Het Vaticaan Tribunaal

boom kruisPaus Franciscus gaat een tribunaal oprichten binnen het Vaticaan dat zich gaat buigen over bisschoppen die niet ingrepen terwijl ze wel wisten dat er kinderen werden misbruikt.

Het is de grootste stap die de kerk tot nu toe neemt om geestelijken aan te pakken die jarenlang seksueel misbruik van kinderen hebben geprobeerd te verbergen of hebben toegelaten.
 .
(MCU) Dan kennen we nog wel een paar geestelijken die het een en ander onder de pet hebben gehouden. Ze werden (worden) gesteund door OM doofpot slaven of lokale dan wel landelijke media of andere politieke belangen partijen, die het christelijk geloof niet nog eens als Jezus willen laten bloeden. Neem Simonis die had het allemaal ‘nicht gewusst’, nou dat bleek wel zo te zijn maar God zal hem, net als Gijsen, op tijd laten inslapen.
Slachtoffers wilden altijd al dat de kerk in actie komt om bisschoppen verantwoording te laten afleggen voor misbruik, ook al zijn ze daar persoonlijke niet verantwoordelijk voor. En niet alleen de bisschoppen, ook het Vaticaan, Il Papa Ratzinger. De afdeling komt onder auspiciën van de Congregatie voor de Geloofsleer.

Hoe gaat de Congregatie voor de Geloofsleer dit aanpakken, er bestaat nog altijd de gelofte die geestelijken aflegden en trouw en gehoorzaamheid beloofden, en alles intern te houden. Een kerkelijk gebod! Onderdeel van de Geloofsleer!

Dan vraagt het Deetman rapport zich af op blz 34:

Bestaat er een verband, en zo ja welk, tussen de verplichting tot seksuele onthouding, besloten in het celibaat (priesters en mannelijke priester religieuzen) en de gelofte tot zuiverheid of kuisheid (voor mannelijke en vrouwelijke religieuzen) enerzijds en anderzijds het geconstateerde seksueel misbruik van minderjarigen?

(MCU) Schuift paus Franciscus het kerkelijk gezag aan de kant? Nou dan duurt zijn ambstermijn nog korter dan iedereen voor mogelijkheid hield.

Wordt seksueel misbruik gezien als onvolkomenheid en / of als onvolledigheid van het priesterschap, als menselijk falen dat nogmaals al eeuwen intern wordt afgehandeld, reservatio mentalis overgeheveld naar gebed…of..zoals zo vaak met medeweten van bisschoppen en oversten, overgeplaatst? (Einde quote MCU).

Hele wereld (welkom in Nederland)

Het misbruiktribunaal gaat zaken over de hele wereld behandelen. Het voorstel komt van een speciale commissie die het seksueel misbruik in de katholieke kerk onderzoekt en kreeg het fiat van paus Franciscus. In de commissie zitten onder meer twee slachtoffers en experts op het gebied van kinderbescherming.

Dit team heeft de paus aanbevolen een nieuw orgaan in het leven

de weg naar verzoening
de weg naar verzoening wordt steeds langer

te roepen waar mensen bisschoppen aan kunnen geven, en dat zich vervolgens ook serieus  over die aanklachten gaat buigen.

Het is nog niet duidelijk welke straffen het tribunaal eventueel kan gaan uitdelen, of wanneer een zaak verjaard is en dus niet meer door het tribunaal wordt behandeld. De afgelopen jaren heeft het Vaticaan wel werk gemaakt van de aanpak van pedofiele priesters, maar de verantwoordelijke bisschoppen die een oogje toeknepen bleven tot nu toe buiten schot.

Het tribunaal krijgt vijf jaar de tijd om zijn nut en noodzaak te bewijzen. Daarna gaat het Vaticaan de resultaten van het nieuwe instituut evalueren.

Niet ver genoeg

Volgens het internationaal netwerk van slachtoffers van misbruik door pedofiele priesters (SNAP) gaat het voorstel niet ver genoeg. Volgens de organisatie verandert er weinig zolang de kerk om blijft gaan met geestelijken die misbruik plegen of dat verdoezelen.