Water bij de katholieke wijn

glaasje water kardinaal?

Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, kardinaal Eijk, levert op een Amerikaanse katholieke website harde kritiek op paus Franciscus. Eijk vindt dat de paus zich niet duidelijk genoeg uitspreekt over de leer en wet van de katholieke kerk. “Door niet duidelijk te zijn, is grote verwarring onder gelovigen ontstaan en is de eenheid van de kerk in gevaar gebracht”, schrijft hij.

Eindelijk wordt de hiërarchie hersteld tussen leek en leidinggevende, weer eens lekker bezig te zijn met jezelf, deze haarkloverij onder elkaar door de leer en het woord van Christus stellig te propageren anders vervallen de gelovigen in verwarring. Het woord van kardinaal Eijk behoed ze daarvoor terwijl brood en wijn producten van deze aarde zijn, bestemd voor de gehele mensheid (bij de eucharistie mag slechts bij hoge uitzondering aan niet-katholieken worden uitgereikt, en dan nog alleen als het om leden van een orthodox-christelijke kerk gaat. Protestanten vallen daar niet onder. Als de kerk teveel hosties heeft laat ze brood en wijn uitdelen aan de armen….maar daar zijn ze niet mee bezig.

Om dezelfde reden moet de paus van Eijk kardinalen tot de orde roepen die zich openlijk uitspreken voor het kerkelijk inzegenen van homoseksuele relaties, “iets wat diametraal ingaat tegen de leer van Christus, dat het huwelijk alleen tussen man en vrouw mogelijk is” (en dat terwijl 70% van de priesters homoseksueel is), rare jongens die Romeinen.

Heel uitzonderlijk

Hendro Munsterman, theoloog en journalist van het Nederlands Dagblad, noemt de actie van Eijk “heel uitzonderlijk”. Hij denkt dat het geen toeval is dat Eijk voor een Engelstalig medium heeft gekozen. “Dit gaat de hele wereld over”, zei hij in Nieuws en Co.

Kardinaal Eijk was niet voor een toelichting bereikbaar.