lijkt misschien een raar verband maar de pastoor gaf in ieder geval blijk van het feit dat hij nog niet de ernst van het sexueel misbruik in de kerk onderkende.

 4. “Gott als Meister-Puppenspieler”

  Toen jij en ik op kostschool “zaten” gingen onze ouders, en eigenlijk alles wat in Limburg Katholiek was, en dat was bijna alles, er van uit dat de “invisible hand” van God, 24 uur per dag de congregaties inspireerde, het goede te doen, gericht op de doelstellingen van die Congregaties. Hun doelstellingen waren immers ook vanuit Gods inspiratie ontstaan.

  Vooraf aan een Kapittel werd Wijsheid afgesmeekt.
  God zou op die wijze er voor waken dat de juiste schipper door de leden gekozen werd, die in staat zou zijn, het schip veilig verder over de woelige baren te voeren.
  Een blind vertrouwen in God dus.

  Echter,
  In Bleijerheide is kennelijk met deze Goddelijke “invisible hand” behoorlijk de hand gelicht. Zware straffen zouden eerder voor de hand gelegen hebben.
  ÉÉN verklaring voor het gegeven, dat er toentertijd ruimhartig is omgegaan met het bestraffen van deze delicten is, dat deze onderzoekers hardnekkig zijn blijven geloven in deze “Goddelijke hand”. Een gelovige onderzoeker blijft nu eenmaal geloven, toch! De betrokkenen zijn zodus door de onderzoekscommissie mild gestraft. De delicten zijn immers onder het “Alziende Oog” is geschiedt.
  Dat verklaart, waarom deze Katholieke onderzoekscommissie noodzakelijkerwijs mild MOEST zijn in hun oordeel.
  Als katholiek mag je de ondoorgrondelijke wegen van God nooit in twijfel trekken.

  Enne,
  De “Invisible hand” van Adem Smith is momenteel ook aan een herijking toe.
  Beide handen hebben uiteindelijk tot een diepe crisis geleid.

Reacties zijn gesloten.