Bidboek en de vorm

We schreven enkele stukken over de Heiligdomsvaart als zijnde culturele bijdrage Maastricht ‘culturele hoofdstad Europa’. Dat de heiligdomsvaart een andere route zou moeten gaan is duidelijk, langs de plekken waar misstanden RKK criminele activiteiten hebben plaats gevonden: nu is het de beurt aan de ambtswoning van de burgemeester.

Heiligdomsvaart

foto Willem Bosch (echtgenoot van Anita)

Burgemeester Onno Hoes twijfelt of hij alle kerkmissen rond katholieke feesten en andere evenementen in Maastricht moet bijwonen.

Dat zei Hoes in een interview met Kruispunt Radio. Concreet noemde hij de mis op Koninginnedag en de nachtmis met Kerstmis. Hoes, die zelf het joodse geloof aanhangt, wil waken voor ‘huichelarij’. ,,Ik moet daar niet gaan zitten als iedereen weet: hij zit daar maar voor de vorm.”

Huichelarij betreft alleen de uiterlijke vorm als je innerlijk weet dat een probleem bijvoorbeeld niet bespreekbaar is in jouw kringen. Niet zijn joods zijn is een punt maar zijn homoseksualiteit vormt een veel groter issue en valt een discussie niet te vermijden, daar homoseksualiteit in zowel zijn joodse gemeenschap, door zowel Jeruzalem als het Vaticaan, wordt afgewezen.

In de Tora staat de doodstraf op homoseksualiteit van mannen. Letterlijk staat er: ‘En als een man seksuele relaties met een man onderhoudt, hebben zij beiden een gruwel begaan, en zij zijn schuldig en zullen ter dood gebracht worden.’ (Leviticus 20,13).

Burgemeester Onno Hoes heeft mij die Zondagochtend wakker gebeld dat ik opgepakt zou worden als ik zou meelopen in de Heiligdomsvaart. U scoort dikke bonus punten bij de katholieke vaandel en bidbeweging die allen op weg naar het licht borden meedroegen waarop foto’s van kinderen stonden afgebeeld. Mensen keken toe hoe deze kindervriendelijke beweging het leed toont van de allerkleinsten. Over huichelarij gesproken, is er een woord gerept over het misbruik schandaal in de kerk ofwel wat deze kerk zelf met kinderen doet, de 10.000 tot 20.000 slachtoffers seksueel misbruik? De duistere, gesloten internaten vol jongens of meisjes waar zij aan geweld / misbruik hebben bloot gestaan? De afstandsbaby’s, duizenden vrouwen hebben hun kinderen onder dwang afgestaan in een door de kerk organiseerde grote adoptie-veiling, de doorgangshuizen van baby’s leegroven. Was dit de wil van God?

Naast de Tora heeft het Vaticaan haar opvatting over homoseksualiteit of beter over de schepping! Mannetje en vrouwtje. Het Sodom en Gomorra complex van Christenen wijst echter de schuldigen aan, de verdorvenen zijn de homoseksuelen. In dit verband wil ik erop wijzen hoe dit sodomie complex invloed heeft gehad op het omgaan met seksualiteit. Het bestaat niet wanneer het goddeloos is en dit ‘verziekt’ beeld houdt men krampachtig vol. Dat is een van de reden geweest dat Mea Culpa vond dat een seksuologe aangesteld had moeten worden naar onderzoek misbruik in de kerk. Dit instituut ziet niet graag in haar rijke spiegels, kijkt weg van haar eigen sodomie, de problematiek die ondermeer geleid heeft tot mishandeling en misbruik door clerici. Geen priester wordt gescreend of gevraagd: wat is uw geaardheid? Want een priester heeft geen geaardheid, alleen hemelse gevoelens waar God op toeziet. Toeval of niet maar in de RKK komen gemiddeld meer homoseksuelen voor dan in de rest van de maatschappij. Heeft God zijn scheppingsverhaal hier aangepast?

De RK kerk is gedoemd te verdwijnen als zij niet in het reine komt met zichzelf en hoeft u burgemeester niet langer de schijn op te houden. U weet wat met Lot is gebeurd die in Sodom woonde? Een heel verhaal maar om kort te gaan: Lot twijfelde om Sodom te verlaten daar God van plan was Sodom te vernietigen. Toen hij eenmaal vluchtte mochten Lot en zijn vrouw niet omkijken. Zijn vrouw kon de verleiding niet weerstaan en veranderde in een zoutzuil. Lot trok zich terug in een grot nabij de stad Zoar met zijn beide ongetrouwde dochters. Beide hadden geen man en voerden vader Lot dronken en verleiden hem, en werden beide zwanger. Mijn punt twijfel niet burgemeester en vlucht uit deze heilige stad want de vorm bepaalt hier nog altijd de politiek en andere huichelachtige omgansvormen.