Waarom liegen mensen?

Leo heeft geen enkele twijfel over de identiteit van de broeder die hem in dat kamertje met regelmaat heeft misbruikt. Op 18 oktober zijn naast deze zaak ook nog de klachten behandeld van drie overleden broeders. Je begrijpt het zeker al: die zijn gegrond verklaard!! Geen twijfel bij de commissie of er in gevallen sprake was van een persoonsverwisseling. Er was steunbewijs en dat mocht worden gebruikt.

In het geval Schafraad was er steunbewijs. Maar een van de klagers heeft op zeer dubieuze omstandigheden zijn klacht ingetrokken. Wij hebben alle correspondentie van die klager en zacht gezegd het stinkt!! De man was als de dood voor een claim van euro 80.000,00. Dat bedrag werd genoemd door Schafraad en zijn volgeling psycholoog Appels.

Toen was er nog een steunbewijs over maar Leo zijn steunbewijs mocht in die zaak niet worden gebruikt en bij Leo mocht het steunbewijs van die andere klager niet worden gebruikt omdat er sprake zou zijn van een ander feitencomplex.  Maar is dat niet bij elk steunbewijs. Immers geen geval is hetzelfde!! Deze redenering is zeer inconsequent van de klachtencommissie.

Leo had bij diverse documenten bijgevoegd waaruit bleek dat meneer pastoor het niet zo nauw neemt met de waarheid. Kortom: aantoonbaar liegt. Nou weten Leo en ik best dat daarmee het misbruik gepleegd in dat kamertje niet is te bewijzen. Maar wat wel te bewijzen is dat Schafraad liegt!!

EN WAAROM LIEGEN MENSEN, JUIST, OMDAT ZE WAT TE VERBERGEN HEBBEN. En het is duidelijk dat hij wat te verbergen heeft!!

Wat ook ontzettend zeer doet bij de slachtoffers is dat deze man terwijl er nog een bezwaar loopt en een bezwaar is aangemeld bij de klachtencommissie door mgr. Wiertz al weer op de preekstoel is gezet.  In onderstaande link van het programma Dit is de dag liegt hij weer glashard. Bekijk het filmpje goed en let goed op zijn gezichtsuitdrukking.

http://www.eo.nl/radio/ditisdedag/artikel-detail/pastoor-schafraad-vrijgepleit/

De heer Schafraad zegt in het hierboven weergegeven interview dat hij niets wist van seksueel misbruik op Bleijerheide. Hoe kan het dan dat hij in een interview in de Limburger van 10 april 2012 het volgende zegt: Pastoor Schafraad zelf sluit evenmin uit dat zijn persoon gekoppeld wordt aan een vervelende herinnering. Zo waren er, vertelt hij, op Bleijerheide twee broeders waar verhalen over de ronde deden: broeder Seksepietje. En een ziekenbroeder bij wie je snel je broek moest laten zakken. 

1.Verder probeert de Klachtencommissie elkaars steunbewijs van tafel te vegen door te stellen dat er sprake is van een “ander feitencomplex”.
Hierover zijn de toegewezen juristen van de 2 klagers eveneens helder:

“Ander feitencomplex is er bij elk steunbewijs, dus dat is niet consequent van de Klachtencommissie.”

In de uitzending van Nieuwsuur van 4 augustus, ten overstaan van heel televisie kijkend Nederland, maakt hij Leo voor leugenaar uit omdat het bewuste kamertje niet zou hebben bestaan. Helaas was hij vergeten dat in zijn verweerschrift, opgesteld door advocaat Van Oosten, het volgende stond: Het kamertje zoals beschreven door klager heeft inderdaad bestaan. Verweerder heeft op de slaapzaal die daarnaast ligt in het weekend wel eens toezicht gehouden. Toen daar naar werd gevraagd tijdens de zitting ontstond er verwarring bij de heer Schafraad en zijn raadsman. Maar ook hier wist de heer Schafraad antwoord op. Hij was al vanaf 1968 daar niet meer geweest. Maar waarom moest hij dan liegen??

Wat ook cruciaal in deze zaak is dat de door Schafraad Van Oosten zelf ingehuurd rechtspsycholoog Van Koppen het volgende zegt over een persoonsverwisseling:

De heer Schafraad heeft in eerste instantie verklaard dat er sprake was van een persoonsverwisseling. En dat terwijl hij beweerde dat er geen seksueel misbruik plaatsvond op Bleijerheide. De heer Van Koppen (rechtspsycholoog) heeft in opdracht van de heer Schafraad en zijn raadsman Van Oosten een rapportage opgemaakt over de klagers (zonder die klagers ooit te hebben gezien of gesproken). In die rapportage zegt de heer Van Koppen er zeker van te zijn dat er geen sprake kan zijn van een persoonsverwisseling. Hij noemt drie scenario’s en schrijft: Het derde scenario houdt in dat het misbruik heeft plaatsgevonden, maar door iemand anders dan Schafraad is gepleegd. in dat geval zou sprake kunnen zijn van persoonsverwisseling. dat zou niet onmogelijk zijn, ook omdat uw cliënt (rapport was gericht aan de advocaat van Schafraad, de heer Van Oosten) toen door het leven ging als broeder Eymard en tegenwoordig als pastoor Schafraad.
Ik (Van Koppen) heb in de stukken echter geen enkele aanwijzing kunnen vinden dat mogelijk sprake zou zijn van een persoonsverwisseling. Ik laat om die reden het derde scenario buiten beschouwing.

Begrijp jij nou waarom wij het niet meer begrijpen!!

Wat ook heel raar is dat hij in een interview het volgende zegt:  Schafraad tijdens een interview met de Limburger: “Kijk nu naar mij, kunt u zich mij voorstellen dat ik aan een pieleke (een woordkeus die niet bepaald van tact getuigd!!) van een jongen van 14 jaar heb gezeten? Of dat ik een jongen van 17 in zijn slaap bevredigd heb??

