Twee zussen

Twee Haagse zussen hebben ieder een schadevergoeding van 5000 euro gekregen van Jeugdbescherming omdat ze in hun jeugd onvoldoende zijn beschermd tegen fysieke en geestelijke mishandeling door hun ouders. Het gezin had na een reeks noodkreten in zowel 2011 als in de periode 2018-2020 medewerkers van de organisatie Jeugdbescherming west over de vloer. Maar die wisten het geweld niet te stoppen.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat een jeugdbeschermingsorganisatie slachtoffers van kindermishandeling om deze reden financieel tegemoetkomt. De landelijke organisatie Jeugdzorg Nederland zegt geen andere voorbeelden te kennen???

(Mea culpa) oh dat wordt interssant want juist bij jeugdzorg (ik heb overlegd met de Cie. de Winter) zijn heel wat schrijnende verhalen opgetekend).

Er bestond de afgelopen jaren wel een officiële compensatieregeling voor mensen die binnen de jeugdzorg zelf (pleeggezinnen en instellingen) geweld of seksueel misbruik hebben meegemaakt. Het ging daarbij om hetzelfde bedrag: 5000 euro.

Kind / jeugd bescherming??

Dan wordt het al snel ‘systeemdalen’, genoemd maar dat dekt de lading maar voor een deel. In antwoord op vragen van de NOS erkent Jeugdbescherming west dat het in dit specifieke geval “niet is gelukt om als overheid kinderen te beschermen tegen geweld”. Volgens de organisatie ligt daar een breder probleem aan ten grondslag: “Er is al langere tijd sprake van systeemfalen in de jeugdzorg/jeugdbeschermingsketen. Denk aan onvoldoende aanbod van passende hulp of lange wachtlijsten. Maar als laatste partij in de jeugdbeschermingsketen voelen wij ons hier verantwoordelijk.”

De twee zussen, afkomstig uit een conservatief hindoestaans gezin en inmiddels begin twintig, hebben tot op de dag van vandaag psychische en lichamelijke klachten door de mishandeling en de grote psychische druk die hun vader en moeder volgens hen uitoefenden. Zij zijn al jaren in therapie nadat bij beiden onder meer een complexe posttraumatische stressstoornis (cptss) was vastgesteld. Het geld van Jeugdbescherming west is gedeeltelijk bedoeld om het niet vergoede deel van de bijbehorende kosten te dekken.

Onduidelijk is of andere slachtoffers zich nu ook kunnen melden voor een schadevergoeding als zij menen onvoldoende beschermd te zijn. Jeugdbescherming west wil geen antwoord geven op die vraag.

Uit eerder onderzoek bleek dat na meldingen bij de instanties huiselijk geweld binnen gezinnen in ruim de helft van de gevallen nog jaren doorgaat. Ook kindermishandeling komt veel voor: jaarlijks worden tussen de 90.000 en 127.000 kinderen eraan blootgesteld.

Geen schadevergoeding Veilig Thuis

Twee jaar geleden kregen de Haagse zussen al excuses van advies- en meldpunt Veilig Thuis voor de gang van zaken. Dat was toen al aanleiding voor de NOS om aandacht aan de zaak te besteden.

Uit intern onderzoek had Veilig Thuis destijds geconcludeerd dat er in dit geval na meldingen van misstanden weliswaar was doorverwezen naar de jeugdbescherming, maar dat de organisatie daarna niet meer had gecontroleerd of de geboden hulp in de praktijk ook echt iets opleverde.

Veilig Thuis is echter niet van plan om de twee in navolging van de jeugdbescherming nu ook een schadevergoeding te betalen. In een mail aan de beide zussen laat een medewerker weten dat daarvoor sprake moet zijn van onrechtmatig handelen. “En daarvan is naar de mening van Veilig Thuis geen sprake.”