Zwarte Lijst

Nederland wordt wakker, bijna twee jaar nadat Mea Culpa opriep niet mee te werken aan het Deetman onderzoek omdat het onwettig, en eigenrichting is, schrikt men op. Twee jaar nadat ik met Femke Halsema sprak in het programma ‘Moraalridders’ over het eigen kerkelijk onderzoek, antwoordde Femke: ‘wij hebben hier scheiding van kerk en staat’. Ik reageerde vol ongeloof en zei: ‘dus ze kunnen gewoon hun gang gaan’. Femke twijfelde…maar heel even, daarna had ze weer gelijk.

Wij schreven begin 2010

actie MEA CULPA

De bisschoppen stellen een onafhankelijk onderzoek in onder leiding van protestant Dhr. Deetman nav misbruik in de rooms-katholieke kerk. Wij, de actiegroep MEA CULPA (mijn schuld) roept alle slachtoffers van misbruik en geweld op niet mee te doen aan dit door de kerk zelf geïnitieerde onderzoek. Het is grotesk dat de kerk dit onderzoek instelt en vervolgens, wanneer naar archieven moet worden gevraagd, de afzonderlijke bisdommen zeggenschap hebben over het verlenen van medewerking, dit zal de transparantie op geen enkele wijze bevorderen. Ook is het onduidelijk of bij het onderzoeksplan de doofpot affaires uit de afgelopen decennia betrokken worden en / of de slachtoffers die zich al gemeld hebben bij ‘Hulp en Recht’ openbaar worden? Van een breed onderzoek kan alleen sprake zijn als alle betrokkenen, mede verantwoordelijken, daders en slachtoffers, dossiers worden gezien en gehoord. De kerk houdt bij een eigen onderzoek de agenda, de tijdslimiet en alle andere verwikkelingen in eigen hand. ‘MEA CULPA’ wil af van deze biechtstoel methode waarin de fluisterwand weliswaar wordt weggenomen maar de onderzoekers zelf alle informatie binnenskamers kunnen houden. Wij stellen een maatschappelijk tegenonderzoek voor met een vrouwelijke tegenkandidaat, een seksuologe, onafhankelijk van het mannenbolwerk van de katholieke kerk.

………………………………….

Nu zal Deetman het een zorg zijn, zijn werk zit er op, bijna op. Dit was geen hoofdbreken dossier maar een nachtmerrie waarin je eigen kop er meteen vanaf vliegt. Nederland, de politiek, heeft veel te lang gezwegen. En waarom? Omdat ze wisten van het seksueel geweld en boter op hun hoofd hebben:

De TOP v.d. KVP was op de hoogte van het seksueel misbruik in de jaren 50 en 60

Oud premier Victor Marijnen wist van alle schandalen van div. internaten en instellingen

Heleboel KVPérs zaten in het Bestuur van het Katholieke Verbond voor Kinderbescherming.

Er werden zo´n 112 internaten – instellingen met een circulaire op de hoogte gebracht i.v.m. seksueel misbruik.

Broeder betrapt in Maastricht, werd veroordeeld, na veroordeling pastoor in Sittard en daarna als beloning een onderscheiding!!

Vergeten we dan voor het gemak de abortusmeisjes van meneer pastoor te Maastricht. Er werden heel veel abortussen gedaan bij jonge meisjes, die door meneer Pastoor waren ´voorgelicht´ en de facto gedefloreerd. Dat betekent zoveel als: ´Ontmaagd´. Natuurlijk wisten mensen dit, de meisjes die zwanger raakten, de familie en de lievelingetjes die meneer pastoor zo had. Maar de meisjes uit arme gezinnen durfden niks te zeggen, maar wisten in die tijd dat zij bij de directeur van het ziekenhuis terecht konden, zijn broer was ook minister-president bij de KVP, of heten ze toen al CDA. Nooit over gesproken in katholieke huize?

Er was sprake van een zwarte lijst, dus laten wij wat namen noemen (om de nog levende betrokkenen in te lichten), iedereen mailt ons maar een dan houden wij hem bij.

Zwarte lijst

1 Broeder Monulphus (ziekenbroeder Bulletje)

2 Broeder Eymard (Dino)

3 Broeder Servatius (LS prefect)

4 Broeder Otho (wasserij/ fotograaf, de bonte hond)

5 Lebuinus (de heilige; bakkerij/ slaapzaal)

6 Pater Landric

7 Broeder Mansuetis

8 Broeder Vincent

9 Broeder Leonardus

10 Broeder Valentinus (lange Tinus)

11 Broeder Stephanus (VK)

12 Crispinus (overgeplaats Gemmenich, Belgie)

13 Broeder Jacobus (o.a slaapzaal toezicht)

14 Broeder Alphons (Funske, de Funs)

15) Broeder Lucas poging tot doodslag

16) Broeder Eligius

17) Broeder Wenceslaus

18) Broeder Philippus (Flipper)

19 Broeder Ignatius (hoofd congregatie arme broeders franciscanen, die bij de 112 internaten hoorde die aangeschreven werden over het probleem seksueel misbruik). Pleegde zelfmoord.

Dan gaat het niet goed met onze zusterorganisatie in Belgie; Mensen rechten in de kerk. Wij willen hun steunen, en niet vergeten.

Een forse tegenslag voor het onderzoek naar misbruik van minderjarigen door katholieke geestelijken in België: een Brusselse rechtbank heeft dinsdag de huiszoekingen bij kardinaal Danneels en het aartsbisdom Mechelen nietig verklaard.

One thought to “Zwarte Lijst”

  1. Sorry Bert, maar die Victor Marijsen waar je het over hebt is toch hoop ik geen groot nederlandse zoon van de zuidafrikaanse Sarie Marijs en Jan Marijnissen?

    🙂 Bedankt voor mijn gegrinnik over tikfouten en foute tikken in kinderbeschermingsland En foute hotemetoten natuurlijk
    🙂

Reacties zijn gesloten.