Dit soort taalgebruik getuigt van weinig respect voor de geslachtsdelen van jongens. Respect wat ook ontbreekt bij daders van seksueel misbruik met kinderen.

Tijdens de zitting bij de klachtencommissie werd een waar theater stuk opgevoerd door Schafraad. Een theaterstuk waarin een stuk morele chantage niet ontbrak. Hij zei zo ongeveer: Leo jongen, wat moet er van mij worden, wat moet er worden van mijn parochianen en van mijn kerk, mijn kerk staat al in de rode cijfers!! Te walgelijk voor woorden. Ik ben voor het eerst in mijn leven volledig uit mijn dak gegaan en heb hem verrot gescholden. De woorden die ik heb gebruikt zijn helaas niet voor herhaling vatbaar!!

MCU:C.B.

26 gedachten over “Waarom liegen mensen?”

 1. Corrie (en Leo!), er zijn een hoop dingen die ik je zou willen zeggen.
  En dat is na een paar uur piekeren vooral mijn hele diepe waardering en bewondering, (hoe maf dat woord ook moge zijn of moge lijken) maar zeker ook een woord wat ik nog niet precies weet…misschien is het wel een gebaar, een aai op je kop? ipv een woord. Bij het me realiseren dat je (jullie) je misschien wel rot schrikt wanneer je dat artikeltje over Ignatius en zijn Mona Lisa leest.

  Ik zei dat ike een paar artikeltjes nog had over dat Bleijerheide en Meerssenhoven. Ik wil dat je weet dat ik dat Telegraaf artikel pas vannacht vond.
  En bedacht dat ik verder mijn mond maar effe moet houden en maar stug door moet gaan. Je moet houden op internet werkt nu eenmaal niet; stug doorgaan is de beste manier ( die ik in ieder geval heb ) om die hele diepe buiging ( in herkenning van heel veel van waar ik zelf (al was het dan op hele andere terreinen) door heen heb moeten gaan en daarmee weet hoe ingewikkeld (en da’s een heel triest understatement ) dat kan zijn.

  Ik hoop dat je overtuigd zult kunnen zijn van mijn hele diepe en gemeende buiging naar jou Leo, en naar jullie die jullie toekomt.

  inez

  1. Hoi Crispina,
   Kon niet eerder reageren want was een dagje weg met Leo. Ongelofelijk dat je dat artikel hebt gevonden. Wij hebben er met regelmaat naar gezocht maar zonder resultaat. We dachten trouwens ook dat deze kwestie later speelde, begin jaren 80. Zo zie je maar weer!
   Ik weet nog als de dag van gisteren dat Leo dat artikel las. Ik was toen al op de hoogte dat hij te maken had gehad met lichamelijk en psychisch geweld. Of ik al op de hoogte was van het seksueel misbruik weet ik niet zeker want dat heb ik of kort voor ons trouwen in 1976 of kort na ons trouwen van hem gehoord. Ik weet nog wel dat hij het artikel las en zei: dit is pas het begin. De beerput is open. Wat ons wel heeft bevreemd dat als je met mensen over deze fraude hebt en over het prostituee bezoek van de heren (broeder Ingnatius) dan kijken ze je verwonderd aan.
   Leo heeft altijd gezegd die zijn er met het kleedgeld e.d. van de jongens en ook van mij vandoor!!

   Is dit hetzelfde geval waar jij het over hebt (Meerssenhoven)??

   Denk niet dat we heiligen zijn. We zijn straatvechters geworden. Maar wij spreken wel de waarheid. Daarom zijn we ook zo woest over die zaak met Schafraad. Het kan toch niet zo zijn dat hij er zo maar mee weg komt. Dat geldt overigens voor al die anderen die zich aan dit soort schandalige praktijken hebben schuldig gemaakt. Zij zijn verantwoordelijk voor de ellende van een heleboel jongens en meisjes van destijds. Die hebben toen onder hun praktijken geleden en tot op de dag van vandaag lijden ze!!

   Je snapt het zeker al: wij blijven vechten voor een eerlijke zaak.

   Dank je voor je steun!!

   Groetjes

   Corrie

   1. Ha Corrie,

    Ik dacht dat ik nog maar ’s even na moest denken over wat ik probeerde je te schrijven. Maar ik las net het verhaal van Jan Hertogen over Operatie Kelk en besloot dat ik je gewoon maar moet sturen wat ik schreef. Misschien kun je er ook wat mee? Komt ie dus.

    Hartelijke groet ook aan Leo.

    inez

    Ha Corrie,

    In wat ik schreef maakte ik tenminste 2 fouten,
    Eentje corrigeerde ik direct, de andere die ik me daarna realiseerde
    ” Ignatius en zijn Mona Lisa” liet ik maar staan, ik was moe, redelijk in de war en
    hard aan het piekeren over jullie en nam aan dat iemand
    die het artikeltje las mijn blooper wel zou zien, en zijn schouders op zou halen

    Wat ik deed was persoonsverwisseling. ’n hele onschuldige maar knap onzorgvuldige,
    had Ignatius nog in leven geweest en me daar op aangesproken (of wie dan ook die dat
    even had gedaan, nu Ignatius dat zelf niet meer kan) had ik hem dan ook, heel hartgrondig
    gemeend, mijn excuses over aan kunnen bieden, en even gewoon in het openbaar duidelijk kunnen
    maken wat ik had gedaan en onterecht was.

    Misschien was het daarmee voor de man zelf en tussen de man en mij opgelost, misschien
    ook niet. Maar het deed er verder behalve voor die 2 personen niet meer toe.

    Maar probleem is dat ook jij diezelfde fout maakt.
    Kijk maar wat je schrijft, wat je ook eerder al schreef, en wat er in dat artikeltje staat.
    Er staat nergens dat Ignatius net als Adelbert het óók met Mona Lisa
    deed. Niet voor en niet na 1967. (of zoals Adelbert (ook) met waarschijnlijk
    een van haar collega’s)

    Alweer het probleem dus van die persoon verwisseling.

    Het probleem erbij is dat jij die vrijheid niet zomaar hebt, in ieder geval niet
    op dezelfde manier als ik.
    Alweer door persoonsverwisseling !!
    Je schrijft op de site van een belangenbehartigingsclup, een stichting, en je bent de vrouw van…

    Het krankzinnige is dat je wel al meer dan zo’n 45 jaar – als ik even snel reken –
    de shit hebt mogen mee-opvangen van het verleden van je man als kind/ een Kinderbeschermings
    pupil die daar nu over één
    onderdeel daarvan – het seksueel misbruik – een klacht heeft ingediend.

    En dan ineens…ja hoor…wéér een persoonsverandering.

    De volwassen mislukte broeder Eymard is een pastoor geworden plaatsvervanger van Jezus Christus himself:
    huishoudsters, aanzien, baantjes, theologische boekies, een zeepkist met een koepeldak
    en wat gebrandschilderde raampjes inclusief om zijn boodschap “zijn”, Jan Schafraads,
    levenswerk, te verkondigen en een bijbehorend
    zooitje volk dat daar kennelijk zo’n behoefte aan heeft dat ze daar de naam godsdienst, Rooms Katholiek,
    opplakken. Zo Rooms Katholiek dat ze ter plekke betalen omdat zij zeker weten dat die
    Jezus Christus plaatsvervanger nooit die mislukking Eymar kan zijn geweest.

    En daarvoor dan lappen om getitelde lapzwansen in te huren.

    Maar hoeven we het nog niet eens (meer) over criminaliteit van die
    goddelijke plaatsvervanger te hebben. De goddelijk plaatsvervangende mislukking zat tot
    over zijn oren in het circuit waar heel ernstige criminaliteit ten opichte van
    Zorg-afhankelijke kinderen is bedreven. Hij heeft gelogen, hij heeft zijn mond gehouden.
    En op die manier mensen, vroegere kinderen, in hun verdere leven laten verrekken.

    En hij wist wat hij deed ook. Het was – in ieder geval niet (h)erkend – geen halve gare idioot,
    hij heeft behalve zijn priester studie ook een normale HBO-opleiding gevolgd, op
    grond waarvan hij directeur kon worden, van een Zorg instelling.

    Hij is met stront gaan gooien en nog meer gaan liegen

    En toen hij gisteren in die Koepel terug mocht komen van Wiertz
    is hij doorgelopen terwijl een zooitje volslagen idioten het in hun hersens
    durfden te halen hem met applaus te begeleiden naar zijn zeepkist.
    in plaats van een eind te maken aan die walgelijk schendende en minachtende demonstratieve
    vertoning.
    Bij het de 2e keer bekijken kon ik het eigenlijk alleen maar jammer vinden dat
    er voor dit soort triomftochten niet ergens nog een knol of zo, liefst met voor te spannen karretje
    ergens in een kelder ligt; zijn concurrent de Paus heeft tenslotte binnenshuis nog een plank met wieltjes,
    en me afvragen of ik het geld voor een mogelijke foto van dat spreekwoord over die
    os en die ezel daar in een franciscaner stal er wel of niet voor over wil hebben.

    En let op: ik zeg nog steeds niets over der aanklacht van jouw Leo bij de Commissie die
    hiervoor in het leven is geroepen en haar werk doet over dat verleden.

    Maar wél dat in dat heden het jou niet vrij staat om dezelfde miskleun te maken
    als die ik maakte over Ignatius en Mona Lisa.

    En dat dankzij die zelfde plaatsvervanger die kennelijk lijdt aan tenminste -zullen we het
    samenvatten onder de noemer godsdienstgestoordheid? Laat de rest maar aan de lapzwansen.

    Het spijt mij heel ongelooflijk, Corrie.
    En volgens mij heb ik dat ook nog nooit gedaan en hoop ik dat ook nooit en helemaal nooit
    meer te doen ook.Maar bij het zien van die fout die zowel jij als ik maakte
    kan ik (in ieder geval nu) niet anders dan me dat verschil in vrijheid te realiseren en je het advies te geven
    via dit blog te zwijgen over deze zaken, en eerst eens de informatie door te nemen
    met Leo en zijn advoca(a)t(e).

    Ik ben geen jurist.

    Dit volk en al wie met dat volk meeheult heeft het – als een bende criminelen –
    voor elkaar gekregen dat slachtoffers van dat historisch misbruik
    inderdaad de vrijheid van internet communicatie niet meer hebben.

    Schafraad is een machtsmisbruiker en wordt daartoe nog steeds in staat gesteld.

    Daar kun je van vinden wat je wilt, maar op misbruik zul je simpelweg een antwoord moeten geven.
    Leo is jouw partner. Het is Leo’s (zeer terechte) keuze een aanklacht in te hebben gediend en
    vervolgens kennelijk in beroep te gaan tegen de eerdere uitspraak.

    En dat betekent dat ik – of ik daar nu wel of niet kots misselijk van wordt – niet anders kan dan me dit te realiseren,
    je dit te zeggen en zelfs te adviseren: hou maar effe je mond dicht tot je/jullie met je jurist hebt gesproken
    en na hebt gedacht over haar(zijn?) advies en je eigen vrije keuzes hebt gemaakt.

    Over (de erkenning van) criminaliteit bestaat geen vrije keuze. Ook in Nederland niet meer.
    De nog bestaande verjaring is alleen maar een politiek bestuurlijke beslissing.

    In jouw situatie mogen keuzes niet gebaseeerd zijn op de vraag: begrijpen jullie het nog, ik/wij niet meer.
    De vrijheid die jij en ik hebben en namen is niet dezelfde!
    We hebben -elk- wél de vrijheid om te besluiten wat we met onze vrijheid doen.

    Ik heb geen partner met een beroepszaak.
    Ik heb zelfs mijn eigen klacht nog niet eens naar die klachtencommissie geformaliseerd en weet ook nog niet
    (hoef ook nog niet te weten) of ik dat zal doen.

