Kerk speelt dubbele rol

De kerk speelt een dubbel spel. De commissies Deetman, Bandell, Lindenbergh valt in principe niets te verwijten maar ze hadden beter voorgelicht moeten worden door hun opdrachtgevers nu ordes /congregaties weigeren compensaties te betalen aan slachtoffers. Een groot aantal van hen vinden dat zij geen deel hebben aan de misbruik schandalen en daarom weigeren zij; geen mea culpa. De RKK als kerkelijke staat duwt zijn eigen wetgeving door de strot van de hele maatschappij, incluis de politiek.

De bisschoppen / KNR echter wisten vanaf het begin dat het kerkelijk gezag, de fragmentatie een sta in de weg voor hulp / compensatie aan de slachtoffers zouden vormen. We wijzen er nogmaals op dat bisschoppen en KNR hiermee schuldig verzuim plegen en in tegenstelling tot vicaris-generaal Schnackers die beweerde dat men dit niet goed van te voren heeft ingeschat, kende men natuurlijk haar eigen kerkelijke staat behangen met een eigen wetgeving die iedere poging tot schadeclaims tot het minimum fnuikt. Daarbij hebben clerici geleerd een dubbele rol te spelen, en wederom flikken ze het om iedereen om de tuin te leiden.

In Duitsland bereikte het ‘ronde tafel overleg kindermisbruik’ een schikking in een fonds van 100 miljoen euro. Lindenbergh’s hollandse krenten reduceerde dit tot pakweg 5 miljoen. Nu is de RKK bezig te kijken hoe ze het tij kunnen keren tegen al die aantijgingen, nu Samson met veel minder kritiek de conclusies heeft kunnen presenteren is de RKK woest en gaat men over de ruggen van de slachtoffers wraak nemen door uitbetalingen te dwarsbomen, afwentelen, doorschuiven om voor de kerst de erkende schadeclaims niet uit te betalen. Geen reacties van bisdom, behalve Roermond die met veel pappen en nat houden, tijdrekken. Er is immers geen concreet resultaat, hautain kon Schnackers geen toezegging doen, en de ander dhr. Rutten wilde wel wat aan knoppen draaien. Toen vicaris-generaal Schnackers ons een  koekje aanbood weigerde ik beleefd, en zei de vicaris met enig gevoel voor humor, ‘die van Klokk eten wel koekjes’!!! Ja, die wel, daar zijn ze dol op, van die droge, brave nep roomboter koekjes waar de ingrediënten even onbekend zijn als de archieven van het bisdom, van die koekjes die niemand wilt jatten, blij dat ik ze niet door mijn strot kreeg. Laat de goeie Sint maar komen in Roermond.

PS Laatste nieuws Maastrichtse Koepelkerk wint Betonprijs. Zo dat staat, de eerste prijs is binnen nu de chantage van het hart nog weg laten rotten.