Berichten voor de biechtvader

biechten houdt de boel onder de pet
biechten houdt de boel onder de pet

28 november 2014

Context

Er verschijnen in de krant berichten over een misbruik door een pater.

Een slachtoffer van die pater heeft een jaar eerder al om contact gevraagd met de overste van die congregatie. Zonder reactie. Nu, n.a.v. de berichten in de krant schrijft het slachtoffer – een jaar later – opnieuw naar die overste.

Deze keer is er wel antwoord.

Dit slachtoffer vraagt aan die overste hoe het nu zit met zijn klacht van een jaar geleden van het seksueel misbruik door een pater van die orde.

Lees hieronder 2 documenten

Document 1

De interne communicatie binnen de congregatie en hun advocaat hierover.

Document 2

De communicatie hierover daarna naar het slachtoffer toe

Document 1: interne communicatie binnen het bestuur van de paters

Wat moeten we hiermee, medebroeders en mijnheer de advocaat

Nu de zaak weer wordt opgerakeld, komt bij mij de vraag weer op: heeft de instantie van België met die Latijnse naam hier geen taak.

Wij hebben inmiddels de zaak aan ons Rome doorgegeven en het woord is nu aan onze pater generaal.

Wel is het voor mij ook de vraag: weet J. (=dader) zelf van dit gedoe nu ineens weer. Indien niet, moeten we het hem dan melden. Indien ja,

Is het dan nuttig iets te laten horen… ik denk ook bv aan zijn plan om komend jaar in België zijn gouden priesterfeest te komen vieren.

Hoe zal de bisschop van X. hierop reageren.

swingend
swingend

Kortom naar de pers: verwijzen naar het Generalaat hebben P. en ik afgesproken.

Met groet, K.D.

Document 2 : hun communicatie naar het slachtoffer toe

B. xx/xx/2014

Geachte Heer V.

Uw mail heb ik ontvangen.

Wat wij horen nemen wij echt ernstig. Daarom is een grondig onderzoek al enige tijd geleden op gang gebracht.

Zonder vooruit te lopen op de bevindingen en conclusies ervan, kan ik u meedelen,

dat wij het dossier rond pater J. hebben overgedragen aan het Generaal bestuur van de Congregatie in Rome.

Dat het zal overmaken, zoals vereist, aan de bevoegde autoriteiten van de Heilige Stoel.

Het onderzoek is op dit moment dus nog steeds gaande. Ook wij moeten verder afwachten.

Ik hoop u hiermee nu voldoende geïnformeerd te hebben en wens u alle goeds toe.

Groeten

Pater K.S.

Provinciaal Overste