    Dat besluit stond hier los van, nog niet alle procedures zijn afgewikkeld, dat staat
    goddank los van die Schafraad plus plus plus smeerlapperij, ik heb mijn justitie melding(en) gedaan,
    ieder van heeft haar of zijn eigen weg/doelen te gaan, en de bijkomende verantwoordelijkheden.
    Die van jou en mij verrschillen, hoe hartgrondig we het ook over heel veel eens (zullen/kunnen) zijn!

    Ik ben geen jurist, Leo is niet mijn partner, ik ben de (klein)dochter van mijn ouders en mijn grootmoeder,
    de ouder van mijn kinderen.
    We hoeven geen plaats te wisselen. Ik ben net als Leo (én jij !) een survivor met alle vrijheid én beperkingen
    die daar (ook) bij hoort. Da’s genoeg.

    Wiertz, of welke mijter dan ook bepalen mijn vrijheid niet.
    Ik wens jou én Leo hetzelfde toe.

    Als Schafraad en de lapzwansen al iets bepalen is het mijn mate van minachting.

    Dank je wel, Corrie, voor het mij helpen duidelijk krijgen van een aantal zaken.
    Voor nu dit dus.

 2. Ik zit effe scheel te kijken en schrik van 2 zinnen die je hier schrijft Corrie, maar heb geen idee of dat terecht is. Toch even op reageren maar, want in mijn ervaring is er (ook) nogal wat pijn bij een flink deel van ons en de achterblijvende ouder die mede veroorzaakt wordt door het niet helemaal goed kennen van de financiele situatie waarmee die geconfronteerd werd. Vandaar.

  Ik heb geen idee van Leo’s leeftijd en dus al helemaal niet van de gezinssituatie, maar er blijken nogal wat mensen te zijn, die nogal verkeerde informatie (en wat daarmee te maken heeft/de gevolgen van zijn geweest) hebben door die financiele toestanden.

  De congregatie heeft in dit geval niet onmogelijk niet slechts de kinderbijslag ontvangen, maar ook een deel van de AWW, (hoe ingewikkeld die er ook uit moge hebben gezien voor veel vrouwen, hij bestond wel (1959)
  En als ik de verhalen van nogal wat mensen hoor (inmiddels heb gehoord, beter gezegd ) heeft dat ook zeker voor nogal wat moeders /kinderen hun relatie knap beinvloed.
  (In mijn situatie overleed mijn moeder als eerste, en was het besef dat ook vaders (financiele) oplossingen nodig hadden bepaald nog geen realiteit, met al die gevolgen van dien).
  De congregaties kregen bovendien de dagverpleegprijzen en allerlei andere kosten betaald, ook al was ook dat bepaald geen vetpot, integendeel.

  Maar als je schrijft dat hij in alles afhankelijk was van de Broeders gaan bij mij mijn haren ter plekke over eind staan, misschien volledig onterecht door mijn eigen ervaringen, want maar al te vaak is dat materieel/financieel een een door congregaties (én omstanders) tov. hun pupillen (en familie) knap misbruikt zwamverhaal c.q. ronduit leugen geweest, in mijn idee (en persoonlijke ervaring destijds) onderdeel van het emotioneel misbruik/rechteloosheid

  Dat hij onder de Katholieke Kinderbescherming viel lijkt mij meer dan waarschijnlijk, die was verdeeld naar zuilen. (zo viel ik daardoor als Amsterdamse onder Hilversum )

  Ik ga over mijn nek van de opmerking van mevr. Samson over die optocht naar de 2e kamer!!
  Maar dat het een operette vertoning is geweest, ja da’s inderdaad al meer dan duidelijk. Maar dat excuus was toch wél heel schattig ?? En dat de goede Klabbers die in ontvangst heeft willen nemen 😉 < — da's géén knipoog natuurlijk maar een uit diepe ontroering dankbare en weggepinkte traan

  Eerst zo maar effe. Er zou nog wel 's wat werk aan de winkel kunnen zijn. Dus ik moet eerst effe met die toegezegde artikeltjes op mijn blog aan het werk, maar dit kon ik niet laten…het werkt niet handig met overeind staand haren.
  🙂 (dit is wél een grinnik! )

 3. Overigens, Corrie, gezien de gebleken realiteit en Leo’s (jullie) persoonlijke belangen, indien om wat voor reden – misschien wel die beroepszaak? – je/jullie liever per email contact hebt, is dat wat mij betreft ok.
  Mijn mond doe ik toch wel open en we vinden wel een manier om duidelijk te krijgen hoe we omgaan met de grens persoonlijk/privé en gezamelijke belangenbelangenbehartiging.

  Bert en nog een paar , waaronder Pietje Puk, echtgenoot hebben mijn emailadres en hierbij dus mijn toestemming die aan je door te geven.
  We zien wel, weet je vrij.

  1. Leo zijn vader is overleden toen hij 5 was. Op zijn 6e verjaardag is hij begraven. Moeder bleef achter met 6 kinderen waarvan Leo de jongste was.
   Moeder werd afhankelijk van de kerk v.w.b. geld en zij kon de opvoeding van de 6 kinderen niet aan. De kinderen werden door de (waarschijnlijk) katholieke kinderbescherming (het woord bescherming alleen al is lachwekkend!!) uit huis geplaatst. Het gezin woonde in de kop van Noord-Holland en hij werd in Bleijerheide geplaatst. Al snel kwam hij in aanraking met lichamelijk en psychisch geweld en seksueel misbruik. Dat heeft hij een keer aan een kinderrechter verteld in Alkmaar. Die geloofde hem niet en hij werd de deur uitgewerkt met de opmerking van de kinderrechter dat het leugens waren. Volgens Leo heeft hij zo’n 5 voogden gehad. Waarvan hij er slechts twee gezien. De laatste voogd heeft hij een keer gezien in Bleijerheide
   Hij was van alles afhankelijk van die broeders. Eten, drinken, kleding, reisgeld enz enz. Van zijn moeder kreeg hij niets!! Pas sinds enkele jaren weet Leo dat de kinderbijslag ook naar Bleijerheide ging.

   Wat hij in Bleijerheide onder verantwoording van de kinderbescherming heeft meegemaakt was erg, heel erg. Hoogst waarschijnlijk was het minder erg geweest als hij gewoon thuis was gebleven (hoewel die situatie ook niet rooskleurig was).
   Pas geleden is hij naar de Bijeenkomst geweest van de commissie Samson. Volgens Leo een grote P.R. voorstelling van de slachtoffergroepen. Maar totaal geen luisterend oor voor de slachtoffers. Hij voelt zich ook door de commissie Samson in de steek gelaten. Daar heeft hij mevrouw Samson op aangesproken. Zij opperde een protestmars te organiseren naar de 2e kamer. Uiteraard zonder haar!!

   Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het nog wel.

   Groetjes

   Corrie

 4. hoi Cor, ik schrik me rot als ik lees dat je pas via deze link nu hoort van wat die beerput dan op Meessenhoven heeft opgeleverd.
  Alle informatie die op mijn blog staat over Bleijerheide – en dat is dus nogal wat zoals je op dit eigen MCU blog kunt zien – is van meet af aan door mij aan jullie doorgestuurd.

  Dat daar vervolgens dus kennelijk door een aantal mensen weet ik veel wat mee is uitgehaald… tja, dat spijt me heel erg voor je. En misschien geldt dat dan ook wel voor anderen…geen idee.

  Ik ben het op gegeven moment maar op mijn eigen blog gaan zetten toen het gedonder en de manipulatie met informatie op dit blog mij mijn neus meer dan uit kwam… Maar ik heb inderdaad wél aangenomen, en dat werd mij op die manier ook duidelijk gemaakt, dat dat onderling wél doorgegeven/doorgespeeld werd. Tot een paar weken terug dus wat anders bleek en er, maar nu voor de zoveelste keer, wel heel hartgtrondige pogingen werden gedaan mij mond dood te maken.
  (wat dus niet echt intelligent is wanneer iemand zélf wel gebruik maakt van de mogelijkheden van het net! 🙂 ) En hoe dat verder bij jullie zit/zat?
  Geen flauw idee. Is mijn zaak ook niet.

  Ik hoop in ieder geval dat je er wat mee kunt, al was het maar in het denken over.

  Maar dat we op dezelfde lijn zitten in de conclussie dat het om te kotsen is, jazeker, lijkt me duidelijk. Wat mij betreft dan ook de reden om niet akkoord te gaan met gezwam.

  Wat je zegt over Ignatius lijkt ook in het verdere beeld te passen.
  Ik zal wat artikeltjes die ik de afgelopen 2 weken vond op maar weer braaf op mijn blog zetten, wellicht ken je die ook nog niet en kun je er wat verder mee.
  Ik had het dankzij allergie nodig om even met een boogje om dat Kerkrade heen te lopen, en de wereld is goddank heel wat groter.

  Ik merk het wel.

  Ik hoop dat Leo (of jij ) het wil -en ook voor elkaar krijgt vooral – om ’s wat meer te laten horen, juist vanuit zijn positie als kinderbeschermingsplaatsing.

  Behalve dat ik daar zelf, vanuit mijn kinderbeschermings plaatsings verleden erg benieuwd naar ben, er zijn nog steeds zaken waar ik rond mijn persoonlijk verhaal naar zoek, heb ik in ieder geval de indruk gekregen dat met alle fraude die congregatie die kinderbeschermings geldstroom goed nodig heeft gehad, en waarschijnlijk meer dan de geldstromen ook.

  Terwijl ik erg benieuwd ben naar het werk van die Congregatie juist mbt. die kinderbescherming. ( Ik ben – behalve naar die broeder Johan Schiever – nogal benieuwd geworden naar één van die figuren, broeder Pancratius) En daarbij zeker ook naar de vraag of het seksueel misbruik te dateren valt in een bepaalde periode.
  Dus, Corrie, wie weet waar we op uit komen 🙂
  Bedankt in ieder geval.

  Groet en een knipoog oog voor Leo.

 5. O, ja er zijn van het jongensinternaat Maria ter Engelen nog 3 broeders in leven.

  Namelijk broeder Valentinus (volgens ons woonachtig in Kerkrade), broeder Alphons nog steeds werkzaam als jeugdeider (??!!) in Gemmenich en niet te vergeten de grote persoonsverwisseling broeder Eymard (Dino) Nu pastoor Schafraad werkzaam in de Koepelkerk te Maastricht. Ze hebben wetenschap gehad van alle strafbare feiten die zich deaar hebben afgespeeld!!

  Datzelfde geldt overigens ook voor andere internaten. Ze wisten ervan, deden er ook vaak aan mee en doen nu net of ze er nooit van hebben geweten.

  Door goedgelovige katholieken in Maastricht en omgeving wordt ook nog de mythe in stand gehouden dat hun meneer pastoor zich nergens schuldig aan heeft gemaakt en nergens van heeft geweten. Terwijl met documenten kan worden aangetoond dat de betrokken pastoor liegt!!

