Van lotgenoten naar klokkgenoten

Jaaroverzicht Mea Culpa begin 2011

Het nieuwe jaar begon met een stille coup tussen lotgenoten die onoverbrugbare versperringen opwierpen omdat de Mea Culpa lijn teveel aandacht naar zich toe trok. Er werd per e-mail, veilig op afstand een felle polemiek gevoerd om de stijl ‘Bert’ af te branden. Daarvoor moet je je organiseren, met zijn allen tegen 1, en het grootste obstakel, ik vertolkte mijn eigen mening, en niet die van alle lotgenoten. Ik had inmiddels geleerd van Snap, America dat lotgenoten een gevaarlijk soort serum herbergen, met onvoorspelbare bloedige reacties zoals de oude alchimisten probeerden goud te smeden. Natuurlijk, ik stootte mensen af, viel groepen mensen aan, maar solidariteit bleek een one way street, en die loop je meestal alleen, en blootvoets.  

Maar het leven gaat verder, de meldingen en reacties bleven binnen komen, en de waan van de dag, de actualiteit is nu eenmaal de actualiteit, en die hoeft alleen maar achter gordijntjes te kijken tot Cie Deetman commissie leden die al menig heitje karweitje voor de kerk hadden verricht, veel ongeloof maar niemand die zich echt kwaad maakte, dat krijg je met al dat gepolder.

De politiek begon zich te roeren in de persoon van men van der Steur, VVD. Ik schreef hem de volgende brief:

Goedemorgen men. van der Steur

Hartelijk dank voor uw schrijven en voor te beginnen wens ik u een daadkrachtig 2011

Het trof me dat u ongeduldig bent betreffende de ‘verjaringszaken’ althans die, wanneer het strafbare feiten betreft, worden erkend en toegegeven. Nu is het zo dat de politiek zich een beetje begint te roeren in de misbruik affaire rond de RK kerk. Ook hier zijn erkenningen van misbruik / geweld ten opzichte van kinderen noodzakelijk. In de door de commissie Veiligheid en Justitie voorgestelde hoorzitting zullen wij zeker plaatsnemen. Ook publiceren wij een zwartboek deel twee: de Kerkstaat. Wij staan volledig achter het u gedane voorstel ten opzichte van ‘oneigenlijke verjaringszaken’.

We hopen u dan ook bij het overleg te ontmoeten.

Bert

Interessant om te zien dat wij elkaar, nu in 2012 wederom over hetzelfde standpunt, en het rapport Deetman, zullen raadplegen op 18 januari want dan zijn we welkom in Den Haag. Ik hou zo van politieke slakken! Beetje zout meenemen?

 

Dan het eerste mailtje op 1 Januari 2011

hoi bert . ik heb namelyk in roermond  gewoond /in sintjozef internaat roermond  by de broeders.de verhalen die ik las in verband slaapzaal kom myn ook  zeer bekend voor . heb het ook namelyk mee gemaakt  /en nog velen jongens  wat ik zag kamertje /snoep .zwarte toog   .met 30 knopen/witten lange onderbroek ./vast houden  /voellen  /mag niks vertellen aan anderen .van de  32 jongens  hadden er  27 er van sex . ik heb nog een hint  er lig  stamkaarten verborgen in iemands huis  vlak by de tv toren ik meen klein plaatsje herten .hy heeft ook gewerkt in sint jozef  .levenschool daar van . ikkan t huis wel aan  wyzen  en ik heb n foto van hem nog  myn stamkaart had ik gezien    en las die .ik vroeg  er nog meer  maar dat deed hy niet  ps  by toeval ben ik by hem uit gekomen .ps ik wil wel veel meer vertellen  maar dan persoonlyk  als mag ook kan ik iemand   die ik wel ns  ziet   zit er ook mee .ps  het lyk myn t beste als je myn  even beld  ;ben niet zo goed in typen .ik heb gezeten in roermond lidanusstraat 2roermond /ik kan nog veel namen van jongens en  broeders ./oke  hopend  op bericht van jou  .gr  myn telefoon is….

Ai ai ai we gaan u bellen, en proberen er werk van te maken, maar iets in de straat klopt niet meer…

Dan komen er voorstellen voor een film. Er komen wat mensen bij elkaar om dit te bespreken onder andere Vivian L; veel geloof in het verhaal wat er dan nog niet is. Richtlijn: Bleijerheide, 19 broeders, veel geweld, dood jongetje!  

De Staat en het pastoraal gefoefel in het kinderondergoed.

