Vlucht ‘ins blauen hinein’

onderzoeker-of-detective-_49d3454e9cc9e-pHet Meldpunt Seksueel Misbruik Rooms-Katholieke Kerk moet bijna een op de drie (30 procent) klachten over misbruik ongegrond verklaren door gebrek aan bewijs.

Dat zei voorzitter Wiel Stevens zaterdag in Kruispunt Radio.

Zonder steunbewijs kan juridisch namelijk niet aannemelijk worden gemaakt dat het misbruik werkelijk heeft plaatsgevonden. ”Verschrikkelijk”, aldus Stevens, die ervan overtuigd is dat de meeste incidenten wel degelijk hebben plaatsgevonden.

(reactie MCU) Dat kan simpel verholpen worden als de kerk zelf naar buiten komt met verhalen! En dát doen ze niet! Niemand heeft iets gezien, gehoord, gemerkt??? Deze procedure laat het bewust over aan de klagers door ze steunbewijzen te laten aandragen. Deze procedure ‘lage bewijslast’ heeft men zelf in het leven geroepen met het gevolg dat je op een quasi-veilige manier in het midden laat wat waar is en wat niet waar is. De nog levende beklaagden ontkennen overigens allemaal terwijl wij kunnen aantonen dat ze liegen, dan nog krijgen ze het voordeel van de twijfel. Een vlucht ‘ins blauwe hinein’.

Stevens jammert nu wel over de verschrikkelijke gevolgen van ‘geen steunbewijs’ maar met steunbewijs tegen levende beklaagden kom je ook niet ver want dan noemt men het een ‘ander feitencomplex’. Uiteraard is geen steunbewijs hetzelfde, je kunt zelf door een broeder misbruikt zijn in een jaar dat een ander slachtoffer nog niet op het betreffende internaat aanwezig was, en / of andere functie kreeg. Of van slaapzaal wisselde (nee, geen persoonsverwisseling daar gelooft niemand in). Patronen worden niet meegewogen, niet doorgevraagd, causale verbanden met de voeten getreden in het meldpunt RKK.

Overtuigd dat de meeste incidenten wel degelijk hebben plaatsgevonden‘, is een heel opmerkelijke uitspraak van Stevens!!!

laatste punt: het Deetman rapport. Het Deetman rapport dat de kerk zelf liet uitvoeren wordt in sporadische gevallen, geraadpleegd. Het ligt in de kast en daar moet het verstoffen. Je vraagt je af of de commissie leden het Deetman rapport wel gelezen hebben?

22 gedachten over “Vlucht ‘ins blauen hinein’”

 1. Jos,
  Schafraad heeft wel degelijk kennis over de mistoestanden waaronder lichamelijk geweld en seksueel misbruik wat heeft plaats gevonden op het jongensinternaat te Bleijerheide. Monulphus en Landric heeft hij zelf in De Limburger genoemd en later vertelde Appels dat hij van Schafraad de namen van Servatius en Leonardus had gekregen. Volgens Appels wist Schafraad nog veel meer maar dat wilde hij pas vertellen als de klachten over hem ongegrond zouden worden verklaard. Dit alles heeft Appels in augustus 2012 aan Bert verteld. Bij dat gesprek was nog iemand namens MCU aanwezig. De drie klagers ontvingen eerder een brief, gedateerd 27 maart 2012, van psycholoog Appels (in opdracht van de heer Schafraad) waarin hij schreef: “de wens om een gesprek te hebben komt voor uit zijn behoefte om tot wederzijdse erkenning te komen dat er in Bleijerheide mistoestanden hebben plaats gevonden en uit zijn behoefte om zijn persoonlijk aandeel in deze wantoestanden met U te bespreken”.

  Dit bewijst dat hij wel degelijk feiten kennis heeft!!

  1. Corrie,
   In de zaak van AT blijft alléén de bekentenis van Frans relevant.

   Wat Jan Schafraad al dan niet heeft geweten over Bleijerheide is helemaal niet relevant voor Frans én AT.