 6. Beste Crispina,
  Ik ben het helemaal met je eens. In het verleden zijn er in een groot aantal (katholiek) internaten, waaronder Bleijerheide) schandalige praktijken uitgevoerd.
  Heb even de link bekeken die je in je reactie hebt genoemd. Ook dit is weer een beerput!! Mijn man was daar door de kinderbescherming geplaatst. Kleding kreeg hij nauwelijks Zo heeft hij op blote voeten (meer dan een jaar) aan athletiek meegedaan. Daarna kreeg hij kleding met de naam van de athletiek vereniging Bleijerheide erop. Dit geval van fraude in 1973 was bij ons niet bekend. Wel een later geval van fraude. Broeder overste Ignatius heeft toe gefraudeerd met een boekhouder. Broeder Ignatius ging met dat geld naar de hoeren in Maastricht. Ik weet nog een naam die in het krantenartikel werd genoemd. Dat was de naam van een prostituee Mona Lisa!! Hoe toepasselijk!!
  Ik begrijp best dat het seksueel misbruik verder gaat naar Bleijerheide. Maar MCU behartigt de belangen van ou leerlingen van Bleijerheide dus vanddar dat een aantal zaken die momenteel spelen bij een aantal oud leerlingen met regelmaat op het blog komen!!
  Neemt uiteraard niet weg dat we verder kijken dan onze neus lang is. Wat gebeurt is waar dan ook is walgelijk. Dat het sporten heeft nagelaten bij degenen die aan die praktijken zijn blootgesteld is walgelijk, dat ook de eventule partners en kinderen daar ook onder te lijden hebben gehad is ook walgelijk. KKortom het is om te kotsen!! Geen mens kan zonder straf zich aan dergelijke misdaden tegen kinderen vrijpleiten!!

  Dat geldt ook in de zaak Schafraad, vandaar onze reacties!!

  Ik denk dat we verder op dit gebied zeker op een lijn zitten!!

  We moeten er alles aan doen kinderen te beschermen tegen deze praktijken!!

  Ook nog een goed zondag toegewenst,

  Corrie

 7. Voor nu een laatste opmerking om niet alsmaar die Schafraad en zijn fanclub het denken te laten bepalen.
  Met wat er nu over-rond dat Bleijerheide en de congregatie beaamd en erkent op tafel ligt is het wellicht goed je te realiseren ( of zelfs misschien wel om moed uit te putten wanneer je er terecht kotsmisselijk van wordt ) dat het niet Jan Schafraad is waar wereldwijd het debat en de strijd over het misbruik in die Kerk overgaat. Maar Bleijerheide- deze congregatie is met haar misbruik functionarissen ( in mijn opinie, maar ik ben ook Marie Doedel maar) wél een voorbeeld van waar bv. o.a Bishop Geoffrey Robinson voortdurend op hamert.

  Zoals nu ook weer met die Royal Commission .

  Van belang omdat niet tenslotte niet iedereen er van overtuigd dat die RKK maar opgeheven moet worden, maar zeker ook (nogmaals in ieder geval in mijn opinie/ ervaring ) omdat dergelijke analyses ook zicht (kunnen) helpen geven op je eigen (historische) ervaringen.
  Het dus niet alleen maar een verwoedde persoonlijke kruistocht met alles wat dat betekent hoeft te zijn rond Schafraad en die club van Wiel Stevens.

  Het maakt bovendien (alweer mijn opinie dus ) duidelijk dat die setting van belang kan zijn voor jouw persoonlijk ( en het misschien wel je patner-kinderen/ gezin ) Zoals jouw (jullie) ervaringen, denken van belang is ver buiten die persoonlijke setting om.
  En dat zelfde geldt natuurlijk óók voor die club van Stevens…

  Misschien zelfs wel een troost?

  De berichtgeving in de Nederlandse media is potsierlijk slecht, maar je leest dit ook via het internet, dus wat let je?

  Heb in ieder geval een goede zondag verder

 8. Ha Corrie, dank je wel. Zo schuift de rollator tenminste weer wat verder.

  Waarmee – in ieder geval wat mij betreft – het verhaal wel steeds vreemder wordt, zeker wanneer je het naast de informatie over Meerssenhoven, (1973 -1975 ) de administrateur en een broeder Adelbertus legt

  http://crisipina.blogspot.nl/2012/12/blog-post_2.html

  en een officier van Justitie die, na 2 jaar (!!) onderzoek, kennelijk bepaald niet van Bromsnor en Swiebertje, het heeft over een jarenlang bestaande beerput op dat Bleijerheide/ binnen die congregatie.

  En je vervolgens dan helemaal plat gaat van de kennelijke ontwikkelingen dan ook nog ’s daarna.

  (Waarbij ik het ook heel erg bizar vind wat er op dit blog ( MCU ??) gebeurt vanaf het moment dat er andere informatie op tafel wordt gelegd. )

  En wat er dan speelt en vooral heeft gespeeld?
  Geen idee.
  Voorlopig een kwestie van vertikken om blind te zijn en je -stug doorpuzzelend – vragen stellen.

  Want wat ik wél weet is dat ik er de gierende pest in heb en niet in de laatste plaats omdat ik zie dat er – en wat mij betreft door een beetje te veel partijen met kennelijk allemaal hun eigen (al dan niet vermeende ) belangen en belangetjes én bijbehorend Tarzan borstgeroffel – erg weinig of geen oog is voor vroegere zorg-afhankelijke bewoners van met de congregatie verbonden tehuizen, die (minstens ook) verdomd kwetsbaar waren )en zijn

  ( En ik dat bovendien tot mijn stomme verbazing ook hier zie gebeuren op en rond dit MCU blog ! En dan krijg ik nu eenmaal aanvallen van allergie)

 9. ’t zou mooi zijn wanneer er nu ipv een hoop gezwam eindelijk inderdaad eens antwoord gegeven zou worden op (mijn) vragen om informatie

  Aangezien het bij voortdurend uitblijven van antwoord/feitelijke informatie óók indoematief is hierbij dus nog maar ’s heel expliciet een paar vragen, zie boven:

  Citaat: (MCU) “Op 18 oktober zijn naast deze zaak ook nog de klachten behandeld van drie overleden broeders. Je begrijpt het zeker al: die zijn gegrond verklaard!! ”

  Bedankt voor de duidelijkheid van die informatie.

  Ik neem tenminste aan dat het hier jullie mededeling betreft:
  Broeder Leonardus, broeder Servatius en broeder Munulphus alle drie gegrond verklaard, maar de Order der Franciscanen Düsseldorf, overste Werner wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af.

  Vraag:
  Aangezien de verslagen van de klachtencommissie (s) nog niet op die betreffende site staan:
  klopt dit? is deze aanname correct ?

