Zwarte lijst en zwarte kerst

Mars tegen de Doofpot. foto Ermindo Armiro

Actie voerder persoon van het jaar (proficiat mea Culpa)

Joep Dohmen zou op een zwarte lijst van Deetman staan in verband met publicaties in de NRC over Deetmans overtreding van de wettelijke regels voor neveninkomsten.

Mea Culpa staat weer op andere zwarte media lijsten die de bisschoppen zeer welgevallig zijn. Bisschop Wiertz kan altijd terecht bij L1, uitleggen wanneer Wiertz de eerste keer over pijpen heeft gehoord, dus laat staan over seksueel andere standjes bij 10.000-20.000 kinderen, misschien de volgende keer eens een fijne uitzenfing maken over het anale verkeer in zijn bisdom.

Genoeg, we zijn genoeg weggeduwd, als kind werden we achter stevige Christelijke muren gedumpt, en nu worden we fijn gemalen tussen alle commissies, ministers die even opstaan en snel dekking zoeken, advocaten artillerie, veel holder de polder media touwtrekkerij met onbegrijpelijke slappe reacties op de misdaad tegen de menselijkheid. Een voor Nederlandse begrippen ongekende omvang.

Zij lopen vrij rond, de beschuldigden, en het is Kerst dus vrede, en zij gaan een paars boete dansje doen met een andere slachtoffer organisatie die toch niet goed luistert wat breed ervaren en geroepen wordt: alle bisschoppen moeten opstappen. Tussen de 10.000 en 20.000 slachtoffers van seksueel misbruik, en dan hebben ze het geweld niet eens onderzocht terwijl dit wetenschappelijk zeer interessant is, interessanter en aannemelijker dan het al vele malen onderzochte verband tussen celibaat en misbruik. Zij hebben een deal gemaakt met Deetman, een gag-order, om verdere imago-schade en hogere schadeclaims te voorkomen.

Over het geweld worden mensen nu al ondervraagd door de kerk gelieerde advocaten (juridische adviseurs) die een klacht zijn  aan het opstellen bij het RKK meldpunt SM. ‘Heb je geweld gezien, meegemaakt’? SM betekent seksueel misbruik, de juridische advisieurs weten dat geweld niet wordt meegenomen, waarom dan vragen of klager geweld gezien heeft, of hij ooit geslagen is? De kerk is al bezig met een voorzichtig markt onderzoekje om zich te wapenen? Mea Culpa eist dat er een groot onderzoek komt, de bisschoppen en de KNR hebben bewust informatie geblokkeerd, met rugdekking van Deetman.

Het RKK meldpunt doet exact hetzelfde, zij houden informatie achter om steunbewijzen te ontkrachten. Hier hebben wij bewijs van en zullen officieel aangifte doen. Wij hebben informatie die wij Dinsdag zullen publiceren, wij kunnen heel transparant en onafhankelijk onze keuzes maken, het wordt tijd dat we massaal de laffe houding van de kerk definitief breken. Ons boycotten heeft geen enkele zin.  Zwarte lijst of zwarte kerst? It’s up to you.

3 gedachten over “Zwarte lijst en zwarte kerst”

 1. aanvulling:

  En dat heb ik zwart op wit van het Meldpunt cq., mocht iemand twijfelen aan bovenstaande beweringen!

 2. aanvullend:

  Het tenenkrommende feit dat inzake structurele mishandeling en/ of sadomasochistische ondervonden mishandelingen, dit wel aangehoord wordt door het Meldpunt maar er vervolgens niets mee gedaan wordt, is al een farce op zich.

  Het wordt nog erger wanneer een slachtoffer met een aanklacht betreffende mishandeling te horen krijgt van het Meldpunt, behalve dat er niets mee gedaaan wordt……………….het wel doorgegeven wordt aan de betreffende congregatie dat het voorgevallen is (waarom dan?) en dat het meegenomen wordt in de statistieken (waarom dan?)

  Daaruit blijkt al dat het doorgestoken kaart is van zowel het Meldpunt als van de RKK want als het nooit gebeurd is, niet meegewogen wordt, waarom dan wel doormelden en waarom dan wel meenemen in de “statistieken”?!

 3. Over het geweld worden mensen nu al ondervraagd door de kerk gelieerde advocaten (juridische adviseurs) die een klacht zijn aan het opstellen bij het RKK meldpunt SM. ‘Heb je geweld gezien, meegemaakt’? SM betekent seksueel misbruik, de juridische advisieurs weten dat geweld niet wordt meegenomen, waarom dan vragen of klager geweld gezien heeft, of hij ooit geslagen is? De kerk is al bezig met een voorzichtig markt onderzoekje om zich te wapenen? Mea Culpa eist dat er een groot onderzoek komt, de bisschoppen en de KNR hebben bewust informatie geblokkeerd, met rugdekking van Deetman.

  De reden hiervan ligt onmiskenbaar voor de hand, juist omdat mishandeling niet meegenomen wordt bij de compensatiecommissie, (het is immers niet bekend bij de bisschoppen anno december 2011) kan deze besluiten om geen financiële genoegdoening te verstrekken, omdat het causaal verband volgens deze commissie terug te voeren is op het de doorstane srtructurele mishandeling en niet terug te voeren is op het doorstane sexuele misbruik.
  Aangezien er na het besluit van de compensatiecommissie geen beroepsmogelijkheid bestaat, blijft het slachtoffer dan met een Dubbele Kater zitten en heeft het recht (geveinsd) gezegevierd.

  1-0 (?)

Reacties zijn gesloten.