Vaticaans virus

Het Vaticaan virus van apathie dwarrelt verder de wereld rond, door met de benoeming van Wim Eijck tot kardiaal, alles en iedereen te schofferen die slachtoffer is van seksueel misbruik / geweld en katholieke kwellingen in de lage Landen. Geweldige timing, tactvol bovendien. Benoem de man, honoreer hem die recentelijk 10.000 tot 20.000 misbruik slachtoffers in zijn instituut voor de kiezen kreeg. Bravo, een paar miljoen gespaard want de ‘geweld-slachtoffers‘ tellen ze niet mee, en zullen dit ook nooit doen als het aan dit narcistisch bolwerk ligt. Deze over het paard getilde religieuze bid despoten kan het allemaal niets schelen, spreek ze ook niet meer toe over empathie of iemand zou op de kansel moeten springen, en vragen het hele zootje op te sodemieteren. Ik lijk geen respect te kennen? Vind u het respectvol om net nu, vers na het Deetman rapport, iemand te benoemen die misdaden tegen de menselijkheid verweten kan worden. Nu lijkt het Vaticaan echt op een crimineel orgaan dat zich recentelijk nog heeft geëxcuseerd voor het geweld en de vele doden in de naam van de Vader, de zoon en de heilige geest, plaatsvond. Stalin, Hitler waren kleine boefjes vergeleken met de misdaden van de RK kerk, die over een heel lange tijd misdaden hebben gepleegd. Het Vaticaanse virus van apathie is al heel oud.

Wat is er gebeurt sinds het Deetman rapport. Wim Eijck die in een TV programma met zijn damsteen broeder, (beetje eenvoudig broedertje meenemen) met de rug naar de slachtoffers zit, een enkel pastoortje zuivert, zegt dat de dader pleger prioriteit heeft, meent de kerkstraat dan al hebben schoongeveegd?? In ieder dorp / stad is wel iets aan de hand. In Limburg zijn de grijp en plaksporen van kapelaan / pastoor Jean Desaive niet opgedroogd in de hersens van menig ex-misdienaar. De liefde voor de misdienaar is van nature aangeboren bij de geestelijke, zo lijkt het. Van Hulsberg, Eijsden, Ulestraten, Meerssen tot Itteren heeft de man slachtoffers gemaakt die nog geen status hebben in Deetmans statistieken.

Ik dwaal af maar zal u een anekdote vertellen die ik hoorde rond 2005. Een mij bekende vrouw vertelde mij dat zij op het kerkhof te Mechelen (Zuid L, Ned.) de bloemen op het graf van haar moeder schikte en van andere familie leden afstammend uit het goddelijke heuvelland. Plotseling werd zij aangesproken door een man die bleek haar te kennen uit haar jeugd, nu zo’n dikke zestig jaar geleden. Hij kwam snel tot een ontboezeming, en het betrof zijn zoon die depressief was en niet kon werken. ‘Ik vind het vreselijk om te vertellen maar mijn zoon is misbruikt door een priester’. Ik zag dat de vrouw zelf ook enig probleem had met deze wetenschap. ‘Dat is vreselijk voor die zoon, en die man’, zei ik, maar uit welke parochie kwam die dan’? Hulsberg, Meersen’? ‘Dat kan ik niet vertellen’, antwoordde de vrouw, ‘dat doe ik niet’! ‘Weet u dan wie het is’? ‘Ja, ik weet wie het is’.

Culture of silence, zelfs bij de doden die niet kunnen horen, schreien zielloze stemmen op een begraafplaats in Mechelen. 

Bisschop Wiertz dit zwijgen is voorbij, en wij weten dat u gegevens achter houdt van priesters die nog leven en waar klachten van zijn, het fenomeen seksueel misbruik. Wij kunnen het bewijzen, en gaan het bewijzen. U zou de molenstenen erbij halen, maar dat hoeft voor ons niet. Een schorsing was op zijn plaats geweest, doch bisschop Wiertz beschermt zijn priesters tot de dood. Het Vaticaans virus noopt tot zwijgen, denken dat deze wind overwaait, is een verkeerde inschatting. Wij vragen u dringend maatregelen te nemen of af te treden. Wij weten dat er druk op u wordt uitgeoefend, en dat Wim Eijck zich geen verdere imago schade kan en wil veroorloven. Het is aan u.

Heer Wim Eijck, voor u opstijgt tot kardinaal, bij het meldpunt is data verdwenen van steunbewijzen. Wij kunnen niet leven met de moeite en tijd die wij hebben gestoken in het vinden en bij elkaar brengen van deze steunbewijzen en dat de door u ingestelde organisatie deze in onduidelijke, vage bewoordingen wegtovert. Zij hebben een commissie ingesteld die dit allemaal moet uitzoeken, maar die zijn wat data kwijt, het begin van DATAGATE. Het meldpunt gaat vervolgens dan bellen na klachten van ons, opeens vertrouwen ze het papier niets meer toe, het is dan minder controleerbaar voor de ‘runnaway bastards’. Wie heeft de regie in dit spel? Op 18 januari gaan wij naar ministerie veiligheid en justitie, daar het een en ander maar eens uitleggen.

 

 

 

 

One thought to “Vaticaans virus”

 1. ik kan me alleen maar herhalen en nog eens met nadruk vast houden:

  Honderdduizenden kinderen verdeelt over de hele westerse wereld, tienduizenden in Nederland, zijn op zeer jonge leeftijd schlachtoffer geworden van seksueel misbruik en geweld veroorzaakt door de instituten van de RK Kerk. Van kindermisbruik uit tweede en derde wereldlanden nie te spreken.
  De hierdoor onstane traumatisering heeft zich diep in het leven van de schlachtoffers ingekerfd en bij velen van hen jammergenoeg tot blijvende invaliditeit gevoerd.
  De gevolgen voor latere partners en kinderen van schlachtoffers wordt door de RK Kerk volomvankelijk genegeerd.
  De sociale lasten voor overheid en maatschappij als gevolg van de kerkelijke misdaden liggen voor de hand en zijn, zoniet reeds geschied, nog nader te becijferen.
  .
  Het Vaticaan bemoeit zich nu achter de koelissen met ongekende ijver en omzichtigheid dat de kinderschennis niet geschiedkundig wordt.
  Het zou niet overdreven zijn van “Umerta” en mafiose strukturen te spreken.

  Juristen werden door de RK kerk gemandateerd, om een wettelijke regelwerk ter beoordeling van de schuld voor te leggen. Resultaat: een soort van halfstaatelijk hekwerk ter indamming van aansprakelijkheid.

  Als gevolg daarvan is de roomskatholieke kerk in Nederland nu gelijktijdig zowel enerzijds -verdachte van misdaden-, als ook -vormgevende instantie- van de betreffende onderzoeksprocedure.
  Dit is ongehoord. De deur voor de bagatellisering van de misdaden is daarmee ver geopend.
  Het risiko, dat de schlachtoffers opnieuw, en dit voor de tweede keer in hun leven, een vernedering beleven, is groot. De gevolgen zouden dan ook niet af te zien zijn.
  De uitdaging van de RK kerk voor democratie en gerechtigheid is nooit groter geweest!
  Het geloof is een goede gave God’s, maar een zichzelf respekterende parlementaire democratie is ten aanzien van de samenleving verplicht de feiten aan het daglicht te halen.
  Bij de gratie God’s is voor de wet iedereen gelijk. Of is de RK Kerk toch een beetje gelijker?

Reacties zijn gesloten.