Zodat het Deetman onderzoek niet voor niets…..

zwartboek pocketuitgaveEven terug koppelen…het ontbrekende info over Bleijerheide in het Deetman rapport.

Op pagina 776 tot 780 staan heel wat interessante dingen. De opmerkelijkste conclusies zijn het ontbreken van de uiteraard geanonimiseerde namen van ons bekende broeders. De namen zijn afgekort. Om een voorbeeld te geven ABF1 is Bulletje, de andere afkortingen kunnen we uiteraard wel raden.
Dan is er het tegenhouden van bewijs / archief materiaal door broeder M Werner te Düsseldorf. Letterlijk staat op pagina 780:
.
pogingen om toegang te krijgen tot de archieven van het generale bestuur, die zich mogelijkerwijs (nog) in Duitsland bevinden. Hierover kon de Onderzoekscommissie geen uitsluitsel verkrijgen. De huidige leiding….’
.
De ‘melding / aangifte’ Heerlen is hierop gebaseerd. Politie onderzoek Heerlen of beter het artikel 12 voorstel van OM baas dhr Moraal kon daarmee onderstreept worden, maar niets van dit alles, tot op de dag van vandaag zwijgt het OM en wil niemand dit onderzoek starten; wordt doelbewust tepuppet on a stringgen gehouden…al jaren. Als het op Bleijerheide aankomt rent men alle kanten uit, een enorm escapisme ingegeven door de CDA / KVP zwijgkliek die media in handen hebben als L1, De Limburger, trekken hier aan de onzichtbare touwtjes.
 .
Landric is rector pater ofm2 wordt wel genoemd (blz 778) ‘Naar deze pater is onderzoek gedaan in het archief  van de franciscanen o.f.m.’. (686-701).
Als je dan weer dan naar deze pagina’s gaat, die moet je echt goed bestuderen, zie ik dat ofm2 nergens meer is terug te vinden in het onderzoek naar de minder-broeders ofm. Wel is op blz 693 onderaan een ofm9 die jongens uitnodigde op zijn kamer (komt overeen met Bleijerheide).
Wat wel bijzonder is, is de ‘plaats van delict’ op pagina 698; nergens het internaat van Bleijerheide??? Onbekend / elders?
Het was toch onderzocht in het archief van franciscanen ofm blz 778; schimmige tegenstrijdigheden in het Deetman rapport.
.
Terug naar de Bleijerheide sectie 776.
Op pagina 778 bovenaan:
 .
Ook zet Deetman ‘statistische’ vraagtekens bij de cumulatie van meldingen in de jaren 1965-1970 terwijl die juist in andere congregaties / ordes dan terug lopen????
 .
Je zult het maar te horen krijgen (gelukkig zat ik statistisch goed)???