22 geestelijken en de bisschop die opdracht gaf tot castratie

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil nader onderzoek naar seksueel misbruik door rooms-katholieke geestelijken in de archieven van het Openbaar Ministerie.

Een eigen onderzoek van het OM naar het opsporingsbeleid van seksueel misbruik door geestelijken, in de jaren vijftig en zestig, leverde deze week nieuwe informatie op. Tijdens een rondetafelgesprek vertelde Han Moraal van het College van procureurs-generaal (de top van het OM) dat bij een onderzoek in het archief van de voormalige procureur-generaal in Den Bosch 54 dossiers spontaan zijn opgedoken, een toevalstreffer, zo hoorden wij Mea Culpianen op vijf meter afstand van de heer Moraal deze treffer keihard inslaan. Gek, dat die hele katholieke kwestie over al die misstanden, je steeds van die typische namen tegenkomt, de heer Moraal die eerst vriendelijk voor ons ging zitten in afwachting van zijn ‘verhoor’ door de kamer, en als eerste het woord nam.

22 geestelijken waren veroordeelt, zo bleek uit correspondentie, sprak Moraal. ‘Het waren geen strafzaken’, en, ‘ik denk niet dat het het kastje van Gonsalves is’, opperde Moraal trots want er was toch veel recherche werk in gaan zitten.

‘Geen strafzaken’, sprak schrijver van dit blog nadat wij ons verhaal mochten doen voor alle politieke partijen. Wel 22 veroordelingen maar geen strafzaak? Geestelijken kunnen geen strafbare feiten plegen? Heeft Deetman dit geweten of heeft hij hiernaar gezocht? Was zijn survey met zijn mandaat hier niet op ingericht? Waarom heeft Deetman de castratie melding en Marijnen bemoeienis als niet relevante feiten beschouwd (lees het voorwoord, de eerste zin uit het Deetman rapport)?

Mea Culpa liet tijdens de hoorzitting een advertentie zien uit 1955 waarin het middel Gynex werd aanbevolen. In flacons kon je het middel Gynex (voorheen crinex) na de pijnlijke ingreep gewoon kopen. dr Weil uit Amsterdam maakte een preparaat dat op de markt gebracht werd en adverteerde ermee??? In 1955 was er dus al markt voor. Alle perversen onder het mes!

klachten tengevolge van castratie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan was er nog meer NIEUWS, volgens Mart van Lieburg hoogleraar medische geschiedenis Groningen heeft een zuidelijke bisschop opdracht gegeven tot castratie…en hij leeft nog. Toen ik van Lieburg aansprak op zijn bewering (in de kamer), terwijl de POW nieuws camera’s draaiden, wilde hij niet ingaan op mijn vraag in welke periode zich dat heeft afgespeeld. “Voorzichtigheid’ was geboden’, sprak de professor. ‘U bent wel in staat om dit hier in de kamer te roepen, en vervolgens houdt u het onder de pet’, confronteerde ik van Lieburg. Nou ja, POW nieuws heeft het gefilmd en er zou Zaterdagavond met een uitzending komen over het seksueel misbruik. Als we nou de periodes (vijftiger / zestiger jaren) in acht nemen van de castraties dan zou het bisschop Ernst van Breda (1967) kunnen zijn maar dat vond ik altijd wel een oprechte man. Dan heb je Bluyssen die vanaf 1961 bisschop werd en bij Deetman nog op het matje moest verschijnen omdat er sprake was van vernietiging bruikbare informatie seksueel misbruik. Dan heb je nog Jo, onze Jo Gijsen maar die werd pas in 1972 bisschop en die leeft ook nog. Het is minder aannemelijk dat Gijsen hier achter zit omdat castraties vanaf midden jaren zestig niet meer voorkwam, hoewel Mea Culpa onlangs met iemand gesproken heeft die Gijsen van misbruik beticht, houden wij een slag om de arm; Bluyssen daartegen scoort het hoogst als we de wetenschappelijke porseleinkast niet al te ferm een duw geven, hij zou met al zijn geheime, ‘voorbij’ archieven, in staat zijn dit soort opdrachten uit te voeren  Quotidie ministrans (dagelijks dienstbaar) was zijn lijfspreuk. Dienstbaar aan de zuivere leer der katholieken.

En dan volgt er nog een waarschuwing. Klabbers, van Klokk misleidt en manipuleert. Hij beweert dat een parlementair onderzoek geen meerderheid heeft, terwijl hij weet dat mevrouw Arib haar motie heeft geparkeerd onder toezegging van Toorenburg CDA dat wanneer nieuwe feiten naar buiten zouden treden, zij alsnog haar motie zou steunen en op de motie Arib zou stemmen. De stemming die Klokk rondbazuint is niet de mening van vele slachtoffers want die willen een parlementair onderzoek / enquête. Maar de aangesloten organisaties bij Klokk hebben ‘niets in te brengen‘. De politiek was hoogst verbaasd van de draai die Klokk maakt ten opzichte van het parlementair onderzoek. Klokk bezwijkt nogal snel onder de koesterende handen van Deetman, de subsidies die aangevraagd zijn, en kregen een geweldig compliment van D’66 dat ze zo geprofessionaliseerd zijn…dan heeft Mea Culpa liever geen compliment…actie, spirit en met interesse, betrokkenheid de laatste ontwikkelingen mee op de kaart helpen zetten, en bovenal solidariteit. Sluit u zich (weer) bij Mea Culpa United aan. Bij ons wordt de echte strijd gevoerd.

