Vaticaanse ongepastheid

Paus Franciscus geeft toe John-Paul 2 werd gewaarschuwd voor het misbruiken van kinderen door aartsbisschop Theodore McCarrick maar deed niks.

Dit meld CNN Rome; Wijlen paus Johannes Paulus II werd voor Theodore McCarrick gewaarschuwd omdat hij beschuldigd werd van seksuele ongepastheid, maar koos ervoor om hem toch te promoveren tot aartsbisschop van Washington na McCarrick’s eigen ontkenningen en een onderzoek door Amerikaanse bisschoppen dat “onjuiste en onvolledige informatie” terugstuurde. een intern Vaticaan onderzoek werd dinsdag afgesloten. Het rapport over de manier waarop het Vaticaan omgaat met de hoogste kerkfiguur die wegens seksueel misbruik moet worden ontslagen, komt na twee jaar onderzoek en jaren van onderzoek over hoe McCarrick door de hiërarchie kon stijgen. McCarrick werd in 2001 door John Paul 2 tot kardinaal verheven, een jaar nadat hij aartsbisschop van Washington werd, en werd een machtsspeler in zowel de kerk als in Washington DC, en stond bekend om zijn fondsenwerving en invloed in het buitenland. Hij nam ontslag bij het College van Kardinalen in 2018 en werd vorig jaar door het Vaticaan ontslagen nadat een kerkelijk proces hem schuldig had bevonden aan seksueel misbruik van minderjarigen. Barry Coburn, een advocaat voor McCarrick, weigerde dinsdag commentaar te geven op het Vaticaan-rapport.

Dan geven wij maar commentaar…dit slepende, onwaarachtig spel van ‘Gods dienaren’, wordt weer over de drempel van vergeving getild met deze eigen, interne en canonieke rechtspraak. Het is en blijft een misdaad tegen de mensheid, waar kinderen wereldwijd de dupe van zijn geworden.

Oh ja, dank voor de solidariteit!

verjaard