Waarom liegen mensen?

Leo heeft geen enkele twijfel over de identiteit van de broeder die hem in dat kamertje met regelmaat heeft misbruikt. Op 18 oktober zijn naast deze zaak ook nog de klachten behandeld van drie overleden broeders. Je begrijpt het zeker al: die zijn gegrond verklaard!! Geen twijfel bij de commissie of er in gevallen sprake was van een persoonsverwisseling. Er was steunbewijs en dat mocht worden gebruikt.

In het geval Schafraad was er steunbewijs. Maar een van de klagers heeft op zeer dubieuze omstandigheden zijn klacht ingetrokken. Wij hebben alle correspondentie van die klager en zacht gezegd het stinkt!! De man was als de dood voor een claim van euro 80.000,00. Dat bedrag werd genoemd door Schafraad en zijn volgeling psycholoog Appels.

Toen was er nog een steunbewijs over maar Leo zijn steunbewijs mocht in die zaak niet worden gebruikt en bij Leo mocht het steunbewijs van die andere klager niet worden gebruikt omdat er sprake zou zijn van een ander feitencomplex.  Maar is dat niet bij elk steunbewijs. Immers geen geval is hetzelfde!! Deze redenering is zeer inconsequent van de klachtencommissie.

Leo had bij diverse documenten bijgevoegd waaruit bleek dat meneer pastoor het niet zo nauw neemt met de waarheid. Kortom: aantoonbaar liegt. Nou weten Leo en ik best dat daarmee het misbruik gepleegd in dat kamertje niet is te bewijzen. Maar wat wel te bewijzen is dat Schafraad liegt!!

EN WAAROM LIEGEN MENSEN, JUIST, OMDAT ZE WAT TE VERBERGEN HEBBEN. En het is duidelijk dat hij wat te verbergen heeft!!

Wat ook ontzettend zeer doet bij de slachtoffers is dat deze man terwijl er nog een bezwaar loopt en een bezwaar is aangemeld bij de klachtencommissie door mgr. Wiertz al weer op de preekstoel is gezet.  In onderstaande link van het programma Dit is de dag liegt hij weer glashard. Bekijk het filmpje goed en let goed op zijn gezichtsuitdrukking.

http://www.eo.nl/radio/ditisdedag/artikel-detail/pastoor-schafraad-vrijgepleit/

De heer Schafraad zegt in het hierboven weergegeven interview dat hij niets wist van seksueel misbruik op Bleijerheide. Hoe kan het dan dat hij in een interview in de Limburger van 10 april 2012 het volgende zegt: Pastoor Schafraad zelf sluit evenmin uit dat zijn persoon gekoppeld wordt aan een vervelende herinnering. Zo waren er, vertelt hij, op Bleijerheide twee broeders waar verhalen over de ronde deden: broeder Seksepietje. En een ziekenbroeder bij wie je snel je broek moest laten zakken. 

1.Verder probeert de Klachtencommissie elkaars steunbewijs van tafel te vegen door te stellen dat er sprake is van een “ander feitencomplex”.
Hierover zijn de toegewezen juristen van de 2 klagers eveneens helder:

“Ander feitencomplex is er bij elk steunbewijs, dus dat is niet consequent van de Klachtencommissie.”

In de uitzending van Nieuwsuur van 4 augustus, ten overstaan van heel televisie kijkend Nederland, maakt hij Leo voor leugenaar uit omdat het bewuste kamertje niet zou hebben bestaan. Helaas was hij vergeten dat in zijn verweerschrift, opgesteld door advocaat Van Oosten, het volgende stond: Het kamertje zoals beschreven door klager heeft inderdaad bestaan. Verweerder heeft op de slaapzaal die daarnaast ligt in het weekend wel eens toezicht gehouden. Toen daar naar werd gevraagd tijdens de zitting ontstond er verwarring bij de heer Schafraad en zijn raadsman. Maar ook hier wist de heer Schafraad antwoord op. Hij was al vanaf 1968 daar niet meer geweest. Maar waarom moest hij dan liegen??

Wat ook cruciaal in deze zaak is dat de door Schafraad Van Oosten zelf ingehuurd rechtspsycholoog Van Koppen het volgende zegt over een persoonsverwisseling:

De heer Schafraad heeft in eerste instantie verklaard dat er sprake was van een persoonsverwisseling. En dat terwijl hij beweerde dat er geen seksueel misbruik plaatsvond op Bleijerheide. De heer Van Koppen (rechtspsycholoog) heeft in opdracht van de heer Schafraad en zijn raadsman Van Oosten een rapportage opgemaakt over de klagers (zonder die klagers ooit te hebben gezien of gesproken). In die rapportage zegt de heer Van Koppen er zeker van te zijn dat er geen sprake kan zijn van een persoonsverwisseling. Hij noemt drie scenario’s en schrijft: Het derde scenario houdt in dat het misbruik heeft plaatsgevonden, maar door iemand anders dan Schafraad is gepleegd. in dat geval zou sprake kunnen zijn van persoonsverwisseling. dat zou niet onmogelijk zijn, ook omdat uw cliënt (rapport was gericht aan de advocaat van Schafraad, de heer Van Oosten) toen door het leven ging als broeder Eymard en tegenwoordig als pastoor Schafraad.
Ik (Van Koppen) heb in de stukken echter geen enkele aanwijzing kunnen vinden dat mogelijk sprake zou zijn van een persoonsverwisseling. Ik laat om die reden het derde scenario buiten beschouwing.

Begrijp jij nou waarom wij het niet meer begrijpen!!

Wat ook heel raar is dat hij in een interview het volgende zegt:  Schafraad tijdens een interview met de Limburger: “Kijk nu naar mij, kunt u zich mij voorstellen dat ik aan een pieleke (een woordkeus die niet bepaald van tact getuigd!!) van een jongen van 14 jaar heb gezeten? Of dat ik een jongen van 17 in zijn slaap bevredigd heb??

Dit soort taalgebruik getuigt van weinig respect voor de geslachtsdelen van jongens. Respect wat ook ontbreekt bij daders van seksueel misbruik met kinderen.

Tijdens de zitting bij de klachtencommissie werd een waar theater stuk opgevoerd door Schafraad. Een theaterstuk waarin een stuk morele chantage niet ontbrak. Hij zei zo ongeveer: Leo jongen, wat moet er van mij worden, wat moet er worden van mijn parochianen en van mijn kerk, mijn kerk staat al in de rode cijfers!! Te walgelijk voor woorden. Ik ben voor het eerst in mijn leven volledig uit mijn dak gegaan en heb hem verrot gescholden. De woorden die ik heb gebruikt zijn helaas niet voor herhaling vatbaar!!

MCU:C.B.