 

13 gedachten over “22 geestelijken en de bisschop die opdracht gaf tot castratie”

 1. Jo,
  Ik begrijp het gebeuren van KLOKK toch niet verkeerd gelukkig.
  Ik denk omdat wij geen soufleurs nodig hebben.

  1. Beste AT,
   jij hebt het aanvankelijk al zeer goed verwoord: “Alsof hij er zelf niet bij betrokken was!”
   De heer Klabbers bezigt reeds het taalgebruik van een functionaris in spé!

 2. De gespreksnotitie van de j.l. hoorzitting van Klokk/Klabbers lijkt grotendeels op “geheimtaal”. Je vraagt je af, aan wie deze woorden eigenlijk gericht zijn?

  Op KLOKK-blog staat verder te lezen:
  “Voor een parlementaire enquête is geen Kamermeerderheid”.

  ik weet weliswaar niet, wie dit geschreven heeft, maar ik vind die uitspraak nogal tamelijk gewaagd.
  Hier is waarschijnlijk de wens, als vader van die gedachte te zien.
  Staat de heer Klabbers onder druk van z’n eigen vlecht-/netwerk?

  Ieder normaal denkend mens wil een – o n a f h a n k e l i j k o n d e r z o e k – door het parlement.
  En wel op grote afstand tot iedere vorm van RKK invloed!!!
  Alleen dan kan er voor eens en altijd afgerekend worden.

  Absoluut nieuw hoogtepunt uit de slachtoffer-industrie is het door Klokk aangekondigde ” N e t w e r k H e r s t e l “, welteverstaan binnen de christelijke kerk!
  Wie komt nou op zo’n zot idee!
  Alleen de naamgeving getuigd al van een bijzonder vorm van zelfgerechte onzin.

  Tot slot wil ik duidelijk stellen wat volgt:

  Of nu slachtoffers of overlevers, niemand is onmondig!
  Daar hebben we toch de Klokk niet voor nodig, om dergelijke onzin in de wereld te zetten!
  Kom nou toch gauw!

  Koepel Landelijk Onmondige Kleuters en Kinderen?

 3. Mea Culpa (Bert Smeets) heeft van begin af aan aangedrongen om niet alleen het seksueel misbruik te onderzoeken, maar ook het lichamelijke en het psychische geweld. Dat heeft het Klokk niet aangekaart, maar bij de ëindrapportagë rapportage van de commissie Deetman moest in eens het lichamelijke en het psychische geweld onderzocht worden en zij drongen aan op een parlementair onderzoek, waarom nu deze ommmezwaai?? Subsidie aanvraag???? Meelopen aan de leiband van RKK. Laat het Klokk maar aan tonen en bewijzen, dat de slachtoffers/slachtoffersgroeperingen geen parlementair onderzoek willen!!
  Graag alle gegevens boven water, anders is het weer een duister geheel en daar worden wij al jaren mee geconfronteerd.

 4. Zeg maar een door rkk gesubsidieerde (7 ton?) zetbaas, hebben de slachtoffers ook wat en samen met Meldpunt ook nog ’t vuile werk mogen opknappen.

 5. De rkk en de media hebben KLOKK geregisseerd benoemd als overkoepelend orgaan.
  Klabbers en Lelkens geloven dat zelf ook inmiddels en lopen aan de rkk leiband.
  Hun “bedrijfspuppie”.

 6. Het kan toch niet waar zijn inmiddels, dat alleen de mensen van MCU zien en zelfs ervaren, dat het criminele pauselijke decreet van 1962, veelvuldig aangehaald door Thomas Doyle in het Cloyne rapport, door advocaten onlangs omschreven als de “blauwdruk ter ontkenning en misleiding voor geestelijken die van misbruik worden beticht”, instrukties wereldwijd opgelegd middels 400.000 brieven, nog steeds effectief gehanteerd wordt door de rkk. Kóm nou.

  §
  Sancta Sedes
  Crimen Sollicitationis

 7. Ik heb alles gevolgd afgelopen woensdag van de hoorzitting. Ik vond dat hr Klabbers zijn verhaal deed of dat hij uit naam van een organisatie zijn woordje deed maar er zelf niet bij betrokken was. Ik bedoel of hij ingehuurd was voor deze bijeenkomst. Mea Culpa kwam bij mij over als de mensen van de WERKVLOER.
  Bert jij zeg wel Jo kan bijna niet maar Jo kan ook meer opdrachte hebben gegeven voor dat hij bisschop was en in het gesprek werd er niet gezegt dat die persoon die de opdracht had gegeven op dat moment al bisschop was. Ik heb altijd een raar gevoel gehad over deze man. Hij is volgens mij niet voor niks naar die VRIESkast gestuurd.

 8. Inderdaad Bert, ook ons bereiken berichten dat zeker niet iedereen die bij Klokk is aangesloten die mening deelt. Is er wel overleg geweest daar met de slachtoffergroepen?? Of is het de persoonlijke mening van Klabbers die naar voren wordt gebracht!!
  Klokk is een belangenorganistie voor slachtoffers en moet dat ook zodanig uitdragen!!

Reacties zijn gesloten.