Zusters van Liefde

Een 90-jarige pater is veroordeeld tot 2 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf wegens misbruik van acht minderjarige jongens in een jeugdinstelling. De zusters van het instituut waren op de hoogte maar grepen niet in.

De geestelijke lokte de jongens met snoepjes, nam hen op schoot en stak zijn hand in hun broek. Over zijn daden hield hij notities bij in een boekje. Het misbruik vond in de jaren 80 en begin jaren 90 plaats. De rechter hield in zijn vonnis rekening met de hoge leeftijd van de man.