Vierhonderd priesters verstoten

- Citaat 2012Na nu pas bekend is geworden heeft paus Benedictus nr 16 in de twee voorgaande jaren dat hij nog in ambt was, 400 priesters ontslagen. Nu lijkt applaus op zijn plaats maar dit is een dramatische stijging vergeleken met de voorgaande jaren. Het Vaticaan ontkende eerst tegenover de BBC het getal 400, daarna ging men overstag.

In 2011 waren het 260 priesters die wegens intimidatie of misbruik van kinderen door een tribunaal de kerk werden uitgegooid. Het volgende jaar werden er toch nog 124 geëxcommuniceerd, volgens AP nummers ‘geimpeached’. Het totale aantal van 384 gevallen was veel hoger dan in de jaren 2008 en 2009. In deze periode waren er “slechts” 171 gevallen van impeachment geweest. Voor 2010 zijn er geen details (werd Nederland overgeslagen)?

Opmerkelijk is dat het geheim werd gehouden of men wilde vermijden dat er inderdaad sprake is van een groot aantal priesters die zich aan kinderen hadden vergrepen. Bovendien stonden de media bol van de Roomsche onthullingen waarbij wij met trots een bijdrage aan hebben kunnen leveren, een misdaad tegen de menselijkheid…10.000 t0t 20.000 kinderen stonden bloot volgens het Deetman rapport, aan misbruik en geweld.

paus rug

Benedictus leeft nog…mogen wij een herbeleving op papier over de gang van zaken? Heeft hij sommige pastoren over het hoofd gezien?