Voorhuid

Kindeswohl und Religionsfreiheit – was hat Vorrang? Der Bundestag will das schwierige Thema Beschneidung gesetzlich regeln. Tatsächlich gibt es gute Gründe, die westliche Liberalität im Umgang mit der Vorhaut genau zu überprüfen.(uit der Spiegel)

Drukte en bezorgdheid om een stukje voorhuid, terwijl miljoenen kinderen honger lijden, mishandelt worden, misbruikt in de prostitutie werken dan is er geen meerderheid in het parlement die het verbied dat kinderen honger lijden, te regelen in een wet? Europa kan het voortouw nemen op de voorhuid want ook hier gaat door de crises, het kapitalisme als Endlösung, zijn slachtoffers eisen. Te beginnen met kinderen of beter alles begint met het kind.

De vrijheid voor religieuze gebruiken is uit historisch oogpunt verklaarbaar hoe onverklaarbaar de pijn ook is. Kinderen krijgen hiervan de volle historische laag om aloude wetten te verpakken in een moderne, andere samenleving die hun toekomst wordt en die voor niemand meer duidelijk is. Echter waar het mij omdraait is de grens tussen wat wij als moderne samenleving toestaan tegen deze eeuwenoude gebruiken waarvan de herkomst niet altijd even duidelijk is. Bijbelse of kosjere opvattingen over reinheid is tegenwoordig met de verspreiding van aids en andere geslachtsziekten een ander verhaal. Natuurlijk is het makkelijk wanneer je zaken vanuit de bijbel kunt verklaren en interpreteren maar het leven heeft zo zijn eigen wetmatigheden, en ziektes! De voorhuid zal niet als bij het hoofddoekje sprake zijn van openbare belijdenis, hoewel de maatschappelijke aanvaardbaarheid in moslimlanden uiteraard groter is dan in een Christelijke staat, zal de grondwet op vele manieren deze besnijdenis wegens ‘het toebrengen van letsel’ aankaarten. Er zal flink tamtam gemaakt worden waneer religieuze vrijheden steeds vaker in de toekomst gaan botsen met de wet of de lichamelijke integriteit zoals wij die kennen. De voorhuid is de voorbode van nieuwe clashes tussen kerk en staat. De rituele slacht was nog maar een voorproefje! Bij God almachtig.