  Vraag 2

  (zie boven citaat ) Zou mooi zijn wanneer er dan nu ook nog antwoord kwam op de aan Bert /MCU gestelde vraag )

  Is er (enig) idee over
  welke Rutten dan de opsteller is van dat kennelijk verdwenen rapport ?

  Toelichting:

  (citaat, zie boven)
  Het lijkt mij toch wel handig om te weten of dit nu wel of niet voorganger van de Rolduciaan Hr. Jo Cals http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Drees_I
  is geweest.

  1. Hallo Crispina,
   Het gaat inderdaad om de drie door jou genoemde broeders.

   De Rutten die door Bert is genoemd betreft een leraar van een school die in 1972 een rapport heeft opgesteld over een confilct tussen broeder Eymard (Schafraad) en de andere broeders. In dat rapport was volgens de rapportage van rechtspsycholoog Van Koppen al aandacht voor seksueel misbruik op Bleijerheide. Met name brooeder Monulphus schijn te zijn genoemd. Ik zeg bewust schijnt want het betreffende rapport is “spoorloos”. Ondanks als onze inspanningen. Wij willen dat rapport heel graag hebben want hoe kan het dat Monulphus werd genoemd i.v.m. seksueel misbruik en die op Bleijerheide mocht blijven. Terwijl naar aanleiding van het gbenoemde rapport Schafraad werd weggestuurd!!

   Of die Rutten dezelfde is als die jou noemt weet ik echt niet en ik betwijfel zelfs of Bert dat weet. Wat ik wel van horen zeggen heb is dat de man nog leeft.
   Hopelijk heb je iets aan mijn antwoorden.

   Heb je nog meer vragen dan hoor ik het wel.

   Groetjes,

   Corrie

 10. Toegewezen juristen op 03 jan. 2012:

  ~Ander feitencomplex is er bij elk steunbewijs, dus dat is niet consequent van de Klachtencommissie.~

  Toegewezen juristen vandaag:

  ~We merken wel dat de klachtencommissie strengere uitgangspunten hanteert in zaken tegen levende aangeklaagden.~

  1. m.a.w. er is dus duidelijk sprake van WILLEKEUR en niet van vaste proceduele regels, waarmee de Klachtencie levende daders uit de wind probeert te houden, waardoor goedgelovige klagers benadeeld worden…

   1. Het lijkt me niet terecht om die opmerking zomaar eenzijdig bij de klachtencie. neer te leggen.
    Die verschuiving komt uit de koker van Deetman, van harte ondersteund door slachtoffers. En daarmee uit de RKK -zelf !

    Al op de (besloten) slachtoffer- Deetman bijeenkomst in Utrecht, dec. 2011 is o.a. dit duidelijk geworden. Toen al is de vraag gesteld (door mij nl. ) op grond waarvan de norm is bijgesteld.
    Eén van de verschillende zaken die niet gevraagd of opgemerkt mocht worden in een politiek bestuurlijk marktkoopmansbeleid, méér dan van harte ondersteund door Klabbers c.s. , mogelijk gemaakt door de afhankelijkheid van slachtoffers, die maar wat graag pappie Deetman als volgende paus wensten, c.q. nodig hadden.

    Dat het steeds juridischer lijkt te zijn geworden – en daarmee op een aantal terreinen knap lastig is voor wat de realiteit van slachtoffers van dat historisch misbruik óók nodig hebben – zou daar wel ’s mede een consequentie van kunnen zijn.

    Maar (zie mijn visie elders mbt Leo en Corrie en die Schafraad) of dat gezien de realiteit van de actualiteit nu zo onterecht is naar slachtoffers? ?

    Dan wil ik daarbij nog wel even terug wijzen naar het vertrek van Wolters. Maar vooral naar de rol die de politiek (volksvertegenwoordiging) heeft gespeeld.

    En met dat in het achterhoofd ben ik, hoe ingewikkeld dan ook, nog zo ongelukkig niet met het kennelijke werk (voor zo ver daar zicht op te krijgen is, want slachtoffers houden zich – om welke reden dan ook – opvallend stil !! ) van die club van Wiel Stevens.

    En al helemaal niet wanneer je dat vergelijkt met de resultaten van die Samson club.

    1. @Crispina
     Wanneer de door jou volprezen “club van Wiel Stevens” niet consequent oordeelt zitten ze gewoon fout en is er derhalve sprake van willekeur.
     Dat geldt voor het gemaakte onderscheid tussen overleden en nog levende aangeklaagden, alsmede het van tafel vegen van steunbewijs vanwege een “ander feitencomplex”. Dat is evident, daar verandert jouw relaas niet 1 mm aan. Anders heb je er weinig van begrepen lijkt me zo.

     1. Dat kan je best gelijk in hebben, dat ik er geen meter van begrijp. So what? Ik zit niet op die stoel en jij ook niet.

      Aan die procedure kunnen jij noch ik iets veranderen.
      Dus kunnen we onze energie maar beter op een andere manier gebruiken Jouw en mijn werk lijkt mij dus zelf na te denken.
      En als het effe kan elkaar op te zoeken.
      Want ik kan toch werkelijk niet ontdekken wat eindeloos afhankelijkheid van een uitspraak en onderwijl overdadig uit je nek zitten zwammen bijdraagt aan oplossingen over dat historisch misbruik.

      Het is tenslotte een privé club die helpt bij slachtoffers van historisch misbruik door een gepleegd onder verantwoordelijkheid van een privé club.

      Bovendien, waarom zou ik daar – als slachtoffer van dat historisch seksueel misbruik én als burger niet over na denken en mij over uitspreken ? Het gaat toch ook over mijn belangen?

      En ik heb nu eenmaal geen enkele behoefte om wat voor Weg naar Verzoening dan ook af te leggen met Wiertz zolang niet duidelijk is wat er überhaupt gebeurd is en nu gebeurt.

