Zoek de afstand baby

Minister Dekker voor Rechtsbescherming gaat met belangenorganisaties en onderzoekers praten over ‘afstandsmoeders’ in Nederland. Dat zijn moeders die hun kind hebben afgestaan voor adoptie. Het gaat daarbij vooral over de vraag of ouders zich in het verleden soms onder druk gezet voelden om hun kind niet zelf op te voeden, omdat ongehuwd moederschap in een kwaad daglicht stond. Dat niet alleen maar alle MCU dossiers die wij aanjoegen, gaan van de baan in het politieke correcte Nederland en haar censuur praktijken.

Goedemorgen Dekker en Toorenburg wij, MCU, hebben de afstandsbaby’s / moeders sinds 2010 naar voren gebracht, in de Tweede kamer, in de media. Sterker nog we hebben archieven, data over de ‘afstandsbaby’s en niemand wilde luisteren. Ja, Toorenburg ontstak in woede en heeft vragen gesteld aan de minister in 2012 maar snel is dit weer in een Haagse doofpot hole verdwenen. Van een woedende Toorenburg is daarna niets meer vernomen.

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen naar adoptie tussen 1956 en 1984 komt naar voren dat er geen echte dwang van de overheid is geweest?? (onechte dwang…ofwel de andere kant opkijken). Maar moeders ervoeren soms wel druk van hulpverleners en organisaties. Ook zeiden ze dat ze soms niet genoeg geïnformeerd waren over hun mogelijkheden.

Dit is weer zo’n slap onderzoek met aperte leugens met veel verontwaardiging en met zachte muiltjes aangedragen ‘feitenrelaas zonder enige diepgang) echter de realiteit was anders, heel anders! De universiteit Nijmegen lijkt het katholieke tijdperk van de vijftiger jaren weer te omarmen. De druk van overheid en instellingen waren immens en ging via de achterdeur naar buiten. Zelf heeft mij een vrouw aangesproken, die een kind had afgestaan en zelfs haar man, huidige kinderen weten van niks….ze weten nog steeds niks… hier even wat archieven…en….zie alle links onderaan (met betrokken instanties, milieu, beroep vader, voogdijraad).

Vervolgonderzoek

In een Kamerdebat vroeg D66-Kamerlid Bergkamp om een diepgaand vervolgonderzoek. Volgens haar is nog te weinig bekend over wat er destijds precies is gebeurd (:). Ze werd bijgevallen door andere Kamerleden (die weten helemaal niks). Niemand van MCU, mea culpa gehoord, Mater Matuta (België)??? Not ringing a bell? KRO haakte af na flink wat onderzoek samen met Mea culpa in Heerlen….media oh katholieke zuidelijk media waar zijt gij? Heb gij ons verlaten?

Nou, we geven onderaan alle links door vanaf 2010 over ons werk betreffende de afstandsbaby’s…. jullie staan wel met 10-0 achter. Dekker zegt het een en doet het ander (namelijk niets). Praten, aangiftes zelfde laken een pak, meld u het (hebben wij als MCU gedaan) maar geen enkele reactie…wat een politieke foefelaars…voor de camera zijn het echt heel andere mensen.

Dekker vindt een echt onderzoek nu niet nodig (!!??), maar hij wil wel met betrokkenen overleggen over de mogelijkheden. Ook gaat hij bekijken of de nazorg voor deze groep beter moet. Dank voor de uitnodiging Dekker! Ons adres……

CDA-Kamerlid Van Toorenburg noemde onder meer Bulgarije en China. Volgens haar zijn er in China “praktijken waar de honden geen brood van lusten”. Nou, Nederland was niet veel beter mevrouw woedende Scorenburg.

De lijst Toorenburg en Bergkamp (familie van?) om mee te kunnen scoren.

https://www.bertsmeets.nl/soap-tweede-kamer/https://www.bertsmeets.nl/achter-de-heg/https://www.bertsmeets.nl/we-were-nothing/https://www.bertsmeets.nl/waar-kunnen-ze-dumpen/https://www.bertsmeets.nl/wie-wordt-er-vergeten/https://www.bertsmeets.nl/de-engelen-kindjes/

https://www.bertsmeets.nl/afstandbabys/https:/

/www.bertsmeets.nl/afstandbabys-kinderen-van-de-zonde/