   Bij mijn weten, was Frans toen nog geen Broeder van Bleijerheide en AT geen kostscholier van Bleijerheide.
   Groetjes,
   Jos

   1. Klopt Jos,
    Schafraad was in de zaak van At ingezet als “vertrouwenspersoon”!!

    1. AT heeft minimaal 2x steunbewijs.

     Mailde mevr. Mariëtte Tesselaar niet ooit dat Schafraad toegaf dat hij ook “te ver” was gegaan…

     Wie heeft de volledige tekst nog?

 2. Jos,
  Bij de hangeschreven brief van Valentinus zit een begeleidende ondertekende brief van Schafraad. Geen twijfel aan!!

  1. Corrie,
   Net wat je zegt,
   Een begeleidend schrijven.
   Het zeer relevante leidende schrijven voor AT,
   dát komt van Frans.
   tóch!
   Jos

   1. Jos,
    Stel At de vraag hoe hij erover denkt!!
    Al vaker heb ik je vertelt dat ik het als dubieus ervaar dat zodra Schafraad ter sprake komt jij in de verdediging schiet!!
    Geen idee in wat voor relatie je met hem staat maar het blijft merkwaardig.

 3. Wellicht is het dan tevens mogelijk dat men zich realiseert dat ook een kennelijk volkomen doorgedraaid figuur, inmiddels aan te merken als randidioot, het recht heeft gestopt te worden?

 4. Schafraad schrijft in die begeleidende brief dat het niet goed is wat Frans heeft gedaan maar hij kent ook een andere Frans. Een Frans die zich altijd zo heeft ingezet voor de weeskinderen in Brazilie!!
  Dat Schafraad weinig respect heeft voor slachtoffers van seksueel misbruik is bekend. Een reactie die AT aanhaalt is dan ook niet verwonderlijk. De advocaat van Schafraad noemt alles wat de slachtoffers hebben meegemaakt kulverhalen!! Over respect gesproken!!
  Wel gek dat dat eerst mevrouw Peijs aangeeft dat als een klacht niet gegrond wordt verklaard het niet wil zeggen dat het misbruik niet heeft plaatsgevonden. En dan nu Stevens die het volgende zegt: zonder steunbewijs kan juridisch namelijk niet aannemlijk worden gemaakt dat het misbruik werkelijk heeft plaatsgevonden. Verschrikkelijk, alsud Stevens, die er van overtuigd is dat de meeste incicenten wel degelijk hebben plaatsgevonden.

  1. Corrie, indien zinvol en gewenst wil ik getuigen wat de reactie was toen ik de tekst van het betreffende intervieuw -wat niet via het internet beschikbaar was – “even” opvroeg, alvorens het op het internet te zetten. Niet iedereen leest immers De Limburger

 5. Jos die brief is volgens de advocaat van Frans geschreven op advies van Schafraad met de woorden stuur die man een briefje dat het je spijt en dan is die man er ook blij mee dan kan hij ook rustig verder leven.

  1. Maar AT,
   Dat is dan toch daarmee toegegeven dat jouw klacht gegrond is.
   Of Frans advies heeft ingewonnen is niet interessant.
   Zeker is dat Jan Schafraad deze tekst niet heeft opgesteld.
   Frans zal zelf besloten hebben dat briefje te schrijven.
   Het briefje is daarmee een erkenning van je klacht.
   Jij bent daarmee een van de weinigen.
   Groetjes
   Jos

 6. Beste Corrie,
  De advocaat van Schafraad zal hem uiteindelijk afgeraden hebben een klacht wegens smaad bij een rechterlijke instantie tegen jullie in te dienen.
  De pastoor zal dan namelijk omgekeerd moeten bewijzen, dat hij nooit in staat geweest is om het onderliggende misbruik daadwerkelijk te hebben kunnen plegen (in dubio pro reo). Dus omkeer van de bewijslast! En daar zal hij zich wel voor hoeden!

