Zieke cultuur

Bisschop Smeets heeft een hersentumor, die acuut met kuren behandeld moet worden en waarbij niet op volledige genezing gerekend moet worden.

Zoals het er op dit moment naar uitziet, zal de bisschop geruime tijd zijn bisschoppelijk taken niet kunnen uitoefenen. Zoals op 11 juni al is aangekondigd, wordt het bestuur van het bisdom tijdelijk waargenomen door vicaris-generaal Mgr. René Maessen, die daarbij ondersteund wordt door de overige leden van de bisdom staf.

(MCU) Het moge duidelijk zijn dat wij de bisschop geen onaangename ziektes wensen in deze strijd voor zijn leven. Gisteren waren wij fel over zijn passieve rol en veronachtzaming van het seksueel geweld dat decennia in onze provincie heeft huisgehouden, zonder dat iemand er iets aan deed. Wij verfoeien nog steeds deze zieke, doofpot cultuur, onder bischop Smeets leek het allemaal niet te bestaan, ook niet een nieuwe klacht over een Limburgse priester op IJsland werd snel toegevoegd in de oude doofpot (overigens bekende van Gijsen).

In tegenstelling tot zijn voorganger dhr Wiertz, die wij verschillende malen mochten spreken en het in ieder geval toeliet om de verschillende argumenten en zienswijzes naast elkaar te leggen, liet Smeets ieder persoonlijk gesprek achterwege, de slachtoffers bestonden niet en hun verhalen doen er niet toe. Wij wensen hem moed en spirituele wijsheid toe.