Empathisch onvermogen


Empathisch vermogen, het blijkt niet te bestaan bij daders van seksueel / fysiek misbruik, die zich vergrepen hebben aan kinderen. De commissie die klachten onderzoekt, doet een opmerkelijke uitspraak in de zaak Pater O.

Hoe kan het dat ZIJ zolang hebben kunnen zwijgen, met de gesel Gods boven hun hoofd. Broeder bakker Lebuinus, de spion, had tegen mij een verklaring: de biecht! ‘Dus de pater die de biecht afnam, wist ervan’? Broeder Lebuinus ging dan zingen, met zijn prachtige Gregoriaanse klanken, zong hij zaken weg. Als dertienjarige kwam hij al op het juvenaat, of andere priesterstudenten die het seminarie bezochten, zij waren allen zonder ouders, zonder zicht op een intieme, warme en fysieke band in het heden en de toekomst.

Hoe kweek je empathisch onvermogen, wanneer zij op tronen rondgedragen worden, met de macht van de kerk aan hun zijde, de aandacht die hun toeviel, zonder enige screening ooit, een kloosterleven ingingen. De beste wijn, port, alles van het goede leven gereserveerd voor meneer pastoor als hij langs kwam. Hun gewijde taak bezorgde de medemens een plek in de hemel. Voorbestemd waren zij met hun empathisch onvermogen. Empathisch onvermogen omdat zij op handen gedragen, overbeschermd, het belangrijkste, hoogste konden bereiken voor een familie was een priesterzoon in hun midden.

Empathisch onvermogen is gelinkt aan rijkdom en macht wanneer die oneigenlijk samenvallen, de mogelijkheid nog rijker te worden, subsidies, steun van grote bedrijven en politieke partijen die hun signatuur uitdragen, het aanzien versterkt! Halle’lujah, engeltjes waren we.

Empathisch onvermogen omdat de zelfverloochening hun identiteit sloopte tot op het bot; empathisch onvermogen wanneer niemand echt om jouw geeft, behalve Jezus, dan kan men alleen empathisch zijn wanneer het de leden van de kerk zelf betreft. Bodar narcisme en gekwebbel over martelarenschap is allemaal flauwekul want daar menen ze ook niks van.

 

Stop met zeuren over empathie; dat waanzinnige Deetman verhaal over inlevingsvermogen. Een seksuologe aan het hoofd van dit onderzoek had de psyche van de dader in beeld kunnen brengen, maar dit wilt de kerk niet, geen pottenkijkers in het zelf bespiegelende zieleleed, alleen dat van Christus is zichtbaar, een priester moet onzichtbaar blijven, beste kijkbuiskinderen. Gaat Deetman zijn eindconclusie op het ontbreken van empathie gooien?? Empathie kennen ze niet, of laat ik het genuanceerder zeggen…niet allemaal hoor! De bisschoppen / KNR praten vanaf hun eerste persconferentie over ‘het lekken van het dak’, of het stenen betreft waarover in deze materie geoordeeld moet worden. Het raakt hun niet, ze zijn te vaak weggekomen met hun vergrijpen, altijd gevolgd door eigen onderzoeken, overplaatsingen zoals met Ron van der V. die met tachtig leugens van de ene parochie naar de andere werd gestuiterd, waar hij steeds in de fout ging. Beschermd door Simonis die na concrete klachten ijskoud verklaart ‘zoiets gebeurt niet in de katholieke kerk. Dan kwam door bemiddeling van bisschop Punt Ron van der V in Seedorf terecht, zeer tot bevreemding van Jan Schutte, de aalmoezenier uit Amersfoort die ook in Seedorf werkte maar in Amersfoort woonachtig was en bekend met de situatie in de Henricusparochie. Punt werd later overgeplaatst, de katholieke oplossing. Empathie voor elkaar omdat men in het web van de mede-verantwoordelijheid zit.

Empathisch onvermogen komt als je de wezenlijkse, de mooiste dingen in een mens kapot maakt, en dat heel lang ontkend.

Douchen met de broeders van liefde

Oproep wegens seksueel misbruik in pensionaat Jonkerbosch, de broeders van liefde, te Nijmegen. In de jaren 1955 -1961 speelde dit misbruik zich af door dader, broeder Ignatius. Het begon in de douches, later in de linnenkamer, het regelmatiger aanraken en kleine betastingen. Broeder Ignatius ging steeds een stukje verder tot ik van bed moest verwisselen naar een bed naast zijn kamer, zodat hij me kon zien liggen!