Iedere burger gelooft wat hij wil. De paus heeft zich daar eeuwen tegen verzet. Nu beschermt de Staat het recht op vrijheid van idee en godsdienst. Maar als de Staat zich niet met de Kerk mag moeien is de Kerk een staat in de Staat. De kinderen die misbruikt werden, zijn, en waren burgers van de Staat, die recht hadden op bescherming vanwege hun Staat. Het is de plicht van de Staat om erop toe te zien dat alle burgers kunnen genieten van rechtsbedeling. (Ingezonden stuk van  de toen nog levende San Deurinck)

Hallo Bert,

Begin oktober hebben wij oa telefonisch contact gehad over het misbruik op het klein seminarie te Weert. Misschien weet je dat nog. Inmiddels is er veel gebeurd, teveel om nu allemaal te noemen.

Degene die in het dossier Weert bovenaan staat (verhaal 1) is door dezelfde pater Strik misbruikt als ik, dat is mij bevestigd door een nog levende priester. Mogelijk ook de jongen van verhaal 3. Eigenlijk zou ik wel contact met deze jongens willen hebben. Zou je met hen contact willen opnemen en eventueel mijn mailadres willen geven? Ik ben er intussen wel achter dat je er met een paar Riagg gesprekken niet af bent.

Vriendelijke groet,

MCU gaat aan de slag: om deze jongens bij elkaar brengen, en het lukt!

Ondertussen kwade brieven:

Afgelopen voorjaar heb ik je geschreven over mijn Italiaanse maffiose ervaringen met de BAC, waarvan de uitslag van te voren al bekend was. 28 Maart kreeg ik dan het verslag, mijn klachten zijn ongegrond verklaard. Mijn verklaringen zijn oprecht en naar grote waarschijnlijkheid ben ik misbruikt, alleen niet door hem, een mogelijke persoonsverwisseling, punt. Ja ik mocht nog op gesprek komen bij de overste van CMM, mbt de verwerking. Ik heb die papieren “toch gefrustreerd” in de map gedaan en uit mijn gezichtsveld gebracht. Na al die jaren weer niet erkend, succes verder! Nu na diverse gesprekken met andere lotgenoten, besloten te stoppen met vechten, bewijslast is er niet en die energie kan ik beter voor mijzelf houden. Ik ben blij dat er mensen zijn die de clownerie en machtsmisbruik van het Vaticaan aanpakken, zal het van de zijlijn volgen. Er is geen winst of verlies, alleen ik!

Succes, A S

Andere reacties 

Op jouw blog las ik van de geplande Magdalena Manifestatie op 24 januari (2011) t.g.v. de bijeenkomst met de commissie Deetman. Hoewel mij het onderwerp van de manifestatie heel na aan het hart ligt, en ik overtuigd ben dat voor de betrokken vrouwen inderdaad nog heel veel moet gebeuren, vraag ik je hierbij af te zien van de deze manifestatie op die dag, op die plek.

Naar aanleiding van de vraag om de rechtsbijstand te activeren kan ik het volgende meedelen:

De verzekeringsmaatschapij is van mening dat het voorval heeft plaatsgevonden (zestiger jaren van de vorige eeuw) op een tijdstip dat ik niet bij hun verzekerd was. Ik kan dus geen beroep  doen op mijn rechtsbijstandsverzekering.

Hoe pijnlijk het probleem is wordt ons steeds duidelijker, steeds machtelozer zijn de lotgenoten, maar niets is onmogelijk blijven we denken, we staan pas aan het begin….toch wil ik jullie een verhaal laten lezen van een man die slechts voor een deel  recht op compensatie heeft, geen geweld klacht kan indienen…en die ik helaas niet ontmoet heb op de ‘slachtofferdag’, de dag na het Deetman rapport; wij waren te kwaad hoe wij wederom werden buitengesloten, hoe wij worden ingelicht over zaken die wij met veel pijn en moeite ook naar voren hebben gebracht. Lotgenoten, goed luisteren en lezen, hoe men afgekapt wordt, niet erkend door uitbuiter Wim Eijck, wordt afgewimpeld met de laatste koude douche van het jaar; 2012 is niemand meer zalig!  

Ook ik ben van mijn 5e tot 16e jaar mishandeld en misbruikt door zowel nonnen als rector en broeders, in respectievelijk het rk Jongens Weeshuis op de Lauriergracht in Amsterdam en Huize Aloysius in de Elandstraat ook in Amsterdam. Periode 1936 – 1947.

In het jongensweeshuis veel mishandelingen van nonnen, zoals ijskoude douches in hartje winter, het hele ochtend staan met een pieslaken over je hoofd met de pies plek in je gezicht, het afbeulen door de directeur met een stok, (naam v.d. directeur Fontaine of Fontijn), biechten bij de rector op je knieën tussen zijn benen (naam Starreburg of Stekelenburg)  etc.etc.

