Vergiffenis

Wat doet Mieke Van Hecke, als verantwoordelijke van het Katholiek Onderwijs met de oud-kerkelijke leer die zegt dat vergiffenis pas mogelijk is als de dader vergiffenis vraagt, boete doet en de geleden schade, zoveel als nog mogelijk, herstelt? 

Slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk zitten al jaren te wachten op het moment dat ze vergiffenis kunnen schenken aan hun daders, maar daarvoor moet eerst die dader wel tot inzicht willen komen. Stel dat je Hitler vergiffenis zou schenken terwijl hij nog steeds zou blijven verkondigen dat het uitroeien van Joden maar als een spelletje bedoeld was.

Bovendien is het schuldig verzuim van kerkelijke oversten nog bijlange niet afgerond. Hoe kan je slachtoffers vragen nu al vergiffenis te schenken terwijl de raming van de aangerichte ravage nog niet is opgemaakt? Monseigneur Vangheluwe is helemaal nog niet gestraft zoals Mieke Van Hecke beweert. Hij heeft nog altijd zijn titel van bisschop met bijhorende riante vergoeding. Zij, net zoals  alle belangrijke katholieken, is nog steeds verplicht, bij elke ontmoeting hem aan te spreken met de titel van monseigneur, even licht door de knieën te gaan en zijn zegelring te kussen.

Rik Devillé

Werkgroep Mensenrechten in de Kerk