Afstand voor de afstand baby

afstandsbabysANTWOORD VAN MATER MATUTA vzw OP HET NIET AANBIEDEN VAN EXCUSES DOOR DE KERK
7 mei 2015

De bisschoppenconferentie benadrukt dat de Katholieke Kerk het leed, dat slachtoffers van gedwongen adopties in katholieke instellingen geleden hebben, wil erkennen. Maar de verantwoordelijkheid die Zij voor dit leed draagt wordt, door het weigeren van excuses aan te bieden, formeel ontkent. Het niet aanbieden van excuses omdat een ander dezelfde fout heeft begaan is zo hypocriet en zegt dus veel over onze Kerkleiders.

Zonder de Katholieke Kerk aan de grondslag hadden gedwongen afstand/adoptie niet eens mogelijk geweest. Door de zogenaamde kredietwaardigheid van de Kerk hebben ook andere personen en instanties zich schuldig gemaakt aan deze malafide adoptiepraktijken. Onder de dekmantel van de Kerk staken de nonnen met zwangere meisjes, doodgemoedereerd de Franse grens over en werden zij geloofd door de Franse ziekenhuizen. Wie zou een religieuze niet geloven? Wie zou vermoeden dat meisjes onder druk van deze zusters hun kind afstonden? Hun kappen en habijten waren de sleutels voor kinderroof en kinderhandel. De hele katholieke doctrine legde een gouden mantel over alles wat de Kerk inhield. Ze straalde onwrikbare Macht uit. Daar kon niemand tegenop. Of dit nu de rechterlijke macht was of de medische wereld: overal lag de Kerk aan de inslag van deze instanties.

Communicatiedienst MATER MATUTA Pagina 1 Referentie: 2015/05/07

Verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel zijn essentieel om elke maatschappij draaiende te kunnen houden. Werkt de Christelijke verantwoording niet op dezelfde manier?
Verantwoordelijkheid nemen voor iets gaat niet vanzelf. Er zijn zelfs meesters in het afschuiven van verantwoordelijkheden. Moet men de Kerk bij deze groep rekenen?

Hoe kunnen Zij slachtoffers recht in de ogen kijken nadat Zij hebben verklaard dat Zij niet de behoefte hebben om excuses aan te bieden? Met de woorden van Alice Nahon indachtig willen wij dat de Kerkleiders even in eigen boezem kijken.

‘t is goed in ‘t eigen hert te kijken Nog even voor het slapen gaan Of ik van dageraad tot avond Geen enkel hert heb zeer gedaan. Of ik geen ogen heb doen schreien Geen weemoed op een wezen lei…

Marleen Adriaens
Voorzitster Mater Matuta
TEL: 011 917 148 – GSM: 0477 213 493

voor meer informatie kunt u terecht bij communicatie@mater-matuta.org