Reservatio mentalis

De RKK is altijd een meester geweest in het opsplitsen van entiteiten. Jezus en God, de zoon en de heilige geest. Maagd en hoer. Goed en kwaad zijn gescheiden, man en vrouw, ideaal en realiteit verflauwen altijd tot een halfslachtige opheffing van de eigen persoonlijkheid. In de natuurfilosofie hebben alle dingen een geest. In de kerk is de geest bezit van God. De vergoddelijking van de mens manifesteert zich alleen via het RKK geloof. Een goddelijk geloof dat hun het bovenaardse recht geeft te liegen in de zin van reservatio mentalis. Mijn goede vriend Jo sprak me erover aan op een van meest wonderbaarlijke terrassen die Maastricht rijk is. Daar kun je filosoferen als platweg de vrouwelijke bediening gade slaan.

Er zijn twee ‘reservatio mentalis…een seculiere…zeg maar liegen onder bijzondere omstandigheden om de pleuris niet te laten uitbreken thuis. Daarbij moet u denken aan geestelijke dan wel echtelijke ontrouw: je noemt een verkeerd naam, u vergist zich bij de boodschappen door een andere naam dan die van uw vrouw te roepen!

Dan is er de moraal theologische mentalis restrictio: Wiki zegt er dit over..

The 16th-century Spanish theologian Martin de Azpilcueta (often called “Navarrus” because he was born in the Kingdom of Navarre) wrote at length about the doctrine of mentalis restrictio or mental reservation. Navarrus held that mental reservation involved truths “expressed partly in speech and partly in the mind,” relying upon the idea that God hears what is in one’s mind while human beings hear only what one speaks. Therefore the Christian’s moral duty was to tell the truth to God. Reserving some of that truth from the ears of human hearers was moral if it served a greater good. This is the doctrine of strict mental reservation. A user of the doctrine could reply “I know not” aloud to a human interlocutor, and “to tell you” silently to God, and still be telling the truth (stricte mentalis).

Jo maakte mij duidelijk dat Simonis met zijn uitspraak ‘wir haben es nicht gewusst’, gewoon op dat moment iets anders dacht..’God vergeve het mij, ik weet genoeg, en meer dan dat maar als ik dit nu tegen Paul en Jeroen zeg…zijn de schadeclaims niet te overzien, en u wilt toch ook niet de Michelangelo in de Hermitage’?

God is hun illusoire rechter alle wereldse rechtbanken kunnen nooit deze doctrine van de kerk overstijgen, en dat belooft wat voor levende daders in de meldpunt RKK geschillen…zij hanteren de ‘doctrine of mental reservation’. Lang leve recht en rechtvaardigheid. Je liegt niet maar je spreekt ook niet de waarheid.

8 gedachten over “Reservatio mentalis”

 1. Beste Ton,

  Vrijheid kan ook een last zijn.
  Rechtstatelijk georganiseerde, vrije democratieën leven van het op de proef stellen van ideologieën en levensopvattingen.
  Iedereen mag alles denken en van alles geloven.
  Zeggen en doen mag je niet zonder meer alles, maar toch tamelijk veel – en veel wat anderen niet behaagd.

  De RK kerk heeft dit in haar hervormingsprocessen al vroeg erkend en ter behoud van hun eeuwenoude kerkelijke kern-ideologie zich op een religieuze – reservatio mentalis – bezint: men zegt of doet iets – denkt echter geheel iets heel anders.

  Een kerkelijk gesanctioneerde manier om, daar waar nodig, omwille van zelfbehoud de waarheid te verbergen.
  Het duidelijkste komt dit bij de Jezuïeten naar voren; een Jezuïet mocht een meineed begaan, als hij maar bij het afleggen van de eed een – reservatio mentalis – in gedachten eraan aan toevoegde.
  Niets anders gebeurt ook actueel met het kerkelijke antwoord op de klachten en aanklagers van seksueel misbruik en geweld. Kerkelijk Denken, Zeggen en Handelen staan volledig los van elkaar.

  Het voorlopige zichtbare hoogtepunt van dit religieuze “Moraalvoorbehoud” werd inderdaad door de heer Simonis bereikt, toen hij zijn, intussen roemruchte, uitspraak deed: “Wir wussten es nicht”! De heer Bodard, ook geen kind van treurigheid, heeft eveneens zijn uiterste best gedaan om onder deze morele camouflage, punten voor de RKK te verzamelen. Actueel heet dat nu “Erkenning, Herstel en Compensatie”.

  Waarom gebeurt dit?
  Je zou toch simpelweg willen zeggen: “dat ze toch gewoon toegeven dat ze het gedaan hebben, dat ze het hebben laten gebeuren, zich schuldig bekennen, de schade aan slachtoffers vergoeden en toekomstig op meer geloofwaardige manier deel van de maatschappij uit te maken; bijvoorbeeld door het celibaat op te heffen”. Dus “Schuld, Schuldig Verzuim, Strafmaat en Schadevergoeding!”

  Ver gemist! Dit soort van schuldbekentenis beweegt zich zo ver buiten ieder ideologisch denken van het Vaticaan. Zo ver als de weg naar de Hel (bedoelt is hier een streek in het Karoo, ZA, en niet de meer dichtbije RKK hel)!

