Verdoofd

Verdoofdcommunie bert

In Duitse weeshuizen zijn op grote schaal medicijnproeven uitgevoerd op kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat honderden, misschien wel duizenden weeskinderen medicijnen toegediend hebben gekregen terwijl ze niet ziek waren.

De proeven vonden plaats van 1950 tot 1975 in weeshuizen in de deelstaten Sleeswijk-Holstein en Noord-Rijn Westfalen. Ook in Bleijerheide, bij die arme bruder Franciscanen draalde het heerschap Bulletje rond, de ziekenbroeder, met zijn rechterhand broeder Servatius bedwelmden kinderen waaronder ondergetekende; bij de nonnen in Bunde, bij internaat Sint Joseph voor verstandelijk gehandicapte jongens in Heel; in Huize Immaculata van de nonnen St. Joseph in een klooster in Puth, de Nieuwenhof te Maastricht in de Abstraat kregen kinderen uit dat tehuis een ‘braakspuit’, en die zat vol met apomorfine.

Het gaat vooral om vaccins en psychofarmaca die destijds eigenlijk alleen aan psychisch ernstig zieke patiënten werden voorgeschreven. Onderzoekster Sylvia Wagner heeft in farmaceutische vakbladen uit die tijd bewijzen gevonden voor zeker 50 van dit soort experimenten.

Daarin wordt volgens haar openlijk over preparaten geschreven die aan de kinderen werden gegeven. “Een besef dat wat ze deden fout was, lijkt er niet te zijn geweest”, zegt Wagner. Nee, zij konden niets fout doen met God aan hun kant, en dat zeg ik: ondergetekende.