 11. @ Corry 🙂 , het moge je duidelijk zijn dat bovenstaande niets met jou (en of Leo, dan wel jullie beiden) en jou/ jullie keuzes maken heeft. Slechts met de erkenning van verantwoordelijkheden en de daarmee noodzakelijk gepaard gaande afbakening van grenzen 😉

 12. Oh, enne uh, Pietje Puk: het is je kennelijk nog steeds niet opgevallen dat ik een heel duidelijke positie kies -en altijd heb gekozen – dat bij het breken van doofpotten discussies over zaken die ons allemaal aan gaan dus ook gewoon in het openbaar gevoerd dienen te worden?

  Dat betekent dat wanneer ik privé email uitwisselingen en telefoon nummers wens te hebben vraag ik daar zelf wel om en maak daar met de betreffende persoon afspraken over hoe we omgaan met de scheiding privé en openbaar.
  Dat doen volwassenen.

  Zou je dus zo vriendelijk willen zijn (wat een understatement is voor je hersens gebruiken) mij ook als een volwassene te behandelen. Mijn spelregels staan op mijn blog. (mocht je de vertaling willen, prima en geen enkel probleem, laat dat dan maar even weten dan ga ik graag even zitten zweten voor je )

  Wanneer en tegen de tijd dat ik betutteld, afhankelijk gemaakt (dan wel gemanipuleerd ) wens te worden laat ik het weten. Tot dat moment kies ik ervoor een volwassen zelfstandig burger in een democratie gebaseerd op mensenrechten te zijn.

 13. Hallo Crispina,

  Helaas heb ik geen tel. nummer van je. Vanavond moet ik weg maar morgen zal ik proberen via het blog wat vragen van je te beantwoorden. Zal je ook informeren hoe de eenzijdige berichtgeving door Dagblad de Limburger en L1 in stand wordt gehouden.

  Groet,

  corrie

 14. “Op 18 oktober zijn naast deze zaak ook nog de klachten behandeld van drie overleden broeders. Je begrijpt het zeker al: die zijn gegrond verklaard!! ”

  Bedankt voor de duidelijkheid van die informatie.

  Mea Culpa knap beroerd gewoordvoerdert, door de media in de Schafraad shuffle kennelijk dan maar even vergeten.

  Ik neem tenminste aan dat het hier jullie mededeling betreft:
  Broeder Leonardus, broeder Servatius en broeder Munulphus alle drie gegrond verklaard, maar de Order der Franciscanen Düsseldorf, overste Werner wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af.

  Zou mooi zijn wanneer er dan nu ook nog antwoord kwam op de aan Bert /MCU gestelde vraag of er enig idee is over
  welke Rutten dan de opsteller is van dat kennelijk verdwenen rapport.

  Het lijkt mij toch wel handig om te weten of dit nu wel of niet voorganger van de Rolduciaan Hr.
  Jo Cals http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Drees_I
  is geweest.

  Er zijn tenslotte wel meer hondjes die Fikkie heten, zoals Johannes Schiffer mee deelt is
  die Nijmeegse Professor een voormalig Bleijerheide leerling.

  En als je dan toch voortdurend timmert op de doofpot, laten we hem dan maar openbreken ook in plaats
  van eindeloos geleid worden door de manipulatie van en rond die Jan Schafraad met zijn fanclub.

  Leuk dat de paus inmiddels ook twittert en ik zelfs inmiddels mag weten hoeveel mensen allemaal in zijn netwerk
  zitten. Maar ik ben in het kader van het misbruik toch meer geinteresseerd in de Nederlandse Rechtstaat.

  En ben er vooralsnog niet van overtuigd dat Bleijerheide daar niet een heel lastig voorbeeld van is, waar wel
  verd… veel van tafel van tafel komt en ook weer verdwijnt ook!

  Ook door vroegere leerlingen.

  Tot aan kennelijk het meest recente aan toe: 3 heel recente youtube fimpjes die ik (nogal toevallig)
  vond. waarna er een hoop gedonder begon met dit Mea Culpa blog en haar berichtenverslindertje (s? )
  terwijl ondertussen die youtube filmpjes (geplaatst door voormalig leerling Jos) verdwenen zijn.

  Dan kunnen we wat mij betreft maar beter uitkijken met die bliksemafleider trucs rond die Jan Schafraad
  en De Weg naar Verzoening.

  En kunnen we inderdaad maar beter luisteren naar waar Wiertz dan ook op heeft gewezen: dit gaat
  over meerdere congregaties. Ja zeker, en een aantal van de van die meerdere congregaties
  zorgafhankelijke kinderen zijn verdomd kwetsbaar (geweest). En dat geldt bepaald niet alleen voor
  de Bleijerheide engelenboys (en hun gezinnen/families).

  We kunnen dus maar beter zorgen dat de rotzooi en smeerlapperij op tafel komt, voordat Wietz en
  Jan Schafraad en zijn koepeltentje met z’n koeien op zolder zich (Nederlandse ) geschiedenis eigen maakt .

  En met alle respect maar ik kan niet anders dan constateren – en ook dat met alle respect voor direct betrokken
  slachtoffers en hun gezinnen – dat in alle manipulatie MCU United een stevige pot mee fluit.
  En dat betekent ook de constatering dat er meer dan misselijk makend gevoetbald is en nog steeds wordt met
  de kwetbare situatie van een van de Engelen boys en zijn gezin/familie. Ook door (delen van) MCU
  En dát stinkt!
  Wanneer er iets is wat ik voor nu hoop is dan ook dat die persoon (en gezin) blij kan zijn met, en trots op
  zichzelf en zijn (hun) integriteit en moed om te zeggen Stop! tot hier en niet verder, hier ben ik
  verantwoordelijk voor, dit heb ik gedaan en daar en daarom.
  En daarvoor het respect krijgt wat hij (zij ) daarvoor verdient. Moge zijn voorbeeld gevolgd worden.
  Zonder dat is die De Weg naar Verzoening een eerte klas aanfluiting.

  Op de vraag of ik kwaad ben is het antwoord dus: ja.

Reacties zijn gesloten.