Bisschop Wiertz treedt af

Laatste nieuws!

Bisschop Wiertz treedt op oudejaarsdag terug wegens onhoudbare positie misbruik schandalen in Limburg. Men zegt ook ‘wegens ziekte’ maar daarover kan het bisdom nog geen uitsluitsel geven.