Reservatio mentalis

De RKK is altijd een meester geweest in het opsplitsen van entiteiten. Jezus en God, de zoon en de heilige geest. Maagd en hoer. Goed en kwaad zijn gescheiden, man en vrouw, ideaal en realiteit verflauwen altijd tot een halfslachtige opheffing van de eigen persoonlijkheid. In de natuurfilosofie hebben alle dingen een geest. In de kerk is de geest bezit van God. De vergoddelijking van de mens manifesteert zich alleen via het RKK geloof. Een goddelijk geloof dat hun het bovenaardse recht geeft te liegen in de zin van reservatio mentalis. Mijn goede vriend Jo sprak me erover aan op een van meest wonderbaarlijke terrassen die Maastricht rijk is. Daar kun je filosoferen als platweg de vrouwelijke bediening gade slaan.

Er zijn twee ‘reservatio mentalis…een seculiere…zeg maar liegen onder bijzondere omstandigheden om de pleuris niet te laten uitbreken thuis. Daarbij moet u denken aan geestelijke dan wel echtelijke ontrouw: je noemt een verkeerd naam, u vergist zich bij de boodschappen door een andere naam dan die van uw vrouw te roepen!

Dan is er de moraal theologische mentalis restrictio: Wiki zegt er dit over..

The 16th-century Spanish theologian Martin de Azpilcueta (often called “Navarrus” because he was born in the Kingdom of Navarre) wrote at length about the doctrine of mentalis restrictio or mental reservation. Navarrus held that mental reservation involved truths “expressed partly in speech and partly in the mind,” relying upon the idea that God hears what is in one’s mind while human beings hear only what one speaks. Therefore the Christian’s moral duty was to tell the truth to God. Reserving some of that truth from the ears of human hearers was moral if it served a greater good. This is the doctrine of strict mental reservation. A user of the doctrine could reply “I know not” aloud to a human interlocutor, and “to tell you” silently to God, and still be telling the truth (stricte mentalis).

Jo maakte mij duidelijk dat Simonis met zijn uitspraak ‘wir haben es nicht gewusst’, gewoon op dat moment iets anders dacht..’God vergeve het mij, ik weet genoeg, en meer dan dat maar als ik dit nu tegen Paul en Jeroen zeg…zijn de schadeclaims niet te overzien, en u wilt toch ook niet de Michelangelo in de Hermitage’?

God is hun illusoire rechter alle wereldse rechtbanken kunnen nooit deze doctrine van de kerk overstijgen, en dat belooft wat voor levende daders in de meldpunt RKK geschillen…zij hanteren de ‘doctrine of mental reservation’. Lang leve recht en rechtvaardigheid. Je liegt niet maar je spreekt ook niet de waarheid.