 7. Eigenlijk is het onze eigen schuld dat er geen bewijs is.
  Ik vroeg in 1953 aan mijn vader of ik de DIGITALE camera mocht meenemen toen Frans mij mee nam naar zijn kamer.
  Maar mijn vader had het DIGITALE fototoestel uit geleend aan een ander. En jij heb nu geluk he Frans want er zijn geen foto’s van jou DAAD. Stevens denk eens na in welke tijd dit alles gebeurde en waar wij bang voor waren als je dit thuis zou vertellen. Wordt er ook uitspraak gedaan in strafzaken als er alleen foto’s van de inbraak of mishandeling zijn. In 2013 worden er pas zaken opgelost met bewijs van foto’s maar die hangen in de stad en in de winkels. Laat de daders maar komen dan zullen wij ze wel zelf het bewijs en schuld laten vertellen. Jullie denken nog steeds in het BIECHTSTOEL effect.

  1. AT,
   Het briefje dat Frans geschreven heeft, was dat dan niet aan jou gericht?
   Jos

 8. Ook Leo en ik ervaren de ongegrondverklaring in de zaak Schafraad als zeer onrechtvaardig. Eerst mevrouw Peijs die in een interview verklaart dat mocht de commissie adviseren een klacht niet gegrond te verklaren, het misbruik niet heeft plaatsgehad. Nu weer deze uitspraak van de heer Stevens. Blijkbaar proberen ze zo de geadviseerde ongegrondverklaringen goed te praten. In de zaak Schafraad des te kwetsender omdat deze man tot tijdens de zitting toe met klem heeft volhard over zijn leugens over het kamertje waarin het misbruik heeft plaatsgevonden. Hij gaf pas toe dat het kamertje bestond nadat hij met zijn eigen leugens werd geconfronteerd. Namelijk zijn eigen verweerschrift waarin doodleuk stond dat het bewuste kamertje bestond en dat hij (Schafraad) daar weleens toezicht had gehouden. Er werd door de commissie niet eens gevraagd waarom Schafraad binnen 5 minuten twee tegenstrijdige verklaringen aflegde.
  Wat vooral frustreert dat een klager onder bedreiging van een claim van euro 80.000,00 zijn klacht heeft ingetrokken. Ook Leo zijn advocaat is door de advocaat van Van Oosten te kennen gegeven dat als Leo zijn klacht zou doorzetten hij zijn borst nog nat kon maken want dan zou Van Oosten (in opdracht van Schafraad) Leo civielrechtelijk gaan vervolgen wegens smaad!! DREIGEMENT!!! Ze proberen waarschijnlijk in dit soort zaken het e.e.a. voor de betreffende slachtoffers te verzachten. Helaas zonder resultaat, de woede over het aangedane onrecht wordt alleen groter.
  Blijkbaar zit er niemand met “ballen” die en Schafraad en die Van Oosten durft aan te pakken. En Schafraad die gaat in de gemeente Langedijk al pianospelend door met het inzamelen van geld en komt er mee weg!! Zelfs in de media hier in het noorden worden mensen geworven voor het goede doel Schafraad.
  Er is in deze zaak zo weinig doorgevraagd tijdens de zitting en de motivatie waarom de klacht ongegrond is verklaard is zo ongeloofwaardig dat het de indruk wekt dat de klacht tegen Schafraad koste wat kost niet gegrond mocht worden verklaard!!
  Zeker het gegeven dat net in deze zaak elkaars steunbewijs niet mocht worden gebruikt!!
  Er is jou, survivor, en Leo door deze uitspraak groot onrecht aangedaan!!

 9. “Geen bewijs bij 1 op 3 klachten misbruik RK kerk”
  http://t.co/vI1fHuWX

  Aartsleugenaar Wiel Stevens vindt uiteraard gehoor bij het subjectieve L1.
  Hij vertelt alleen niet erbij dat de KLAC niet consequent oordeelt en steunbewijs (vooral bij levende daders) gewoon weigert op valse gronden:

  1- Vanwege een “ander feitencomplex”, terwijl dit altijd zo is bij een andere klacht die als steunbewijs wordt aangevoerd.

  2- Vanwege mogelijke “persoonsverwisseling”, terwijl de dader eerder op foto’s en ter zitting duidelijk herkend is.

  Die Wiel Stevens is een schijnheilig vies vuil ventje, dat met verzonnen argumenten het wanbeleid van zijn KLAC. kliek probeert goed te praten.
  Het is gewoon een zooitje daar, met de RKK als betalende puppetmaster.
  Stop dat maar in je binnenzak, corrupte hufter.

Reacties zijn gesloten.