  Realistischer is dan ook voor de RKK de volgende gedachte:
  “Deze liberale maatschappij, waarin iedereen alles zeggen en geloven kan, en waar zoveel gezegd en gedaan wordt wat ons niet bevalt is des duivels. Eerstdaags, wanneer diegenen, die net zo denken en voelen als wij, sterk genoeg zijn, zal dit democratische systeem plaats moeten maken voor een – betere – maatschappelijke orde.”

  Als de RKK zoiets niet alleen maar denkt en gelooft, maar tevens luidkeels zou verkondigen – hoe zouden wij dan, die grote waarde aan een open samenleving hechten, daarop reageren!?
  Zouden we tegen de leiders van de RKK zeggen: Wij zullen jullie Mores leren? Nee, ook wij mogen zoiets eigenlijk alleen maar denken (open samenleving).

  De landelijke leiders van de Rooms-katholieke kerk hadden op democratische wijze hun weten en geweten in zake seksueel misbruik en geweld aan kinderen getroost aan de rechtstaat ter beoordeling onderhevig kunnen maken, en wel door eenvoudigweg inspraak van verjaring uitdrukkelijk uit te sluiten?
  Dit is niet gebeurd, of moeten we misschien beter zeggen, nog niet?

  Het kost ze liever, vele vele miljoenen om hun “reservatio mentalis” ook toekomstig te kunnen blijven handhaven. De kerkelijke opdrachten voor diverse rapporten, commissies, meldpunten en andere organen leveren duidelijk bewijs hiervan.

  Het gaat dan ook helemaal niet best met de zaken of klachten in Meldpuntmisbruik, compensatiecommissie etc. etc.
  Een – onzalige – constructie, die eerst pas door de handtekening van ieder individueel slachtoffer rechtsgeldigheid verkrijgt.

  De talloze voorbehouden van de klachtencommissie = RK kerk neergelegd in deze procedure, dulden geen enkele weerspraak en/of voorbehoud van de kant van het slachtoffer, anders werkt het niet.

  Dat kan zo niet verder gaan; er moet een geweldige verandering komen.

  Wij, de wereldlijke lotgenoten, zouden er daarom naar goede democratische gewoonte niet slecht aan doen, de confrontatie met de kerkelijke oversten opnieuw aan te gaan.
  Wij moeten niet te weinig moed hebben om met gezond verstand het gezonde verstand te verdedigen, en tegenover kerkelijke en politieke leiders rekenschap afleggen waarom we van onze eigen waarheid en waarden overtuigd zijn.

  Enkele democratisch gevoerde landen zijn ons hierin al voorgegaan (Ierland, USA, Frankrijk etc).

  Het heeft honderden van jaren geduurd voordat de Rooms-katholieke kerk – democratiecompatibel – geworden is. De kerk is met haar latijn nog lange niet ten einde.

  Het is aan ons, mondige burgers, ervoor te zorgen, dat in religieus opzicht nieuwe inhouden en vertalingen aan ons democratisch bestel toegevoegd worden; voor onze vrijheid, onze toekomst en die van onze kinderen.

  Vrijheid kan ook last en plicht zijn.

  1. Hallo Jo,

   Dank voor je analyse, je schrijft een duidelijke visie. De RKK heeft, zolang dat zij bestaat, recht gepraat/gefilosofeerd wat zij krom deed en dat is nogal wat. Dit gaat nooit veranderen! Dit onderstreept jouw uitspraak: er moet een geweldige verandering komen. Jo, die gaat er ook komen al weet ik niet of we die zelf in volle omvang zullen meemaken. En dan jouw uitspraak: Vrijheid kan ook last en plicht zijn. Vrijheid ìs ook een last en een plicht. Zij die dit niet begrijpen vervallen in misbruik.

   Fijne avond toegewenst

 2. en wie beweert dat beide opmerkingen mbt klepels en schuldig verzuim gerelateerd zijn heeft wél recht op zijn trappist maar niet persé gelijk 🙂 🙂

 3. zoals een Nederlander met een stalen gezicht het woord omissie
  gebruikt (niet te verwarren met die melkdoppen en postzegels)
  waar een Vlaming – zelfs een normale – het woord schuldig verzuim blijkt te kennen…

  (ik schenk mijn eigen trappist wel even in, dank U 😉 )

  1. Bij onze Zuiderburen wordt ABN oftewel Algemeen Beschaafd Nederlands gesproken, dat is het verschil!

   …voorzichtig met Trappist, nooit alleen drinken :-(!

 4. Hadden ze in plaats daarvan aan – RESERVATIO GENITALIS – gedaan, dan was het allemaal met een sussertje afgelopen :-)!

  Al is de bus naar Waubach noch zo snel…., toch raakt soms de klepel in de knel?!
  Of hoe ging die spreuk ook alweer…:-)

 5. En dan zeggen ‘ze’ dat wij (slachtoffers) een overdreven wantrouwen hebben. De publieke opinie heeft niet alleen een kort geheugen maar hanteert òòk een ongezond moraal door zich te laten gezeggen door religieuzen. Wie is hier ziek?

Reacties zijn gesloten.