Boycot de schijn-conclusie

Persbericht

Bijeenkomst slachtoffers seksueel misbruik 17 december 2011 te Utrecht, georganiseerd door de commissie Deetman.

Wij, MCU (Mea Culpa United), willen de ‘slachtoffer’ bijeenkomst op 17 december boycotten. De heer Deetman geeft op 16 december een persbijeenkomst over de eindrapportage die ons slachtoffers betreft. We mogen dus de conclusies uit de eindrapportage via de media vernemen. Pas de dag erna, op 17 december worden wij, de slachtoffers, als mosterd na de maaltijd, geinformeerd en voor een voldongen feit geplaatst. Wij zijn geen archiefstukken die na de laatste bladzijde, als het boek is dichtgeklapt, worden toegesproken.

Nog steeds komen er nieuwe feiten naar buiten van seksueel misbruik, manipulatie van kerkelijke autoriteiten tot in de hoogste politieke top. Zwarte lijsten als een rondschrijven aan 112 internaten geven de aanwezigheid van een doofpot cultuur, extra gewicht. Deze voor ons belangrijke informatie krijgen we noch van de bisschoppen / KNR, noch van Deetman, en als we wachten tot 17 december kunnen wij geen eisen meer stellen aan de commissie, de Lindenbergh categorieën die ondertussen hun werk doen, zoals in de tussenrapportage is aangegeven.

Mea Culpa heeft vanaf het begin bij de aanstelling van de Cie. Deetman er sterk op aangedrongen dat het geestelijke, fysieke geweld wordt meegenomen in het onderzoek. Voor ons is dan ook de eindrapportage, niet het einde van het streven naar waarheid, genoegdoening en erkenning.

Wij beraden ons op nieuwe stappen, en vragen de politiek dringend een standpunt in te nemen over de nieuwe feiten en de eindrapportage van de commissie Deetman.