Kerk-in de staat-onderzoek

kerk en staatGraag wil ik terugkomen op het ‘coulancefonds’, hoe dit ook uitpakt of wettelijk / juridisch in elkaar steekt, wij zullen andere slachtoffers / slachtoffergroepen niet vergeten, daar komen wij al drie jaar voor op, zonder subsidie.
Juist wij hebben hard moeten knokken om onze klachten naar voren te brengen. Het geweld hebben wij vanaf het begin op de agenda gezet. Juist wij hebben daar geen steun van ondervonden onder sommigen die solidariteit hoog in het vaandel hadden staan.
Nogmaals we kwamen niet alleen op voor de Bleijerheide ‘engelen jongens’, het internaat waar ik drie jaar verbleven heb, ook anderen melden zich bij ons met klachten van vertraging, niet uitbetaling schadevergoedingen. In 2010 hebben wij ruim 2000 meldingen geweld / seksueel misbruik binnen gekregen. Dag en nacht hebben we hier gewerkt om iedereen persoonlijk te woord te staan. Niet dat alles vlekkeloos verliep, ik werd nu en dan behoorlijk recalcitrant van alle dossiers, gedoe, ik kon er niet altijd even goed mee omgaan.
Het geweld blijft in onze visie verbonden met seksueel misbruik, niet alle geweld is erop gericht maar het grooming aspect wel degelijk. We zijn consequent voor een parlementair onderzoek gebleven, anderen veegden dit van tafel, geen parlementair enquête, noch onderzoek. Er was geen survey, dan wel enquête, onderzoek gedaan onder de slachtoffers om steun te krijgen voor de verwerping van het parlementair onderzoek. Toch was het opmerkelijk hoe het van de agenda verdween. Mevrouw Arib keek me zeer verbaasd aan, tijdens de laatste hoorzitting. Helaas, een handjevol strebers die alles wilden overkoepelen, blokkeerden deze laatste mogelijkheid om -de kerk -in de staat- tot verantwoording te roepen.kerk en staat mcu plein
Dit heeft mede gezorgd dat de kwestie buiten handen bleef van het parlement, de zogenoemde scheiding tussen kerk en staat, kon dit voorkomen. Toch staat buiten de godsdienstvrijheid veel op het spel namelijk de rechten van de mens wanneer instituten als de Rooms katholiekere kerk buiten haar machtsoevers treedt, eigenbelangen hanteert om mensen te knevelen, geweld als seksueel misbruik toedekt, dan is er een parlement, een democratie om dit recht te trekken.
In de Nederlandse historie is er geen grotere sex-crime geweest dan het misbruik in de RKK met 10.000 tot 20.000 slachtoffers. De gevolgen blijven door etteren zolang geen rechtvaardige afhandeling van alle slachtoffers zij geschied. We gaan niet links, rechts, of rechtdoor of onderdoor…wij gaan gewoon doorrrr!kerk en staat 3