Drie jaar strafkamp ervaring

blijerheide doopbelofte
blijerheide doofpot belofte

Er komen hier meer berichten binnen over ongegronde klachten, die nu op een andere stapel liggen om beoordeeld te worden voor een compensatie. Ongegronde klachten met steunbewijs wel te verstaan. Ongegronde klachten met levende dader(s). Br. Marcellinus wordt  genoemd in een voorlopig getuigen verhoor dat maar niet wil opschieten. Wij kregen een toezegging voor een artikel 12 procedure al helemaal niet van de grond omdat OvJ Heerlen weigert, inmiddels drie jaar doofpot (is inmiddels ‘werk’woord geworden) de politie Kerkrade / Heerlen om onze meldingen te onderzoeken. Een voorlopig getuigen verhoor ging in het gehoorzame katholieke zuiden niet door terwijl broeder Alphons (alive and kicking) zelf toegaf geweld te hebben gebruikt en wist van misbruik. Drie jaar kampervaring, muren met prikkeldraad, een omgeving die voor een deel wist van de ellende achter die muren. Lijkt godsamme veel op gedrag / code politie die in Keulen zweeg over een rustig verlopen Sylvester, blijkt er deze zomer in Zweden het ‘We Are Sthlm’ festival, dat voor jongeren tussen de 13 en 19 jaar is bedoeld door 170.000 mensen werd bezocht  blijkt door een groep Afghanen aanrandingen te zijn gepleegd. De jongste slachtoffers zouden elf of twaalf jaar oud zijn. De politie heeft een mooie traditie in het verzwijgen voor de politieke elite, de kerk  of beter de angst dat het andere krachten in de maatschappij in de kaart zal spelen.

DadersbijeenkomstTerug naar de doofpot kerk / OM die veel misbruikzaken in het verleden zelf afhandelde. Het imago van de kerk mocht niet bezoedeld worden. Typerend aan de procedure zoals die door Deetman / de RKK is opgezet is de aanvankelijke fixatie op de slachtoffers, over daders werd men geen woord gesproken tot wij dhr. Deetman erop wezen. ‘U heeft het alleen over slachtoffers maar daar horen toch ook daders bij’.

In het zuiden gaat dat niet anders. De media zwijgen, onderzoeken naar Huize st Jozeph, Cadier en Keer, de arme broeders Franciscus te Bleijerheide men wil er niet aan. De katholieke burgemeester van Kerkrade wilt met geen spatje meewerken, de archieven zijn vernietigd en men wil wel spreken over een gerechtvaardigd onderzoek? Een naar waarheid strevende kerk-samenleving die de onderste steen boven wilden krijgen. Hun excuses verdampen in het ‘afbouw jaar’ want men vind het genoeg geweest…slachtoffers zeuren alleen nog maar.

PS Oh ja we blijven zeuren tot het in September afgelopen is. Mea Culpa.