Zwijgplicht is niet waterdicht

De afgelopen drie jaar hebben we, MCU sympathisanten, medestrijders gestreden voor enkele grote thema’s

Geweld, psychisch misbruik betrekken bij seksueel onderzoek

Afstandsbaby’s…de grootste cover-up betreft ongehuwde tienermeisjes en jonge vrouwen die hun baby gedwongen hebben moeten afstaan.

Scheiding tussen kerk en staat met desastreuze gevolgen wanneer religie haar eigen misdaden binnenskamers weet te houden. Mag geen precedent vormen voor welke religieuze wetgeving dan ook.

Bij al deze thema’s hebben wij ons het eerste jaar van misbruik onthulling RKK krachtig laten horen. De Bleijerheide ‘engelen jongens’ streden door zelfs nadat zij monddood gemaakt werden door tal van partijen die andere belangen hadden en dezelfde stilte, geheimhouding rond misbruik de waarheid terugdrong, de waarheid die nooit op zichzelf staat, verhuisde naar de achterkamertjes. Wij vroegen ons af hoe je met feitelijke argumenten toch niet de erkenning kreeg die hoorde bij de hooggeprezen waarheidsvinding. Wie bepaalt de waarheid, de leugens of andere herinneringen die opeens existeerden zoals seksepietje of Bulletje, de 10.000 tot 20.000 slachtoffers of al die anderen (Mill Hill killers) die zelfs met een gegrondverklaring op zak, de genoemde daders blijven ontkennen? Paus die om gezondheidsredenen aftreedt maar zieker dan JP 2 ver voor zijn dood, is hij  niet meer, opgelucht? Zwijgplicht is niet waterdicht!

pope left the building