Broeder Ignatius had een kamertje midden in de slaapzaal met kijkluikjes Ik moest mijn broekje uitdoen en de deken omhoog dat hij ‘het’ kon bekijken. Later die nacht moest ik naar zijn kamer komen en lag broeder Ignatius naakt op bed en moest ik bij hem in bed komen. Half versuft probeerde hij mijn piemeltje stijf te krijgen met zijn hand en zijn mond. Ik moest dat ook bij broeder Ignatius doen tot hij klaar kwam, dit gebeurde voor een langere periode. In een telefoongesprek met het voormalige Hulp en Recht bevestigden zij dat broeder Ignatius bij hun bekend was. Toch roep ik mensen op om zich via Mea Culpa te melden.

Simpel


 

De bisdommen Roermond, Luik en Aken gaan met de Universiteit Maastricht onderzoek verrichten naar discriminatie van mensen met HIV.

Eind deze maand wordt een Euregionale conferentie gehouden over dat thema. Duitse studenten van de Universiteit Maastricht presenteren dan de resultaten van een onderzoek naar gezond ouder worden met HIV onder homoseksuele mannen.

Is er HIV onder homoseksuele priesters? Discriminatie van homoseksuelen mannen / vrouwen die willen trouwen in de kerk maar niet mogen, loopt dat onderzoek al?

Het Deetman onderzoek loopt naar het einde. Snakkend? Snel inpakken na 16-17 December, het wordt een koude maand als je de resultaten voor lief moet nemen. Hoeveel heeft dit onderzoek in totaal gekost zonder de schadeloostellingen, de commissies die hun levenstijd sleten op de Lange Voorhout, de juridische adviseurs, bisschop Bluyssen die niets te verbergen had, en met een snel taxi-ritje naar Den Haag moest komen, ach voor de waarheid moet je wat over hebben. Misschien denkt het gros van de mensen, de zwijgende meerderheid, nu een schreeuwende kolk geworden, ‘wat scheelt het mij’, een onderzoek door de staat is de grootste nep want daar willen ministers en Demminck niet gefronteerd worden met dit soort zaken, dus om van het gelazer af te zijn, gaan we over tot andere zaken, simpeler zaken. Ajax is veel belangrijker hoe zwarten met blanken omgaan, en wie met wie mag praten. Een zwart jongetje gaat naar Edgar Davids, legde Johann uit, heel simpel. Voetbal segregatie in de opleidiing. Blanken begrijpen dit soort problemen niet, vrouwen bij vrouwen, het kan voor Johann niet simpel genoeg. Nederland heeft zijn Tahir plein in de garage van het Ajax stadion, en de schulden crises is net zo min op te lossen als het file-probleem. Ja, vertel iedereen dat ze niet allemaal om 8 uur moeten gaan rijden, wat dan? Wie haalt de kinderen dan om 16. u op? Jagen was vroeger een natuurding, nu jaagd de natuur op ons, en sloopt ons.

Als je voor je rechten wilt opkomen, dan moet je erg vroeg opstaan, of erg laat gaan slapen…de volgende dag is er vast ergens een hacker die je de mond wilt snoeren. Ongrijpbaar voor de buitenwereld, achter IP gordijntjes zoekt hij zijn vertier, poogt de wil te breken van de stem uit het verleden dat nu lang voorbij is. Voorbij schijnt, want mea culpa heelt alleen vanuit de ziel, geneest als het woord vlees is geworden, recht, eerst in de wereld wordt uitgeproken. In het hiernamaals mogen de pieten en Sinterklazen hun ballast afgooien, ik zal de Sint om iets speciaals vragen in het gerechtsgebouw op 6 December.

En als we het dan toch simpel willen houden, hoe laat je echte stemmen, the real voice of Holland, doorklinken? Heel simpel, zonder jury kom je het verst.

De katholieke oplossing

Door het krantenbericht over een pedoseksuele priester kwam bij mij weer alles naar boven. Destijds werkte ik als katholiek geestelijk verzorger in Seedorf. Toen een priestercollega wegging werd ons gezegd dat we niet meer op een priester hoefden te rekenen. Een paar maanden later meldde het Hoofd van Dienst dat we een priestercollega zouden krijgen, werkzaam in Amersfoort. Vreemd, gezien het priestertekort in Nederland. Bij navraag in Amersfoort kwam het verhaal van het seksueel misbruik. Ik heb dat aan mijn directe chef gemeld. Die zei dat het bij de legerbisschop (mgr.Punt) en de vicaris bekend was en dat ik mij er vooral niet mee moest bemoeien. Ik vond het destijds merkwaardig dat iemand met zo’n verleden uitgerekend benoemd werd op een plaats (een van de weinigen) met ook veel gezinnen met kinderen. Het is niet terecht dat alleen de aandacht valt op kardinaal Simonis. Ook de legerbisschop en de vicaris hebben meegewerkt aan de ‘katholieke oplossing’; dat is: iemand verplaatsen en het probleem ongemoeid laten.

______________________________________________

J S, aalmoezenier b.d. Amersfoort.

