Wereldwijde schade

Paus Franciscus heeft tijdens zijn bezoek aan Chili tijd gemaakt om te praten met slachtoffers van seksueel misbruik. In de ambassade van het Vaticaan sprak met mensen die als kind zijn misbruikt door priesters.

Franciscus kan wel bezig blijven en wie wijst de paus erop dat, hoeveel reizen hij ook maakt, overal ter wereld hij tegen dit kindergeweld zal aanlopen / vastlopen. Net als wij lopen tegen die geheime muur van informatie waar wel degelijk sprake is van een wereldwijde bescherming van plegers kindermisbruik. Dit is onverteerbaar en niet te begrijpen door mensen in de 21 eeuw.

de top kliek van kindermisbruik

Dit probleem van seksueel geweld tegen kinderen is al decennia bekend en werd overal ter wereld onder het tapijt geschoven. Toen de katholieke kerk nog hulp van ‘recht en staat’ kregen, kon een aanklacht zomaar verdwijnen. De kerk laat haar invloed overal gelden. In Heerlen staat zo’n politie huis dat via allerlei excuses de verantwoordelijkheid afschuift, Maastricht idem ze bellen ons op om ‘alles te regelen’, en vervolgens treed de aloude doofpot in werking. Laat Franciscus iets minder huilen en zich het probleem wat dieper aantrekken. Geef de bobo’s een flink tuk met hun gevlei en angst voor kerk en staat. De ‘mars tegen de doofpot’, werd door ons georganiseerd in November 2010 toen andere slachtoffers op radio kwamen verklaren dat wij recalcitrant en om ons heen schopten…jammer dat we niet nog harden hadden geschopt want er verandert niet veel.