Na mijn 12e werd ik uitbesteed zoals dat toen genoemd werd bij een boer in Swalmen (Limburg) waar ik moest werken, 7 dagen in de week, voor 1 gulden  per week. Op een gegeven moment ben ik daar weg gelopen en vertelde aan de nonnen dat ik weg gestuurd was. Werd uiteraard zeer zwaar gestraft met stok door die directeur Fontaine. Daarna ging ik naar de broeders in de Elandstraat en kwam je van de regen in de drup. De overste (naam broeder Georgius of Gregorius) heeft mij meerdere malen tegen een deur of muur klem gezet. Een jongen  in dat gesticht ik dacht met de naam Veenboer (12 jaar) heeft zichzelf na misbruik in het bad door een broeder opgehangen, uiteraard werd dat dood gezwegen. Ook werd er op de slaapkamers in de chambrette’s allerlei dingen gedaan die het daglicht niet konden velen. Kan zo wel een boek vol schrijven, maar het ergste in die tijd was, dat je als wees nergens, maar dan ook nergens terecht kon met je klacht of een luisterend oor. Ben op mijn 16e weggelopen en heb toen een zwervend bestaan geleid en moest geheel zelfstanding zien te overleven. Want er was in die tijd ook van de overheden geen enkele steun of hulp te verwachten, laat staan een uitkering. De verhalen in de media dat nu er ineens allerlei verhalen over misbruik door de roomse kerk naar boven komen heeft volgens mij niets te maken omdat er iemand was/is die nu met de waarheid naar voren komt, maar veel meer omdat wij nergens konden klagen in die tijd.

Helaas voor mij, zijn deze pedofielen en sadistische nonnen inmiddels overleden, maar het is toch toch wel treurig dat ik eerst 78 jaar moet worden voordat je met je verhaal wordt geloofd.

Eigenlijk zou ik een vergoeding moeten hebben voor het feit dat ik niet verder mocht leren na mijn lagere school, die ik verliet als beste van de klas. Alleen als je opgaf dat je naar het semenarie wilde mocht je doorleren. Want door mijn zwervend bestaan na mijn 16e is van doorstuderen nooit meer iets gekomen met alle gevolgen voor de rest van mijn leven.

Ik hoop dat u zich blijft inzetten voor deze zaak.

Vr. groet,

Ruud 

7 gedachten over “Van lotgenoten naar klokkgenoten”

 1. Voor de collectebak dan maar. Het maakt de start verklaring in het post-Deetmantijdperk van die Klokk (Guido Klabbers) aan het slot van die laatste slachtofferbijeenkomst nog (…vul zelf maar in, mijn tong schiet – als op dat moment – ter plekke weer even te stevig in mijn wang)

  Als goed slachtoffer verwees deze rkk predikheer naar “het bekende vrouwenlied met de regel wij zijn nu sterke vrouwen” en wijzigde de regel in zijn versie van zelfhelp in “wij zijn nu sterke mensen”

  Laten we deze menswaardigheidsverklaring naast je mededeling over wat die “men” dan vond maar bijzetten in de charitas-analen van het Vaticaanmuseum.

 2. Zijn er plannen voor demonstratie 24 januari 2012 ???

  [quote]
  Op jouw blog las ik van de geplande Magdalena Manifestatie op 24 januari t.g.v. de bijeenkomst met de commissie Deetman. [/quote]

  1. De Magdalena Manifestatie zou begin dit jaar op 24 Januari 2011 gehouden worden, maar ‘men’ vond het te gevaarlijk!!! Deetman zou op het punt staan zijn opdracht terug te geven aan de kerk, en dit zou hem van gedachten kunnen veranderen??? Nou, je ziet Deetman heeft netjes zijn werk afgemaakt, en de Magdalena Manifestatie is bezworen…nou wat Mea Culpa betreft niet hoor! Maar als er nu een Magdalena Manifestatie gehouden zou worden, alle vrouwen die ellende hebben meegemaakt met de RK kerk zouden moeten opstaan, afstandsmoeders / baarmoeders / knechtvrouwen / schrobbers en schoonmaaksters / allen die het sadisme van de kerk hebben ervaren, van maagdenterreur tot geweld / misbruik. Nou dat wordt een kerkplein vol!

 3. Beste Bert,

  Ik respecteer je mening, maar blijf in gesprek met een ieder. Als je dat niet wenst om welke gemotiveerde reden dan ook, denkt je tegenstander, “wie zwijgt, stemt toe!”, en dat laten we toch niet gebeuren???!!!

  Verder wens ik een ieder bij MCU een strijdbaar en gerechtig 2012 toe!!!

Reacties zijn gesloten.