Anyway, ik ben blij dat je mailde. Ik zag ook dat je mijn brief naar bisschop Punt van Haarlem weer publiceerde op je weblog. Goed zo, dat verhoogt de kans dat anderen die zoeken (googelen) naar misbruik op Hageveld, ook zullen gaan reageren. Ja, ik las over een melding aangaande bisschop Gijsen te Rolduc, als voyeur. Ik weet dat bisschop Punt daar ook heeft gezeten als zg. ‘late roeping’ nadat hij economie in Nijmegen had gestudeerd (vandaar zijn titel Dr.). Punt heeft later ook les gegeven op Rolduc voordat hij benoemd werd tot hulp bisschop in Haarlem. De toenmalige vicaris-generaal Geukers in Haarlem trad boos af, omdat hij vond dat hijzelf bisschop had moeten worden. Hij werd zelfs de ongemijterde bisschop van Haarlem genoemd. Geukers was voorheen Regent op College Haveld en is door mij aangeklaagd. Punt is op de hoogte hiervan omdat ik 3 namen van daders heb genoemd. Dit is een hele interesssante connectie. In hoeverre Punt weet wat er zich op Rolduc afspeelde, weet ik niet. Maar ik neem aan dat de zwijg cultuur ook daar stand hield.

Omdat de pastoor ook bij de diakenwijding was had hij voor de dorpsmis assistentie van het bisdom gevraag. Dat was onze Punt, nu bisschop in Haarlem. Die had helemaal de moeite genomen uit Roermond naar het zuiden af te zakken om te collecteren voor de ‘missie’. Welke missie vraag ik me nog steeds af. Hij zat, naar zeggen van de vriendin van mijn broer, in een zijden toga wel zeer intiem met wie ik gemakshalve altijd ‘Renetje’ noem, de hulpbisschop van Maastricht. Mijn broer is het daar nooit echt goed gegaan. Ik zou het omschrijven als een selectiefout van Rolduc. Hij heeft daar nooit kunnen aarden en op carnavalsmaandag in ‘95 is hij door de politie in zijn flatje dood aangetroffen. Hij bleek vrijdag’s ervoor te zijn overleden. Dat is wat ik je over mijn ervaring met Rolduc kan vertellen.

Dan nog een oproep voor internaat St. Joseph aan de Lindanusstraat te Roermond. Rond 1959 en 1960 is broeder Paulus veroordeeld tot 2 1/2 jaar gevangenisstraf wegens misbruiken van jongens en een andere collega. A, R en I waren jongens die misbruik hebben meegemaakt en dhr L zoekt anderen om hierover een klacht in te dienen.

Was het bisdom hiervan op de hoogte? Kan het bisdom dit bevestigen?

Geweld, is deksel op de doofpot

Violence is slumbering

well make the barrel, gonna burn it’s hole

and polish the bullet, it will explode

on the never ending death-roll

don’t mind names just your score

__________________________________

Met geweld hield men de deksel op de doofpot. Zonder geweld had de immense, trieste seksueel misbruikaffaire nooit kunnen gedijen. Heel wat mensen hebben dit jaren met zich mee moeten dragen, omdat niemand het lef had om op te staan, kreeg de kerk steun van overheid en de samenleving wist niet beter. Laffe bisschoppen, nicht gewusste kardinaal-Hauptmann Simonis, clerici die liegen en bedriegen en met geweld zich lieten gelden tegenover kinderen. Zal dit in het eindrapport staan, of gaat het zoals in Belgie bij de Operatie Kelk: ‘er lopen nog honderd pedofiele priesters rond in voornamelijk Vlaanderen. De identiteit is overgedragen aan de lokale autoriteiten.

Gebeurt dit ook bij de Cie Deetman, het is wel procedure, maar gebeurt het ook, en hoe? Als de lokale autoriteiten zich ermee gaan bemoeien of de bisschop tijdig op de hoogte wordt gebracht, ja dan zijn we weer terug in 1955. Hoes en Wiertz, mooi koppel om zaken in een Limbourgois restaurant op te lossen.

Presentatie eindrapport Cie. Deetman 16 december a.s.

De voorzitter van de onderzoekscommissie
naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk (de
commissie Deetman) hoopt op vrijdag 16 december aanstaande
om 10.30 uur het eindrapport te presenteren in perscentrum Nieuwspoort te Den
Haag.

Daags na de persconferentie zal de commissie het eindrapport ook presenteren aan slachtoffers. Menig slachtoffer
hecht aan een besloten karakter van deze bijeenkomst. Wellicht ten overvloede
verzoekt de commissie u dan ook deze beslotenheid te respecteren.

Braaf zijn hoor, Deetman spreekt tweemaal: een keer met zijn zijn rug naar de slachtoffers, en de andere keer met zijn buik naar de opdrachtgever.