Wierook, mirre, goud en andere mystieke uitingen

wierook 2Komt, verwondert u hier, mensen!!

De titel van gezang (139) uit het liedboek voor de kerken is helemaal van toepassing op onderstaande teksten die zijn gekopieerd uit het parochieblad van de Koepelkerk in Maastricht.

Bisdom Roermond rehabiliteert Pastoor Schafraad volledig.

Op zaterdag 8 juni ontvingen we het bericht van de Bisschop van Roermond Mgr. Frans Wiertz van de onvoorwaardelijke opheffing van de op non actiefstelling van de pastoor. De bisschop spreekt de hoop uit dat de pastoor weer van ganser harte de toekomst met positieve gevoelens tegemoet kan treden. Het kerkbestuur heeft verheugd kennis genomen van dit bericht en gaat er zonder meer van uit dat onder leiding van de pastoor de bezieling blijvend zichtbaar wordt gemaakt in de Koepelkerk.

Jaargang 54, nr. 9 – september 2013

GROOT FEEST IN ONZE KOEPELKERK 

Zondag 17 november vieren we de 75e verjaardag van:

Pastoor Jan Schafraad.

In de aanloop hiernaar toe, lichten we het vervolg hiervan toe. In de Overkoepeling van augustus hebben we een eerste aanzet gedaan, daarin hebben jullie kunnen lezen dat zowel het Symfonieorkest Avantie en het Kon. St. Caeciliakoor de viering komen opluisteren. Onlangs heeft het Bisdom het volgende goede nieuws laten weten:

BISSCHOP MONSEIGNEUR F.J.M.WIERTZ KOMT DE H.MIS OPDRAGEN.  Ontwerpvrijgave 02 - foto Caroline Habets

MCU verwondert zich niet meer zo gauw maar de hierboven weergegeven teksten roepen niet alleen verwondering op maar de inhoud wordt als onacceptabel en smakeloos ervaren. Zeker met onderstaande uitspraak:

De commissie heeft geoordeeld dat niet voldoende kon worden uitgesloten dat er sprake is van een persoonsverwisseling en dat klager is misbruikt door een ander dan aangeklaagde!!Door de commissie is nooit gezegd dat het misbruik niet door Schafraad heeft plaatsgevonden!!

Dat er nu volgens het parochieblad (onder verantwoordelijkheid van Schafraad en/of het bestuur van de Koepelkerk) wordt geventileerd dat met de hierboven genoemde uitspraak een pastoor volledig wordt gerehabiliteerd en dat het feestje van diezelfde pastoor wordt opgeluisterd door bisschop Wiertz is onverteerbaar en volkomen ongepast!!

wierook 1