Bericht uit LA (en wat is er aan de hand)

Kreeg -whatsApp- van mijn zoon uit Los Angelos. Hij, Ramon, had mix-feelings over USA want in Nederland zou nooit een reclame met de volgende inhoud worden uitgezonden….

‘Bent u in de afgelopen weken behandeld voor een hernia en heeft u het medicijn zusenzo toegediend gekregen? U loopt kans op zeer ernstige bijwerkingen en u maakt kans op een groot geldbedrag als u NU onze advocaten inschakelt. Bel nu: enzovoort’.

Toen vertelde ik Ramon over de Valsartan, NDMA affaire en de gemoedelijke, slaafse rust betreft een kankerverwekkend middel in dit medicijn. Ik heb dus de afgelopen twee jaar dit ‘heilzame’ middel geslikt. Ben helemaal tekeer gegaan tegen de apotheek en de dokter en die kan me binnenkort verwachten.

Wat geen claims??? Hoort dat alleen in LA, USA thuis en niet in ons zuinig, calvinistisch en ‘katholisch’ slijm klimaat. Wij onderwerpen ons gevoeglijk en gaan slaafs om met dit soort criminele activiteiten waar de inspectie volledig faalt. Als klokkenluiders tijdens de onthullingen seksueel geweld RKK, werd ons dit ook al voorgehouden door mr. Lindenbergh, de man die de vijf categorieën heeft bedacht voor het sekuele geweld. U weet dit heeft anders uitgepakt en de zwijgcultuur rond misbruik van kinderen in internaten is een grote schande en valt iedere generatie die ervan wist (es haben gewusst) zullen weten dat kinderrechten / mensen rechten ook voor hun geldt, kortom…ik ben laaiend.

Hieronder de officiële publicatie van het ministerie van ‘gezondheid’, welzijn en sport; let wel, op 05-07-2018! Ik kreeg pas  op 2-08-2018 (bijna een maand later) een brief van Medson Apotheek Céramique. En ze waren in paniek hoor, ben inmiddels door hun gebeld maar over geld willen ze het niet hebben (wel als jij moet betalen) maar dat dit niet kan is evident. Nooit je kop houden dus. Wordt vervolgd!

Terugroepactie aantal bloeddrukmedicijnen met valsartan

Een aantal medicijnen met daarin de werkzame stof valsartan wordt teruggeroepen. Dit vanwege een ongewenste stof (NDMA)* in de medicatie . Hiertoe hebben de fabrikanten besloten in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting en het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen. Het gaat om een terugroepactie in heel Europa.

*NDMA ontstaat tijdens de productie van valsartan bij de grondstoffabrikant. Pas onlangs werd duidelijk dat bij dit proces de NDMA-verbinding ontstaat.

©eenjongen

Wat is er aan de hand?

Recent is gebleken dat tijdens het productieproces van de grondstof in een Chinese fabriek een onzuiverheid ontstaat. Het gaat om N-nitrosodimethylamine (NDMA), een stof die geclassificeerd is als waarschijnlijk kankerverwekkend. De terugroepactie gaat alleen om medicijnen met daarin valsartan gemaakt in één fabriek in China. Alle lidstaten hebben in overleg met het Europees geneesmiddelenagentschap EMA, na een uitvoerige analyse besloten tot het terugroepen van deze geneesmiddelen.

De kans dat de patiënt daadwerkelijk kanker krijgt bij gebruik van de verontreinigde medicijnen is klein, zo laat een eerste Europese analyse zien. Deze kans is, volgens het RIVM, vergelijkbaar met het extra risico op kanker als gevolg van het regelmatig eten van geroosterd vlees.

Om welke middelen gaat het?

Het gaat om een aantal medicijnen met daarin valsartan. Deze medicijnen worden voorgeschreven voor:

  • de behandeling van hoge bloeddruk;
  • de behandeling van patienten die recent een hartinfarct hebben gehad;
  • de behandeling van hartfalen.

De medicijnen worden uit voorzorg teruggeroepen bij apothekers. De betrokken beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen zijn over de terugroepactie geïnformeerd.

Wat te doen?

Patiënten kunnen controleren of hun medicijn met valsartan van genoemde fabriek komt door de zogenaamde RVG  nummers te controleren met behulp van de bij dit bericht toegevoegde lijst. Het RVG nummer is te vinden op de medicijnverpakking en onderaan de bijsluiter.

Het is goed voor te stellen dat mensen die deze middelen gebruiken vragen hebben. Zij  kunnen contact opnemen met hun apotheek of hun behandelend arts. Mensen die deze medicijnen gebruiken kunnen bij de apotheek een ander medicijn meekrijgen. Mogelijk moeten ze hiervoor eerste een afspraak maken bij de huisarts. Het is expliciet niet de bedoeling dat patiënten zonder overleg met hun arts stoppen met het gebruik van het geneesmiddel.

Hebben mensen mogelijk nog andere vragen waarmee zij niet terecht kunnen bij hun huisarts of apotheker kunnen zij terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg.